ManşetTarım-Gıda

Bakanlık güneş enerjili sulama sistemlerine hibe desteği verecek

0

Güneş enerjili tarımsal sulama sistemi kurmak isteyen yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan yatırımının yarısına hibe desteği verilecek. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerin Desteklemesi Hakkında Tebliğ”i Resmi Gazete’de yayımladı.

Buna göre, tarla içi yağmurlama, mikro yağmurlama, damla sulama ve yüzeyaltı damla sulama sistemi kurulması ile güneş enerjili sulama sistemleri kurulması başvuruları kapsamında; güneş paneli, pompa, filtre, kontrol ünitesi, ana ve yan dallara ait borular, bağlantı ekipmanı, vanalar, damlatıcı ve yağmurlama ekipmanı gibi sadece tarla içinde kullanılan malzemelerin başvuruya ait parsellerde sisteminin çalıştırılması, eksiksiz montaj kontrollerinin yapılması ve tespit tutanaklarının düzenlenmesi giderlerinin KDV hariç yarısı karşılanacak. Bu giderlerin tutarı 1 milyon lirayı aşamayacak. Mal alım bedellerinin, bu miktarı aşması durumunda, aşan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanacak.

Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan yatırımcının bireysel sulama sistemlerine yönelik mal alımlarında, sadece güneş enerjisi sistemini içeren, sulama sistemi içermeyen başvurulara hibe desteği verilmeyecek. Hibe başvurularında, güneş enerjisi sistemi ile sulama sisteminin birlikte projelendirildiği durumlarda, güneş enerjisi sisteminin maliyeti toplam maliyetin % 50’sini aşamayacak, aşması durumunda artan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanacak.

Başvuru sahipleri, başvuruları kabul edilmesi halinde, hibeye esas mal alım tutarının % 50’si oranındaki katkı payını, ayni katkıyı, referans fiyat farkını ve toplam mal alım tutarına ait KDV’nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlü olacaklar.

Hibeye esas proje tutarının yüzde birini aşmamak kaydı ile proje hazırlama giderleri hibe desteği kapsamında olacak.

Kabul edilen başvurulara ilişkin olarak başvuru sahibi ile il müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra doksan gün içerisinde, alımı yapılan malzemelerin tarlada montajının tamamlanması gerekecek.

 

(Enerji Günlüğü)

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.