Enerjiİklim KriziManşet

Avrupa Birliği’nin 2040’a kadar yüzde 90 net emisyon azaltımı yapabilmesi mümkün

0
Avrupa Birliği

Strategic Perspectives tarafından bugün yayımlanan yeni bir rapor, Avrupa Birliği‘nin (AB) başarılı bir modernizasyonu ve sanayisini yenileştirmeyi başarırken, aynı zamanda 2040 iklim hedeflerine ulaşabilmek için yapması gereken stratejik seçimleri inceliyor.

Strategic Perspectives tarafından hazırlanan rapor, AB’nin başarılı bir modernizasyon ve yeniden sanayileşmeyi başarmak ve aynı zamanda 2040 iklim hedeflerine ulaşmasını sağlamak için yapması gereken stratejik seçimleri inceliyor.

Araştırmacılar, bir ‘Vizyoner Senaryo‘ temelinde sektörel geçiş yollarını, ilgili sera gazı emisyon azaltımlarını ve önümüzdeki yıllarda AB politika yapımını bilgilendirebilecek politika önerilerini ortaya koyuyor.

Çalışma, 2040 yılına kadar yüzde 90 net emisyon azaltımının sadece uygulanabilir olmakla kalmayıp, aynı zamanda tüm sektörlerde kömür ve gazın aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmasını organize etmek için bir fırsat olduğunu ortaya koyuyor.

Avrupa Birliği

‣ AB, enerji ihtiyacında yenilenebilir kaynakların payını 2030’a kadar yüzde 42,5’e çıkarmayı hedefliyor
‣ AB enerji krizine rağmen yenilenebilir enerjide dönüm noktasına ulaştı

Avrupa’nın endüstriyel başarısı ve dayanıklılığı stratejik geçiş tercihlerine bağlı 

Yazarlar, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın geleceğinin tanımlanmasının, AB’nin enerji güvenliğini, endüstriyel rekabet gücünü ve tedarik zinciri direncini güçlendirirken geleceğe dönük istihdam yaratması için bir fırsat sunduğunu söylüyor.

Üç temel seçenek, AB’nin karşı karşıya olduğu çoklu zorluklara çözümler sunuyor. Bunlar 2030 sonrasının planlanmasını gerektiriyor:

  1. 2037 yılına kadar sıfır emisyonlu bir enerji sistemine ulaşmaya dayalı olarak sektörler arasında elektrifikasyonun arttırılması,
  2. Kısıtlı kaynaklar, değişken enerji fiyatları ve güvenilmez tedarik zincirlerinin olduğu bir dünyada Avrupa sanayisini daha rekabetçi hale getirmek için döngüselliğin benimsenmesi,
  3. AB’nin küresel yarışa liderlik etmesini ve eş zamanlı birden fazla geçiş süreciyle karşı karşıya olan bölgelerde istihdam yaratmasını sağlamak için net sıfır teknolojilerin üretimine yatırım yapılması.

Analiz, güvenilir, uygulanabilir ve şeffaf varsayımlara dayalı emisyon azaltma yörüngelerinin oluşturulmasını sağlayan bir simülasyon modeli olan CLIMACT Pathways Explorer’a dayanıyor.

Çalışmada, 2040’a kadar yüzde 90 net emisyon azaltımına ulaşmak için kilit kilometre taşları olarak şu noktalar vurgulanıyor:

