ManşetGündemKentTürkiye

Atatürk Havalimanı ihalesi yargıda: TMMOB yürütmeyi durdurmak için dava açtı

0

Millet Bahçesi yapılmak üzere iş makinelerinin girdiği Atatürk Havalimanı ihalesinde Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) yürütmeyi durdurma ve iptal istemiyle İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi’ne dava açtı. 

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, dava dilekçesinin üzerinde “İdarenin ilk savunması beklenmeksizin yürütmenin durdurulması taleplidir” ibaresinin bulunduğunu belirterek TMMOB’nin açtığı davada TOKİ’nin 29 Nisan’da pazarlık usulüyle yaptığı ihalenin imar planlarına aykırı olduğunun bildirildiğini kaleme aldı.  

İlgili haber: Atatürk Havalimanı yıkımına tepkiler sürüyor: Siz bu milletin servetini yıkarken kime danıştınız?

Davada imar planlarında havalimanı sahasının hala havalimanı olarak göründüğüne. Ve bunun değiştirilmediğine değinildi. 

Yürütmeyi durdurma koşulları

Yasaya göre; yürütmeyi durdurma kararı verilebilmesi için ‘idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması’ ve ‘idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması’ koşullarının bir arada bulunması gerekiyor. Toker yazısında şu ifadelere yer veriyor:

“Davaya konu olan işlem ‘uygulamakla etkisi tükenecek’ nitelikteyse savunma alınmadan da yürütmeyi durdurma kararı alınması hukuken mümkün.

İlgili haber: Atatürk Havalimanı tartışması da ara verilen yıkım da sürüyor

‘Kullanılamaz hale gelecek’

Mimarlar Odası dava dilekçesinde bu konuya mercek tutuyor: Atatürk Havalimanı’nın kamuoyu önünde gerçekleşen pist kırma kastedilerek bu yolla, kamu yatırımının kullanılamaz hale geleceği vurgulanıyor. Tam da bu nedenle idarenin savunmasının alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilmesi talep ediliyor.

İlgili haber: ‘Atatürk Havalimanı’na yapılmak istenen Millet Bahçesi ihalesi yine ‘Beşli’ye’

TOKİ’nin Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ihalesinin mevzuata aykırı bir biçimde kamuya duyurulmadığının da altı çiziliyor dilekçede. Teknik verilerin bu sebeble detaylarıyla mahkemeye sunulmadığı kayda geçirilerek, ihaleye ilişkin dosyanın TOKİ tarafından mahkemeye sunulması isteniyor. 

TOKİ ihalesinin yasaya, kamu yararına şehircilik, planlama ilkelerine neden aykırı olduğu analiz edilirken şu ifadeye dikkat çekiyor:

İlgili haber: Atatürk Havalimanı tartışması da ara verilen yıkım da sürüyor: İmar kararı da yok

Kent bütünlüğü ve millet bahçesi

‘Atatürk Havalimanı sahası, yürürlükte bulunan imar planları uyarınca hâlâ havalimanı fonksiyonunu haizdir’. Bu tespite kanıt olarak da Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği esas alınarak hazırlanmış olan ‘Millet Bahçeleri Rehberi’ gösteriliyor. 2020 Mayıs tarihli Millet Bahçeleri Rehberi’nin 28. sayfasında şöyle deniliyor:

‘Millet Bahçesi yapımı öngörülen alanda ele alınması gereken bir diğer husus da alanın imar durumudur. Millet Bahçesi yapılması düşünülen alanın park, rekreasyon, mesire, ağaçlandırılacak alan gibi kullanımları içermesi, Millet Bahçesi kullanımına uygun hale getirilmesi, kent bütününde yeşil akslar oluşturması ve diğer alanlarla birlikte kent ekolojisini desteklemesi önemlidir. Bu doğrultuda Millet Bahçesi gösteriminde imar planında gerekli değişiklikler yapılmalıdır’.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.

Kategori: Manşet

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.