İstanbul SözleşmesiManşetTürkiye

Danıştay, İstanbul Sözleşmesi feshinin yürütmesinin durdurulması talebini reddetti

0

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (İDDK), Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın imzasıyla İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine ilişkin kararın yürütmesinin durdurulması talebiyle açılan davayı reddetti.

Kararın gerekçesinde uluslararası anlaşmaları onaylama yetkisinin Cumhurbaşkanı’na ait olduğu belirtilerek, “Cumhurbaşkanı değişen ve yeni koşullar itibarıyla anlaşmanın onaylanmasını erteleyebileceği gibi onaylamaktan tamamen de vazgeçebilecektir” denildi.

Danıştay, daha önce de İstanbul Sözleşmesi’nin feshiyle ilgili yürütmeyi durdurma talebini reddetmişti.

‘Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı’nda’

Danıştay 10. Daire, 28 Haziran 2021 tarihinde sözleşmeden çıkılması kararının yürütmesinin durdurulması talebiyle açılan davayı reddetmişti. Karara yapılan itiraz bu sefer Danıştay’ın son karar mercii olan İdari Dava Daireleri Kurulu’nun önüne geldi.

İDDK, beş üyenin muhalefet şerhine karşılık sekiz üyenin oyuyla 10. Daire’nin kararının yürütmesinin durdurulması talebini reddetti.

Kararda, Anayasa’ya göre yürütme yetkisinin Cumhurbaşkanı’nda olduğu ve yürütme organına yani Cumhurbaşkanı’na fesih yetkisi verildiği vurgulandı.

Ayrıca kararda, TBMM’ye milletlerarası antlaşmaların feshedilmesine ilişkin olarak Anayasa ve kanunlarda herhangi bir görev veya yetki verilmediği kaydedildi.

Bu kararla birlikte, İstanbul Sözleşmesi kararına karşı Danıştay yolu tükenirken, davayı açanlar, fesih kararına karşı Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunabiliyor.

Tüm bu alınan kararlara rağmen kadınlar, İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmeyeceklerini her fırsatta dile getiriyor.

You may also like

Comments

Comments are closed.