Editörün SeçtikleriManşet

Çevre ve İklim Gazeteciliği Okulu Zonguldak’taydı

0
Çevre ve İklim Gazeteciliği

Yeşil Gazete, Batı Karadeniz şehirlerinde düzenleyeceği Çevre ve İklim Gazeteciliği Okulu’nun (ÇİGO) ilk etkinliğini Zonguldak’ta gerçekleştirdi. Yerel basın kuruluşlarında çalışan gazetecilerin, ekoloji alanında faaliyet yürüten inisiyatiflerin ve sivil toplum aktörlerinin yanı sıra iletişim fakültesi öğrencileri ve akademisyenlerin de katılımıyla gerçekleşen etkinlikte; “çevre ve iklim gazeteciliğinin temel prensipleri”, “video habercilik”, “yurttaş gazeteciliği”, “haber fotoğrafçılığı” ve gazeteciler ile aktivistler için “sosyal medya kullanımı” konularında atölyeler yer aldı. 

Çevre ve İklim Gazeteciliği

Çevre ve iklim konularında yayınlanan haberlerin genellikle büyük haber merkezleri tarafından yapıldığına ve yerel gazeteciliğin dinamiklerinin sıklıkla göz ardı edildiğine dikkat çekilen etkinlikler, hem yerel basını hem de aktivist hareketi desteklemeyi amaçlıyor. Batı Karadeniz’de düzenlenecek atölyelerin ilki olarak Zonguldak’ta gerçekleşen ÇİGO, ilerleyen zamanlarda Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta da düzenlenecek. 

Çevre ve İklim Gazeteciliği Okulu, yerel ekoloji mücadelecileri, yaşam savunucuları ile ulusal medyada yeterince yer bulamayan konulara odaklanarak, büyük şehirlerden uzak kırsal alanlarda ortaya çıkan çevre felaketlerine ve ekolojik yıkımlara dikkat çekmeyi amaçlıyor. Büyük merkezlerden ve dolayısıyla ‘gözlerden ırak’ olan bu sorunlar, kamuoyu oluşturamamanın yanı sıra hukuki ve siyasi kararlara müdahalede bulunma şansımızı da sınırlıyor.

Yeşil Gazete Genel Yayın Yönetmeni Alev Karakartal, “ÇİGO’nun iki ana hedefi bulunuyor. Bunlardan ilki meslektaşlarımıza yönelik: Yerellerde uzman habercilerin sayısını artırmak, var olanları bilgi, beceri ve donanımını geliştirmeyi; böylece dünyanın en kritik sorunu haline gelmiş iklim değişikliği ve yaygın ekokırımla ilgili çalışacak habercilerin yaratacağı farkındalığa katkıda bulunmayı, aynı zamanda meslektaşlarımızla bağ kurarak dayanışmayı geliştirmeyi istiyoruz” dedi ve şöyle devam etti: “İkinci hedefimiz ise bulunduğu bölgede yaşanan iklim felaketleri ve ekolojik yıkımlara karşı verdiği mücadelede yalnız kalan, sesini topluma duyurmakta zorlanan sivil toplum örgütlerini güçlendirmek. Çalışma, böylece bir yandan medyayla daha sağlıklı ve doğru bir ilişki kurmalarını, aynı zamanda kendi aralarında kuracakları ağlara katkıda bulunmayı amaçlıyor.”

Çevre ve İklim Gazeteciliği

Zonguldak’ta düzenlenen etkinlikle ilgili konuşan Alev Karakartal, “Okulumuzun ilk durağında yaptığımız iki günlük yoğun atölye çalışmasında Yeşil Gazete ekibi sahip olduğu uzmanlık birikimini hedef kitlesine ulaştırırken, bölgeye ve yaşadığı sorunlara, bunlara ilişkin çözüm önerilerine daha derinlikli bir bakış açısına sahip olma olanağı buldu. Atölyemizin interaktif yapısı sayesinde karşılıklı öğrenme, birbirini tanıma ve anlama, ortaklaşalıklar kurma olanağı elde ettik. Tanıştığımız ve bundan sonra da ilişkiyi sürdüreceğimiz meslektaşlarımızın iklim ve ekoloji alanında uzmanlaşma hevesine tanık olduk, çevre örgütleri ve yerel halkla güçlü bağlar kurduk. Bu verimli çalışmayı, bundan sonra Türkiye’nin diğer bölgelerine de yayarak alanında uzmanlaşmış, birbirinden haberdar olan, dayanışma içinde çalışan bir iklim/ekoloji habibatı oluşturmakta bir nebze katkımız olursa, ne mutlu” ifadelerini kullandı.

Yeşil Ev’de ‘Ekoloji Odaklı Video Haberciliği’ atölyesi gerçekleştirildi

You may also like

Comments

Comments are closed.