Eğitimİfade ÖzgürlüğüManşet

Boğaziçi’nde direniş sürüyor: Öğrenciler yurtsuz, hocalar evsiz

0
Fotoğraf: Nazım Çapkın

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, bugün de atanmış rektör ve üniversite yönetimine karşı 635’inci kez bir araya geldi. Direnişlerini sürdüren akademisyenler 429’uncu kez rektörlük binasına sırt çevirdi.

Akademisyenler nöbet boyunca ellerinde “Kabul Etmiyoruz”, “Vazgeçmiyoruz” ve “Özerk, Özgür, Demokratik Üniversite” yazan dövizler taşıdılar. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri nöbetlerinin ardından haftanın her son iş gününde olduğu gibi haftalık açıklamalarını okudular:

‘Barınma ve ulaşım krizi giderek büyüyor’

Boğaziçi Üniversitesi’nde yeni akademik yıl başlarken, siyasi saiklerle göreve getirilmiş, meşruiyeti kendinden menkul kayyım idaresinin yol açtığı barınma ve ulaşım krizi büyüyerek geniş bir öğrenci kitlesini mağdur etmeye devam ediyor. Birikimsiz ve deneyimsiz kadroların duyarsızlıkları, yaptıkları hatalı planlar ve kimseye danışmadan aldıkları sorumsuzca kararlar yüzünden yüzlerce öğrenci döneme sağlıksız şartlarda, eğitimleri aksayarak başlıyor. Kayyım yönetimi öğrencilerin barınma ve ulaşımına ilişkin sorunlar konusunda öğretim üyelerince aylardır uyarılmasına rağmen akılcı önerilere kulaklarını tıkıyor ve böylece öngörülen kötü senaryolar birbiri ardına gerçekleşiyor.

‘Hala çok sayıda öğrenci yurt hakkını elde edemedi’

Gayrimeşru yönetimin barınma sorununu çözdüğüne dair açıklamaları gerçeği yansıtmıyor. Halen çok sayıda öğrenci yurt hakkını elde edememiş durumda ve yönetim yerleştirilemeyen öğrencilerin sayısını açıklamaktan kaçınıyor.

Fotoğraf: Nazım Çapkın

Yurtlara yerleştirilenlerse azami kapasitenin kat be kat üzerinde doldurulmuş, kişisel alana yer bırakmayan yoğunlukta, sıkışık mekânlarda kalıyor. Plansız yerleştirme yüzünden hem Kilyos’a taşınan lisans öğrencileri, hem de üniversiteye uzak KYK yurtlarında kalan hazırlık öğrencileri kampüslerine ulaşmak için saatlerce otobüs sırası bekliyor, günün büyük bir kısmını yolda geçiriyor. Bu zorlayıcı lojistik şartların ötesinde, rektörlüğün haksızca uzaklaştırdığı öğretim üyeleri ve gerekçesizce iptal ettiği dersler yüzünden, öğrencilerimiz Boğaziçi’ne özgü zengin eğitim deneyiminden mahrum kalıyor.

‘İnci yönetiminin neden olduğu kamu zararı olanca çıplaklığıyla ortaya dökülüyor’

Dönemin başlamasıyla birlikte Naci İnci yönetiminin idari ehliyetsizliği ve neden olduğu kamu zararı olanca çıplaklığıyla ortaya dökülüyor. Kendilerini, iştirakçisi oldukları Melih Bulu döneminden ayrıştırmaya çalışsalar da mevcut kayyım yönetimi o dönemden bugüne süreklilik arz eden tüm usulsüzlüklerin, tüm hukuksuz ve baskıcı uygulamaların ve idari karmaşanın baş sorumlusu.

