2023 KAHRAMANMARAŞ DEPREMİManşetTürkiye

Depremden etkilenen illerde Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulacak

0
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nce, 148 ağır ceza mahkemesi başsavcılığına, “Deprem Nedeniyle Yıkılan Binalarla İlgili Yapılacak Soruşturmalar” konulu yazı gönderildi.

Yazıda, depremler nedeniyle yıkılan binalardan kaynaklı ölümler ve yaralanmalar kapsamında yürütülecek soruşturmaların selameti bakımından binalarla ilgili delil toplama işlemleri ve şüphelilerle ilgili koruma tedbirlerinin süratle yerine getirilmesinin önem arz ettiği vurgulandı.

Yıkılan binalarda hayatını kaybeden ve yaralanan kişi sayısı gözetilerek cumhuriyet başsavcılıklarında deprem nedeniyle işlenen suçlara yönelik Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulması, bu büroya bakmakla görevli bir cumhuriyet başsavcı vekili ile yeteri kadar cumhuriyet savcısı görevlendirilmesi, görevlendirilen cumhuriyet savcılarına başkaca iş verilmemesi istendi.

Kaçma ve delil karartma ihtimaline vurgu

Bakanlık, yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesul ile sürveyanları ve diğer sorumluların tespitine çalışılmasını, sorumlu olduğu tespit edilenler yönünden derhal gerekli soruşturma işlemlerinin yapılmasını, kaçma ve delil karatma ihtimaline binaen gerekli koruma tedbirlerine tereddütsüz başvurulması gerektiğini de belirtti.

Kurtarma faaliyetlerinin gözetilerek delil toplama işlemlerinin koordineli şekilde yürütülmesi, delillerin doğru ve eksiksiz toplanması, konuya dair rapor hazırlanması için uzman kişilerden oluşan bilirkişi heyetinin oluşturulması istenen yazıda, bilirkişi heyetinin, mimar, jeoloji ve inşaat mühendisleri ile ilgisine göre diğer uzmanlardan oluşturulması gerektiği de vurgulandı.

Bakanlık yazısında, bilirkişi heyetlerince binalarda delil tespiti işlemleri gerçekleştirilirken numune alma ve analiz işlemlerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından lisans verilmiş laboratuvarlara yaptırılması gerektiği de belirtildi.

 

You may also like

Comments

Comments are closed.