ManşetTürkiye

Çoklu baro teklifi Komisyon’dan geçti

0

Barolara yönelik düzenlemeler içeren ve “çoklu baro”nun önünü açan “Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi“, TBMM Adalet Komisyonu‘nda kabul edildi.

AKP ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan ve yine aynı partilerin milletvekillerinin oylarıyla kabul edilen 28 maddelik kanun teklifi, Avukatlık Kanunu‘nda köklü değişiklikler öngörüyor.

Birden fazla baro kurulabilecek

Teklife göre; avukat sayısı 5 binden fazla olan illerde asgari 2 bin avukatın imzasıyla yeni bir baro kurulabilecek. Bu Ankara, İstanbul ve İzmir‘de birden fazla baronun kurulabileceği anlamına geliyor.

Aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde aynı büroda birlikte çalışma ve avukatlık ortaklığı kurma için aynı baroya kayıtlı olma şartı aranmayacak.

Teklifle “avukatlık ortaklığı”, aynı ilde kurulu barolardan herhangi birine kayıtlı birden çok avukatın bu kanuna göre mesleklerini yürütmek için oluşturdukları tüzel kişilik olarak tanımlanacak.

Aynı ilde yeni bir baronun kurulması halinde barolar, tüzel kişilik kazanma tarihine göre o ilin adıyla numaralandırılacak. Mevcut barolar bir numaralı baro olacak.

Tüzel kişiliği sona eren baro tasfiye edilecek

Avukatların, avukatlık ile Türkiye Barolar Birliği (TBB) ya da baroların organlarındaki görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlar nedeniyle verilen bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kararlarına temyiz yolu açılacak. Bu kapsamda ilk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya daha az hapis cezaları ile miktarı ne olursa olsun adli para cezalarına karşı istinaf başvurusunun esastan reddine dair bölge adliye mahkemesi kararları da temyiz edilebilecek.

Avukat sayısının 2 binin altına düşmesi halinde TBB, ilgili baroya yazılı bildirimde bulunacak. Altı ay içinde kuruluş için gerekli olan asgari avukat sayısı sağlanamazsa o baro tasfiye edilecek. Tasfiye işlemleri, son yönetim kurulu tarafından TBB’nin gözetim ve denetimi altında yapılacak. Tasfiye edilen baronun malları TBB’ye geçecek.

Tüzel kişiliği sona eren baroya kayıtlı avukatlar ve stajyerler, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde o ilde bir baro varsa o baroya, birden fazla baro varsa diledikleri baroya kaydolabilecek. Tüzel kişiliği sona eren baroların devam eden iş ve işlemleri bu baro tarafından yürütülecek.

Teklife karşı çıkan ve altı günden beri Meclis’in önünde protestolarını sürdüren baro başkanları, Komisyon’a katılmak istemiş ancak salgın gerekçesiyle buna izin verilmemişti.

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.