ManşetYeşillerden

Balkan Anti-nükleer Koalisyonu Selânik’ten seslendi

0

(Selânik-Yeşil Gazete) Bugün Selânik’te Bulgaristan, Türkiye ve Yunanistan Yeşilleri nükleere karşı dayanışma içindeydi. Balkan Anti-nükleer (BAN) Koalisyonu altında birlikte çalışan partiler adına Yeşiller Partisi’nden Alidost Numan, Yunanistan

Balkan ülkeleri Yeşilleri Selanik'te nükleerden çıkış çağrısı yaptılar

Ekolojist Yeşilleri’nden Avrupa Parlementosu ve Orta Makedonya Bölgesel Parlemento üyesi Mihalis Tremepoulos ve Bulgaristan Yeşilleri Zelenite’den Borislav Sandov  bölgenin nükleerden arındırılması için çağrıda bulundular. Fukuşima kazası üzerine nükleer enerjinin kabuledilemez risklerine tekrar şahit oluyor olduğumuzu hatırlatan konuşmacılar, gerek etrafına ciddi zarar verecek son derece ağır kazalar riskleriyle, gerekse radyoaktif etkileri nesiller boyu başaçıkmamız gereken bir miras olarak kalacak atıkları itibarıyle nükleer enerjinin dünyada ve bölgede derhal terkedilmesi gerektiğini söylediler.

Yeşiller Partisi’nden Alidost Numan yeni çalışmalarla teyid edilen ciddi deprem riski dahil tüm risklere rağmen Fukuşima’daki kazanın ardından bile diretilen Akkuyu nükleer santrali projesinin Türkiye halkınca kabul edilmediğini, hükümetin Akkuyu, Sinop ve bunların ötesine uzanan nükleer politikasının binlerce kişilik protestolarla reddedildiğini anlattı.  Deprem riskinin yanı sıra dünyada halledilemeyen nükleer atık sorununa dikkat çeken Numan, Akkuyu’da Rusya tarafından bir nükleer santral yapılması hâlinde Türkiye’nin birincil enerji arzında Rusya’ya %80’e yakın seviyede bağımlı kılınacağını, esas çözümün ise enerji verimliliği, çılgın tüketim toplumu enerji tüketimine tama etmekten vazgeçilmesi ve temiz yenilenebilir enerji kaynaklarında olduğunu ekledi. Nükleer santrallerin ulusal değil uluslararası bir sorun olduğuna dikkat çeken Numan, bunları bölgeden uzak tutmak, varolanları kapatmak için bölge ülkeleri ekolojistlerinin birlikte mücadele veriyor olduğunu, vereceğini söyledi.

Zelenite’den Borislav Sandov da Bulgaristan’ın özellikle Rusya tarafından inşa edilmekte olan, maliyetini ikiye katlamış, inşaat süresi uzamış Belene nükleer santralinin ülkeyi ihtiyacı olmayan nükleer enerjinin risklerine maruz bırakacağını, üstüne üstlük Bulgaristan’ı Rusya’ya mevcutta olduğundan (%83) daha da bağımlı kılacağını izah etti. Belene’nin elektrik ihracatı için yapıldığı iddialarına karşı, bunun alıcısı olmadığını hatırlatan Sandov Bulgaristan’ın nükleer santrallerle hiç güvenilir bir tecrübesi olmadığını söyledi, 2006’da Bulgaristan’ın hâlihazırdaki tek Kozloduy nükleer santralinde yaşanan kaza ve ardından bunun ört-bas edilmesini, hükümetin Fukuşima sonrasında ayni santralde Avrupa Birliği’nin test standartlarını açıklamasını beklemeden alelacele testlere girişmesini örnek verdi. BAN Koalisyonu’nun önemine vurgu yapan Sandov, birlikte mücadeleye devam edeceklerini açıkladı.

Mihalis Tremepoulos da açıklamasında Güney-Doğu Avrupa’yı nükleersiz kılmak için birlikte mücadelenin önemine dikkat çekti, BAN’ın önemini vurguladı. Yunanistan’da Türkiye gibi 1970’lerde nükleer enerji düşünceleri ortaya atıldığını, ancak kamuoyunun kabul etmemesi üzerine bundan vazgeçildiğini söyledi. 2006’dan sonra kamuoyunu nükleer enerjiye ikna için teşebbüsler olduğu ve Makedonya’da elektrik ithal etmek üzere nükleer santral kurdurmak için girişimler olmuş olabileceğini söyleyen Tremepoulos, Yunan hükümetini acilen 2008’deki Karamanlis-Gruevski görüşmelerinin dosyalarını açmaya davet etti. Tremepoulos Makedonya ile ilişkilere dair de milliyetçi tavırları eleştirerek düşmanlara değil dostlara ihtiyacımız var ve nükleer santrallere, GDO’lara, Aksios’un kirliliğine, nükleer atıklara karşı birlikte mücadele etmeliyiz dedi.

Balkan Anti-nükleer  (BAN) Koalisyonu 26 Mart’ta Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Makedonya ve Sırbistan’dan Yeşil partilerin ve nükleer karşıtı gurupların müşterek bir açıklama ile biraraya gelmesi ile kuruldu ve tüm bölge ülkelerinin nükleerden arındırılmasını, doğayla barışık bir enerji geleceğini savunuyor.

(Yeşil Gazete)

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.