Kültür-Sanat

DigitalSSM ve Araştırma Alanı açıldı

0

Sakıp Sabancı Müzesi’nin 2013‘te kuruluşunun 10. yılında kültürel mirasın korunmasına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği dijital arşiv platformu digitalSSM projesi 6 yıl sonra Müze’nin içindeki yeni mekânında “digitalSSM Arşiv ve Araştırma Alanı” ismi ile 8 Mart’ta hizmet vermeye başladı.

digitalSSM’in fiziksel bir mekâna kavuşmasıyla birlikte, 2003 yılından bugüne Sakıp Sabancı Müzesi’nin düzenlediği sergilere ait tüm içerikler de farklı kullanıcıların erişimine açılıyor. Müze, bu proje ile müzeoloji çalışmaları açısından da önemli bir platform olmayı hedefliyor. İçeriğin çeşitlenmesi ve zenginleşmesi, sanata daha kolay erişebilirlik ve paylaşılabilirlik digitalSSM’in ulaşacağı toplulukları da genişletecek. digitalSSM, bu yeni mekânı ile dijital stratejiler belirleyebilen, stratejilerini uygulamaya koyabilen ve işbirlikleri üretebilen bir platforma dönüşmeyi hedefliyor.

digitalSSM nedir?

digitalSSM, Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) koleksiyonlarının ve arşivlerinin dijitale taşınarak, kültürel mirasın korunması çalışmalarına katkı vermek amacıyla hayata geçirdiği bir dijital arşiv platformu. Bu platform, bugüne kadarki yapısıyla daha çok Kitap ve Hat Sanatları ile Türk Resim Sanatı üzerine araştırma yapan kişiler için önemli bir çevrimiçi kaynak durumundaydı. digitalSSM’in öncelikli amacı ise sanata erişimin önündeki engelleri kaldırmak ve herkes için eşit erişim imkânı sağlamak.

Platformun, artık fiziksel bir mekâna kavuşmasıyla birlikte genişleyen yapısı ile araştırma ve arşivin farklı tipteki kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve kültüre katılımın önündeki engelleri aşacak bir nitelik kazanması sağlanacak.

İşbirlikçi ve paylaşımcı bir model

digitalSSM Arşiv ve Araştırma Alanı’nın odak noktasını, dijital ortama aktarılan ya da dijital ortamda üretilen bilginin uzun süreli korunmasında stratejiler oluşturmak şeklinde ifade edebiliriz. Dijital arşivlerin sürdürülebilirliği, bilginin tanımlanmasında standartların üretilmesi, açık kaynak, açık erişim, dijital sanatın sürdürülebilir depolanması gibi başlıklar araştırma sahasını oluşturuyor. Platformun odağı esasen Sakıp Sabancı Müzesi’nin koleksiyonları, arşivleri ve düzenlenen sergilere ait içerikler üzerine olmakla birlikte, Sakıp Sabancı Müzesi, diğer kültür kurumlarıyla işbirliği içerisinde olmanın, birlikte stratejiler ortaya koymanın da önemli olduğunu düşünüyor.

digitalSSM, kısa bir süre içerisinde, Stanford Üniversitesi öncülüğünde yürütülen The Digital Library of Middle East dijital platformu için işbirliği teklifi de aldı. Platform; Stanford Üniversitesi, Harvard Üniversitesi, Princeton Üniversitesi, Metropolitan Müzesi ve Penn Müzesi gibi kurumların katkı sağladığı, prototipi tamamlanan projeye dâhil olacak ve çalışmalarını uluslararası bir platformla paylaşacak. Bu işbirliği, platformun işbirlikçi yaklaşımını gösteren önemli bir örnek.

Dijitalden fiziksele gelişen ve değişen kullanıcılar

digitalSSM, daha çok araştırma ve yapılan araştırmalara görsel desteği sağlamak amacıyla kullanılan bir platform. Yurt içi ve yurt dışından akademisyen, araştırmacı, kültür-sanat kurumlarında çalışan profesyoneller, sanat tarihi öğrencileri platformun kullanıcı profilini oluşturuyor. digitalSSM’e erişim, ağırlıklı olarak Türkiye, sonra sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri, Mısır, Almanya, İran, Fransa ve Bahreyn gibi ülkelerden sağlanıyor.

Platformun, izleyici geliştirme ve katılımcı yaklaşımı temel alan politikalar ile ürettiği etkinlikler de düzenli olarak bu mekânda gerçekleşecek. Konferans, açık ders ve atölye formatlarında gerçekleşecek etkinliklerin ilki, 8 Mart günü saat 14.00’te, Prof. Dr. Yaşar Tonta’nın “Kültürel Miras Yönetiminde Bellek Kurumlarının Rolü” başlıklı konuşmasıyla başladı.

digitalSSM Arşiv ve Araştırma Alanı’nda gerçekleşecek ikinci etkinlik ise, 10 Nisan günü saat 14.00’te “Açık Erişim” konusunda önemli çalışmaları olan İlkay Holt’u ağırlayacak. Platform, bundan sonraki etkinliklerini ise “dijital koruma” üzerine yoğunlaştırarak, sanatçılar, küratörler, konservasyon uzmanları ve bilişimciler ile konunun farklı boyutlarını ele alacak.

(Yeşil Gazete)

You may also like

Comments

Comments are closed.