ManşetDoğa Mücadelesi

Ayvacık Gülpınarlılar kazandı: JES projesinde ‘ÇED gerekli değil’ kararı yargıdan döndü

0

Ayvacık Gülpınar‘da yapılması planlanan jeotermal enerji santrali (JES) için verilen ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararının yürütmesi durduruldu. 

Transmark Turkey Gülpınar Yenilenebilir Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan Transmark Jeotermal Enerji Santrali projesi için ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı verilmiş, Gülpınar Sürdürülebilir Yaşam Derneği tarafından yürütmenin durdurulması ve projenin iptali talebi ile dava açılmıştı. Görülen davada işletmenin çalışmaya geçmesi durumunda, çevreye olacak etki ve yapılan yatırımlar açısından telafisi güç veya imkansız zararların doğabileceği gerekçesi ile yürütmenin durdurulmasına karar verildi.

Çanakkale Olay Gazetesi‘nden Eren Aşnaz‘ın aktardığına göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen “ÇED Gerekli Değil” kararı, yöre halkı ve bölgedeki çevre örgütlerince tepkiyle karşılanmıştı.  Gülpınar Sürdürülebilir Yaşam Derneği’nce açılan davada, Bakanlığın oluruna karşı şu gerekçeler sıralanmıştı: 

  • ÇED gerekli değildir kararı, hukuka aykırıdır.
  • ÇED sürecinin işletilmesi gerekir.
  • Milli gelire katkı sunan tarım, hayvancılık ve turizm faaliyetleri, projeyi gerçekleştirecek olan şirketin kazancı uğruna gözden çıkarılacaktır.
  • Proje kapsamında kullanılacak çok büyük miktarda suyu yeraltı kaynaklarından sağlanacak, bu da yörede içme suyu, tarım ve hayvancılıkta kullanılacak su kıtlığı yaratacaktır.
  • Aydın civarında yaşanan jeotermal enerji deneyiminde görüldüğü gibi şirketlere yüksek maliyet yüklemesi nedeniyle ağır kirlilik yaratan kimyasallar olduğu gibi doğaya salınmaktadır.
  • Vatandaşın bilgilenme, müdahale etme hakkının ortadan kaldırılmıştır… 

Çanakkale İdare Mahkemesi‘nde açılan ve geçtiğimiz gün sonuçlanan davada, söz konusu işletmenin “çevreye yapacağı olumsuz etki ve yapılan yatırımlar açısından telafisi güç veya imkansız zararların doğabileceği, bilirkişi raporunda çevresel etkilerin gerçekte olması beklenenden az hesaplandığı, projenin çevreye ve insan sağlığına olabilecek muhtemel olumsuz etkileri ve bu etkilere karşı alınacak tedbirlerin proje tanıtım dosyasında detaylı olarak değerlendirilmediği… “gerekçeleriyle yürütmeyi durdurma kararı verildi. 

Mahkeme kararında şu ifadeler kullanıldı:

“Dava dosyasında mevcut bilgi ve belgelerle, konuya ilişkin mevzuat ve bilirkişi raporunun birlikte değerlendirilmesinden; dava konusu projeye yönelik hazırlanan proje tanıtım dosyasının bilirkişi raporunda belirtilen eksiklik ve yetersizlikler nedeniyle bilimsel ve teknik yönden yeterli olmadığı, rapor içinde değerlendirilen çevresel etkilerin gerçekte olması beklenenden az hesaplandığı, böylece projenin çevreye ve insan sağlığına olabilecek muhtemel olumsuz etkileri ve bu etkilere karşı alınacak tedbirlerin proje tanıtım dosyasında detaylı olarak değerlendirilmediği görüldüğünden, eksik ve yetersiz hazırlanan proje tanıtım dosyası esas alınarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Öte yandan; dava konusu işlem kapsamında uyuşmazlığa konu projenin yapımına başlanılması ve işletmenin çalışmaya geçmesi durumunda, çevreye olacak etki ve yapılan yatırımlar açısından telafisi güç veya imkansız zararların doğabileceği açıktır. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç ya da imkansız zararlar doğabileceğinden, 2577 sayılı Kanunun 27`nci maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, anılan Kanun`un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi uyarınca işbu karara karşı itiraz yolu kapalı olmak üzere (kesin olarak), 02/11/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.” 

 

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.