DünyaManşet

Avrupa Yeşilleri’nden Yunanistan önerisi

0
(AP Yeşiller Grubu amblemi)

Avrupa Parlamentosu Yeşiller/AHİ grubu, Avro bölgesi hükümetleri, Avrupa kurumları, ve Yunanistan hükümetine Yunanistan’da yaşanan sosyal (AP Yeşiller Grubu amblemi)ve insani krize çare bulunması, ülkenin ekonomisinin sağlığına kavuşması, ve bu bağlamda Yunanistan’ın borcunu sürdürülebilir bir hâle getirilmesi için birlikte çalışmaları çağrısında bulundu. Yeşil ekonomi anlayışına dayanan çağrı, Yunanistan’da ilerlemenin aşağıdaki makroekonomik tedbirleri içeren siyasi tercihlerle mümkün olabileceğini teklif ediyor:

 

-Daha sürdürülebilir bir borç yükü. Mevcut hâliyle Yunanistan’ın borç yükü sürdürülebilirlikten uzak. Uygulanan iki uyum programı da büyümeye dair fazlasıyla iyimser tahminlere dayalı, ve bunun neticesinde Yunanistan, gittikçe artan bir şekilde krediye karşı tasarruf tedbirleri fasit dairesine hapsolmuş vaziyette. Bu kadar derin bir kriz içinde bir ülkenin borç ödemesini acil sosyal ihtiyaçlar ve zaruri kamu hizmetlerinin temininden öncelikli bir sıraya yerleştirmesi beklenemez. Yunanistan’ın faiz dışı fazla hedefi olan GSYİH’nin %4.5 acilen düşürülmeli, bu 2015 için %1.5 olmalı ve kademeli olarak %3.5’e yükseltilmeli. Mevcut kredilerin hem vadelerini uzatmak hem de faizlerini düşürmeye ihtiyaç var. Ayni zamanda, olumsuz şoklara karşı kamu alacaklılarının elindeki borçların GSYİH endeksli tahvillerle takas edilmesini mümkün kılan önlemler alınmalı.

-Yükün toplumsal olarak adil paylaşımı: Yunanistan’da yükün sosyal adalet dahilinde paylaşımı için kayda değer bir servet vergisi yürürlüğe girmeli; bu vergi son yıllarda toplumun en zengin kesimi tarafından gerçekleştirilen sermaye çıkışını da gözetmeli.

-Üçüncü Yardım Paketi: Vadesi dolmakta olan kredilerin (2020’ye kadar €55 milyar) borç çevirimi için üçüncü bir yardım paketi gerekecektir. Program, ikinci yardım paketinde 2015 ve 2016 için şimdiden öngörülen yardımca, ve bunun yanında Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) tarafından alınacak ek GSYİH endeksli tahvillerle, ve ESM’in Pazar fonlaması altında ek bir tedbiri kredi hattı ile finanse edilebilir. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) parasal genişleme politikası da burada etkin olabilir. Bu program, yardımın yanı sıra, vergi kaçakçılığı ve vergi yolsuzluğuyla başa çıkmak dahil kamu idaresinde iyileştirme, yargı reformu, parti finansmanı, basın özgürlüğü, ve de oligarklar, Kilise, gemi sahipleri gibi kesimlerin ayrıcalıklarıyla başa çıkacak tedbirlere odaklanmalı.

-Banka Sermayelendirilmelerinin Yükünün Azaltılması: Yeni program dahilinde Yunanistan bankalarının, Avrupa hükümetlerince ESM dahilinde öngörüldüğü üzere, geriye dönük olarak doğrudan sermayelendirilmeleri ülkeye ciddi borç yükü hafifletmesi sağlayacaktır.

-İktisadi Yönetişim ve Troyka’nın Konumu: Yeni program,  borç denetimi mükellefiyeti de içeren AB’nin iktisadi yönetişim kuralları (“ikili paket”) dahilinde, böylece topluluk yöntemleri arasında ve  dolayısıyla Avrupa Adalet Divanı’nın denetimini güvenceye alır şekilde, Troyka çerçevesi haricinde tanımlanmalı ve müzakere edilmelidir.

-Yunanistan için Yeşil İyileştirme Planı: Doğru düşünülmüş ve tasarlanmış bir AB yatırım planı, önümüzdeki üç yıl içinde Yunanistan’a, kamu borcuna ve kamu sektörüne ek yük getirmeden, €30 milyar yatırım teşviki sağlayabilir. Borç  kolaylaştırmasının yanı sıra böyle bir teşvik, Yunanistan ekonomisinin sağlığına kavuşmasının yeşil ve sürdürülebilir bir şekilde başlaması için gereklidir.

-Kamu Borcu ve Avro Bölgesi üzerine Avrupa Konferansı: Devlet borcu yekūnunu genişletilmiş bir kamu borcu sürdürülebilirliği anlayışı çerçevesinde değerlendirecek Avrupa-çapında bir konferans toplanmalı. Dahası, bu konferans Avro bölgesi için demokratik bir şekilde Avrupa Parlamentosu denetiminde olacak ortak bir mali ve iktisadi politika hakkında karar almayı hedeflemeli.

 

Önerilerin İngilizce aslını ve tam metni Avrupa Yeşilleri’nin sitesinde bulabilirsiniz.

More in Dünya

You may also like

Comments

Comments are closed.