Fotoğraf: Nazım Çapkın

‘Öğrenciler yurtsuz, hocaları evsiz’

Endişe verici boyutlara ulaşan barınma ve ulaşım sorununun en ağır yaşandığı birimlerin başında Yabancı Diller Yüksek Okulu geliyor. Özverili çalışanları sayesinde öğrencilere kısa sürede sağladığı dil yetkinliğiyle üniversitemizde eğitimin temel taşı olan bu birim şu anda bir kampüsten yoksun; öğrencilerinin birçoğu yurtsuz ve hocaları da evsiz durumda. Tüm bu sorunlar çözüm beklerken, geçen hafta, Naci İnci yönetiminin daha önce atadığı YADYOK müdürünün istifa ettiğini ve o göreve Atatürk Enstitüsü’ne usulsüzce atanmış olan Sevtap Demirci’nin getirildiğini öğrendik. Böylece iki birimden birden sorumlu olacak yeni YADYOK müdürü de kayyım düzeninin çok ünvanlı, mükerrer imzalı yöneticiler kafilesine dahil edilmiş oldu.

‘Cengiz Kırlı’nın göreve iadesini talep ediyoruz’

Kayyım yönetiminin üniversitemizin bileşenlerine yönelik korku ve sindirme yöntemlerine rağmen hocalar, öğrenciler ve idari personelimiz dayatılan keyfî, merkeziyetçi, partizan ve liyakate aykırı tasarruflara itiraz etmeye ve akademik özerklik ve özgürlük ideallerine bağlılıklarını göstermeye devam ediyor. Bunun en son örneğini bu hafta Atatürk Enstitüsü’nün seçilmiş ve meşru müdürü Cengiz Kırlı’nın rektörlük tarafından görevinden azledilmesini protesto eden Atatürk Enstitüsü öğrenci ve mezunlarının 140 imzayla kamuoyu ile paylaştıkları açıklamalarında gördük. Bildiri, Atatürk Enstitüsü’nün öğrenci ve hocalarının özverili çalışmalarıyla Geç Osmanlı ve Cumhuriyet tarihçiliğine yaptıkları önemli katkıları dile getiriyor ve Cengiz Kırlı’nın göreve iadesini talep ediyor. İktidarın gücüne karşı hakikati savunan eski ve yeni öğrencilerimizle gurur duyuyoruz.

Fotoğraf: Nazım Çapkın

‘Artık üniversite hocalarıyla akademik etkinliklerde yüzleşmekten de mi kaçınıyorsunuz?

Yakın zamanda Boğaziçi Üniversitesi’nin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı’na eklemlenmesi konusunda etkin olarak katkı sunmuş iki akademisyenimiz aldıkları resmi bir bildirimle bu kuruluştaki üyeliklerinin rektörlükçe sonlandırıldığını öğrenmişti. Sonrasında rektörlük tarafından Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı çerçevesinde 29 Eylül’de gerçekleştirilen ‘Küresel Mutluluk ve Esenlik‘ başlıklı panelin duyurusu bir gün önce tüm öğretim üyelerine yollandı. Ancak panel günü rezervasyon yaptırarak etkinliğe Zoom üzerinden bağlanmak isteyen hocalarımızın katılım talebi etkinlik yöneticisi tarafından reddedildi. Bu abes ve kaba tutumla karşılaşan Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri Naci İnci yönetimine soruyor: Panele alınmayacaklar kararlaştırıldıysa hocalara neden açık duyuru yaptınız? Panele yalnızca bazı hocalar alınmadıysa bu karar kim tarafından, hangi gerekçelerle alındı? Mezuniyet törenini bile yüz yüze ve tam katılımla gerçekleştiremeyen sizler, artık üniversite hocalarıyla akademik etkinliklerde yüzleşmekten de mi kaçınıyorsunuz?

Fotoğraf: Nazım Çapkın

Kurumdaki yalnızlığı ve acizliğini medya hamleleriyle gizlemeye çalışan, Boğaziçi Üniversitesi’nin adını kullanarak küresel alanda kendine meşruiyet devşirmeye çalışan Naci İnci yönetiminin sorularımıza açık ve dürüst yanıtlar vermesini bekliyoruz. Bu vesile ile tüm ulusal ve uluslararası üniversite camiasından, bu üniversite yönetiminin kendilerini meşrulaştırmaya yönelik çabalarını göz önünde bulundurarak, onlarla iş birliğinden kaçınmalarını bekliyoruz.