  • 2037’ye kadar sıfır emisyonlu bir enerji sektörü, yenilenebilir enerjilerin sağlam bir şekilde yaygınlaştırılmasına dayalı olarak mümkündür. 2040 yılına kadar elektrik üretiminin yüzde 80’i yenilenebilir enerjiden sağlanacak ve AB’nin enerji güvenliği güçlendirilecektir. İspanya ve Almanya gibi ülkeler, elektrikli sektörlerin karbonsuzlaştırılmasında kilit öneme sahip olan bu hedefe 2030 yılına kadar ulaşmayı amaçlıyor.
  • Elektrifikasyon sektörler arasında kilit bir rol oynuyor: Isıtma ve endüstriyel enerji talebinin yarısından fazlası ve otomobil filosunun yüzde 85’inden fazlası 2040 yılına kadar elektrikli hale getirilebilir. Elektrik talebi, 2019’daki 2,780 TWh’ye kıyasla 2040 yılına kadar yaklaşık 4,019 Terawatt saate (TWh) yükselecektir.
  • Sanayinin modernizasyonu güçlü bir elektrifikasyon ve döngüsellik gerektiriyor: Endüstriyel rekabet gücü, 2040 yılına kadar gazın önemli ölçüde azaltılması ve geri dönüştürülmüş malzemelerin daha fazla kullanılması (çelik, cam ve kağıt için yüzde 60’ın üzerinde) yoluyla güçlendirilebilir. Şirketler, birincil malzemelerin ithalatına daha az bağımlı olarak fayda sağlar.
  • Stratejik net-sıfır teknolojilerin üretimi, net-sıfır geçiş için gereken hızda yayılma oranlarını desteklemek için çok önemli olacaktır. Çin’e olan bağımlılığın azaltılması, AB’nin tedarik şoklarına karşı direncini güçlendirebilir. Şirketler rüzgar, ısı pompası ve li-ion pil üretiminin yanı sıra elektrolizörlerin geliştirilmesinde pazar liderliklerini güçlendirebilirler.

Avrupa Birliği

‣ AB, 2030 yenilenebilir enerji hedefini yüzde 45’e yükseltiyor
‣ Avrupa Parlamentosu, iklim kriziyle mücadeleye yönelik ‘mega paketi’ onayladı

Uzmanlar ne diyor?

Strategic Perspectives İcra Direktörü Linda Kalcher, çalışmayı şöyle değerlendiriyor:

“AB fosil yakıt ithalatından daha bağımsız hale gelmek, Çin ile ilişkilerini riskten arındırmak ve sanayi için düşük elektrik fiyatlarını garanti altına almak istiyor. Şimdi liderlerin bunu nasıl başaracakları ve Avrupa sanayisinin geleceğini nasıl şekillendirecekleri konusunda sağlam bir siyasi tartışma başlatma zamanı. Ancak, stratejik seçimler yapmak için veri ve bilgiye sahip değiller – Avrupa Komisyonu‘nun 2040 yol haritasını yakında yayınlamasına ihtiyaçları var.”

Kalchner, yatırım döngülerinin 10-15 yıl sürdüğüne değinerek, sektörün 2040 yılına kadar inovasyonu teşvik etmek için şu an öngörülebilirliğe ihtiyacı duyduğunu belirtiyor:

“Avrupa Yeşil Mutabakatını uygularken birçok şirket, ürünleri için net bir talep tahmini olmaksızın döngüselliğe veya yeşil hidrojen kullanımına yatırım yaptı. Standartlar, kotalar ve geri dönüştürülmüş ve yeşil malzemeler (çelik gibi) için yeni mali teşvikler büyüyen pazarlar yaratabilir ve ilk hareket edenleri ödüllendirebilir.”

Strategic Perspectives Direktörü Neil Makaroff ise, şunları kaydediyor:

“Avrupa dekarbonizasyon hedeflerimiz Avrupa için sağlam bir yeniden sanayileşme planına dönüştürülmelidir. Endüstriyel tabanımızı modernize etmek ve güneş panelleri, ısı pompaları ve batarya üretimi için yeni fabrikalar açmak üzere stratejik kararlar almanın zamanı geldi. Bu sayede Silezya, Hauts-de-France, País Vasco veya Saarland gibi sanayi bölgelerine kaliteli işler geri dönecektir. Bu sadece iklim için değil aynı zamanda Avrupa’nın uyumu için de hayati önem taşımaktadır.”

Avrupa Yeşil Mutabakatının Avrupa’nın gaz, petrol ve kömüre olan bağımlılığını azalttığını vurgulayan Makaroff “Ancak iş henüz bitmiş değil. Yenilenebilir enerjilere, elektrifikasyona ve enerji tasarrufuna dayalı yeni bir Avrupa enerji güvenliği mimarisi inşa etmenin zamanı geldi. Avrupa’nın önümüzdeki on yıl içinde enerjide tamamen bağımsız olabilmesinin tek yolu budur” diyor.

More in Enerji

You may also like

Comments

Comments are closed.