Doğa Mücadelesi

Danıştay, Ergene Çevre Düzeni Planı’nda yürütmeyi durdurdu

0

Danıştay,  ‘Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı’nı değiştiren İstanbul Metropoliten Planlama Merkezi tarafından yapılarak Çevre Bakanlığı tarafından onaylanan 1/100.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı ile söz konusu planda 1 Temmuz 2010 tarihinde yapılan revizyonlara karşı açılan davada yürütmenin durdurulmasını kararlaştırdı.

Danıştay 6. Dairesi, 1/100.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni planı, plan karar ve notları ile bu planda 1 Temmuz 2010 tarihinde yapılan değişikliklerin; planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararına aykırı olduğuna oy birliğiyle karar verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hakkında Danıştaya dava açan Trakya Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Osman İnci’nin vekili Av. Coşkun Molla, Osman İnci tarafından Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı, plan karar ve notlarının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığına açılan davada Danıştay 6. Dairesi tarafından 26 maddede verilen yürütmenin durdurulması kararıyla, Trakya’nın doğasının korunmasının daha önemli olduğunun tescil edilmiş olduğunu belirtti.

Avukat Molla, “Söz konusu revizyon planları Trakya’da 1000’in üzerine kurulmuş bulunan sanayilere bir nevi af getirmekte idi. Danıştay 6. Dairesi bu itirazımızı kabul etti ve af niteliğindeki revizyon planlarının buna ilişkin hükümlerinin yürütülmesinin durdurulmasını kararlaştırdı. Bu çok önemli bir kazanım.” şeklinde konuştu
(Önder Gazetesi)

You may also like

Comments

Comments are closed.