‘SÖZ-101 dersleri hocaların katılımıyla dönem boyunca devam edecek’

Yirmi bir aydır sürdürdüğümüz mücadelenin devamlı etkinliklerden biri olan açık derslerin bu dönemki ilk toplantısı bu hafta Güney Meydan’da gerçekleştirildi. SÖZ-101’de bu Çarşamba, dersleri engellenen emekli ve yarı zamanlı hocalarımız söz alarak veremedikleri derslerin içeriklerini bizlerle paylaştı. Hukuksuzca kampüslere alınmayan ve dersleri engellenen diğer hocalarımızın video sunumları da etkinlik kapsamında direniş web sitesine eklendi. Kampüslerimizde akademik, sosyal ve kültürel alışverişlere özgürce alan açan diğer tüm etkinlikler gibi SÖZ-101 dersleri de hocalarımızın katılımıyla dönem boyunca devam edecek.

Fotoğraf: Nazım Çapkın

Üniversitedeki gayrimeşru uygulamalar bir an önce sona ermelidir. Üniversitemizdeki tüm fakülte dekanları, enstitü müdürleri ve yüksek okul müdürü seçimle göreve gelmeli ve seçilmiş kurullarla denetlenebilmelidir. Şeffaf ve demokratik yollardan belirlediğimiz ve haksızca işlerine son verilen dekanlarımız ve enstitü müdürümüz bir an önce görevlerine iade edilmelidir. Atama ve yükseltme kriterleri hiçe sayılarak, bölüm, fakülte ve enstitülerin onayı alınmadan, tepeden inme kararlarla yapılan tüm atamalar gayrimeşrudur, geri alınmalıdır.

‘Naci İnci ve yönetimi ile bugüne kadar hukuksuzca kadrolaşmış tüm isimlerin istifasını talep ediyoruz’

İşlevsizleştirilen Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi ve Cinsel Tacizi Önleme Koordinatörlüğü işinin ehli çalışanlarıyla birlikte bir an önce tekrar faal hâle getirilmelidir. Gayrimeşru yönetim tarafından gerekçesiz şekilde el konulan İstanbul Matematiksel Bilimler Merkezi binası eski işlevine kavuşturulmalı, yeniden araştırmacıların kullanımına sunulmalıdır. Naci İnci ve yönetimi ile bugüne kadar hukuksuzca kadrolaşmış tüm isimlerin istifasını talep ediyoruz.

Fakülte ve bölüm kararları yok sayılarak işine son verilen ve dersleri iptal edilen meslektaşlarımızın haksızca uzaklaştırıldıkları işlerine iade edilmelerini, ayrıca öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz hakkında mesnetsiz gerekçelerle açılmış tüm disiplin soruşturmalarının geri alınmasını bir kez daha talep ediyoruz. Üniversitemizi yılmadan ve kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz.

Fotoğraf: Nazım Çapkın

Bizler her iş günü her öğlen bu meydanda toplanıyor, rektörlüğe sırtımızı dönüyor, gayrimeşru yönetimin demokratik olmayan uygulamaların hiçbirini kabul etmediğimizi, ilkelerimizden vazgeçmeyeceğimizi söylüyoruz. Kamuoyuna ilkelerimizin arkasında olduğumuzu, insan haklarına, bilimsel düşünceye saygılı, demokratik bir üniversite ortamı kurulana kadar bu direnişten vazgeçmeyeceğimizi yeniden ve ilk günkü kararlılığımızla duyurur, bu mücadeleyi öğrencilerimize, mezunlarımıza, tüm topluma olan borcumuz olarak gördüğümüzü ifade etmek isteriz.

Türkiye’de özgür, özerk, demokratik ve katılımcı ilkelere dayalı bir üniversite ideali gerçekleşene kadar;

Kabul Etmiyoruz, Vazgeçmiyoruz.

More in Eğitim

You may also like

Comments

Comments are closed.