EğitimManşet

Beş yaş, zorunlu eğitim kapsamına alınacak

0

2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı‘nda eğitimde yapılacak  “politika ve tedbirler” sunuldu.

Buna göre 5 yaş, zorunlu eğitim kapsamına alınacak:

Rapora görebu kapsamda; 12 etkinlik kitabı, 36 hikâye kitabı ve öğretmen kılavuz kitabı pilot olarak seçilen 20 ildeki 200 okulda okutulacak ve bunların etki değerlendirmesi yapılacak ve güncellenen okul öncesi eğitim
programına ilişkin 10 bin öğretmene eğitim verilecek.

Atılacak adımlardan biri de “eğitim yapılarının teknolojiye ve çevreye uyumlu, güvenli, ekonomik, estetik, erişilebilir, standartları ve kalitesi yüksek bir mimaride tasarlanması” olarak belirlendi.

Mesleki ve teknik ortaöğretimde eğitim ortamlarının geliştirilmesi amacıyla altı farklı eğitim yapısı için proje hazırlanacağı belirtildi ancak detaylar yer almadı.

Afet riski taşıyan 1500 eğitim binası güçlendirilecek. 1003 öğrenci pansiyonunda mevcut kapalı alanlar iyileştirilecek, atölye, bilgisayar sınıfı gibi faaliyetler için yeni alanlar oluşturulacak.

Yeni derslik inşa edilmesi planlanan yerlerdeki diğer eğitim binalarının verimli kullanımı dikkate alınacak, atıl vaziyetteki eğitim binalarının kullanımı öncelenecek. Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri bünyesinde 117 yeni anaokulu açılacak.

Coğrafi ve iklim şartları bakımından öğrencilerin taşınmasında güçlük çekilen yerlerde kapalı durumda bulunan köy okulları eğitim-öğretime açılacak.

Yıllık Rapor’da değinilen diğer değişikler şöyle:

  • Eğitim Bilişim Ağı portalının içeriği öğretim programlarıyla uyumlu hale getirilerek zenginleştirilecek ve portalın etkin kullanımı yaygınlaştırılacaktır. Dijital becerilerin artırılmasına katkı sağlanması amacıyla öğretmenler için 21 çevrim içi eğitim paketi Öğretmen Bilişim Ağı Platformunda yayımlanacak.
  • Dijital becerilerin artırılmasına katkı sağlanması amacıyla öğretmenler için 21 çevrim içi eğitim paketi Öğretmen Bilişim Ağı Platformunda yayımlanacak.

  • Yabancı dil eğitimine ilişkin materyaller zenginleştirilecek, dinleme, konuşma, okuma ve yazma alanlarındaki becerilerin tümünü ölçmeye yönelik sistem geliştirilecektir. İngilizce dilini öğrenmek ve pekiştirmek için web ve mobil uygulaması hazırlanacak.
  • Yükseköğretim sistemindeki nitelikli uluslararası öğrenci sayısı artırılacaktır.

Raporun bu kısmında, Türkçenin ana dil ve yabancı dil olarak öğretimi ile iki dillilere ve Türk soylulara Türkçe öğretimine yönelik politika belgesi hazırlanacağı belirtiliyor.

Özel eğitim imkanları ‘güçlendirilecek’

  • Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin eğitim hizmetlerinden yararlanabilmeleri için beşeri ve fiziki imkânlar güçlendirilecek. Özel eğitim uygulama okullarına beş standart uygulama evi, 20 beceri uygulama alanı, özel eğitim meslek okullarına ise 20 meslek edinme atölyesi kurulacak.
  • Öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimleri için yeni yaklaşımlar çerçevesinde 200 bin  yönetici ve öğretmene eğitim verilecek. 

 

 

 

More in Eğitim

You may also like

Comments

Comments are closed.