TürkiyeEkolojiManşet

Danıştay’dan Cumhurbaşkanlığı’nın ‘Göreme kararnamesi’ itirazına ret

0

Göreme Vadisi‘nin milli park statüsünden çıkarılmasına yapılan itiraz Danıştay Tetkik Hakiminin görüşüne rağmen reddedildi.

Halkın Kurtuluşu Partisi 1985 yılından itibaren UNESCO‘nun Dünya Miras Listesi‘nde yer alan ve 1986’da da milli park statüsü verilen Göreme Vadisi’nin 2019’da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile milli park olmaktan çıkarılmasına karşı Danıştay‘a başvurmuş ve yürümenin durdurulmasını istemişti.

Konuya ilişkin görüşünü açıklayan Danıştay tetkik hakimi Muhammed Şeker, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yasaya ve hukuka aykırı olduğunu belirterek, işlemin iptalini istedi.

Tetkik Hakimi Şeker görüşünü; Anayasanın 63. üncü maddesindeki, “Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır. Bu varlıklar ve değerlerden özel mülkiyet konusu olanlara getirilecek sınırlamalar ve bu nedenle hak sahiplerine yapılacak yardımlar ve tanınacak muafiyetler kanunla düzenlenir” hükmüne ve 14/04/1982 tarih ve 2658 sayılı kanunla Türkiye’nin katılması uygun bulunan, UNESCO’nun 16/10/1972 tarihli “Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme”ye atıfta bulunarak gerekçelendirdi. Şeker, davaya konu olan Göreme Vadisi’nin de 1985 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınmış olması nedeniyle bu sözleşmede yer alan hükümler çerçevesinde irdelenmesi gerektiğini vurguladı.

Uluslararası sözleşmelerle korunuyor

Tetkik Hakimi; var olan yasalarda ve imza koyduğumuz uluslararası sözleşmelerde Göreme Vadisi’nin korunduğunu, Kanunda Milli Parklar bakımından; Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün yetkilerinin yeni kurulan Kapadokya Alan Komisyonunda bulunmadığını, bu durum her ne kadar Kanunun amacının bir ölçüde eksik gerçekleşmesi sonucunu doğuracak olsa da, Kanunda yapılan bir düzenleme hatasından hareketle alanın koruma statüsünün ortadan kaldırılmasının mümkün olmadığını belirtti.

‘Yasalara da hukuka da uygun değil’

Konuyla ilgili HKP Genel Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Kapadokya insanlığın ortak mirasıdır! AKP’liler için bütün bu değerler, kültür varlıkları, geçmişin yadigârı kurumlar, hastaneler, fabrikalar, limanlar, ormanlar, dağlar, madenler, sanayi tesisleri yağma Hasan’ın böreğidir. Yiyorlar durmadan, doymuyorlar. Bu karar ne var olan yasalara, ne hukuka, ne de vicdana uygundur. ”

More in Türkiye

You may also like

Comments

Comments are closed.