İstanbul SözleşmesiManşet

Danıştay, İstanbul Sözleşmesi’nin feshiyle ilgili yürütmeyi durdurma talebini reddetti

0

Danıştay, İstanbul Sözleşmesi‘nden çıkılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararının yürütmesinin durdurulması talebini reddetti.

Yapılan başvuruda Sözleşmenin yetkide ve usulde paralellik ilkesi gereğince ancak TBMM’nin iradesiyle feshedilebileceği belirtilmiş ve yürütmesinin durdurulması istenmişti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan savunma

Cumhurbaşkanlığı dün Danıştay’a savunma göndererek, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının iptali istemiyle açılan davaların “haksız ve hukuki dayanaktan yoksun” olduğu belirtilmişti.

Savunmada” Cumhurbaşkanın devletin başı sıfatıyla yaptığı ve devletin yüksek menfaatini ilgilendiren işlemlerine karşı yargı yolunun kapalı olduğuna kuşku bulunmamaktadır” ifadeleri kullanılmıştı.

Üçte iki oy ile reddedildi

Sözleşmeden resmen çıkılacağı tarih olan 1 Temmuz’un hemen öncesinde gelen kararda, söz konusu sözleşmenin 80’inci maddesinin Cumhurbaşkanı’na fesih yetkisi verdiği belirtildi.

Danıştay 10’uncu Dairesi’nde Başkan Yılmaz Akçıl, Üye Metin Arıtı ve Üye Lütfiye Akbulut talebin reddi yönünde oy kullanırken Danıştay üyeleri İbrahim Topuz ve Ahmet Saraç karara katılmayarak şerh koydu.

Şerh: Yetki TBMM’de

Çoğunluk kararına katılmayan Danıştay Üyesi İbrahim Topuz ise şerhinde Cumhurbaşkanı’nın sözleşmeden çekilme yönünde karar alması için TBMM tarafından kanun çıkartılması gerektiğine dikkat çekti.

DW’ni haberine göre Topuz şerhinde “TBMM’nin uygun bulma kanunu uyarınca onaylanarak yürürlüğe giren bir milletlerarası andlaşmanın feshi ancak TBMM’nin uygun bulma kanunu yürürlükten kaldırması veya sona erdirmeyi uygun bulduğuna ilişkin yeni bir kanun çıkarması sonrasında alınacak bir Cumhurbaşkanı kararı ile mümkün olabilecektir” dedi.

Danıştay Üyesi Ahmet Saraç da şerhinde “Yetkide ve usulde paralellik ilkesi gereğince, bir işlem hangi usule uyularak tesis edilmişse aynı usule uyularak geri alınması, kaldırılması veya feshedilmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.

Kadınlar eylemde

Danıştay’ın verdiği kararla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı 20 Mart 2021 tarihli karar doğrultusunda Türkiye, sözleşmeden 1 Temmuz’da resmen çekiliyor.

Kazanılmış haklarından vazgeçmeyen kadınlar ise feshetme kararına karşı 1 Temmuz Perşembe günü saat 19.00’da Taksim Beyoğlu‘nda eylem düzenleyecek.

 

 

You may also like

Comments

Comments are closed.