Doğa MücadelesiManşetYerel

Arıcılık yapılan ormanda ağaç kesiliyor, köylüler tepkili

Cumhurbaşkanlığı 11. kalkınma 2019-2023 Planı kapsamında arıcılığı ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacı güdülerek 1000 tane arı kovanı sağlanan Antalya‘nın Kaş İlçesi’ndeki Ahatlı Köyü‘nde arı kovanlarının yerleştirildiği kızılçam ormanındaki ağaçlar kesilmeye başlandı. Bu duruma oldukça tepki gösteren köylüler, yaşanan olayın kendilerini derinden sarstığı belirtti.

Geçtiğimiz yıl Kaş İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından bölge halkının ormanlara zarar vermeden çam balı üreterek gelir sağlaması amacıyla balsıra adı verilen çam pamuklu koşnili larvaları köy muhtarlığına teslim edilmiş ve kızılçam ormanına aşılanmıştı. 1000 adet arı kovanı da bu kapsamda ormanın kıyısına yerleştirildi. Ancak, ürettikleri balları bu yıl tescilini yapmaya hazırlanan köylüler, ormanın dikili satış yöntemiyle kesilmesi için özel bir şirkete verildiği öğrendi.

Ağaçlarda hastalık yok

Gazeteci Yusuf Yavuz‘un bloğunda yer alan habere göre, köylüler ağaç kesiminin durması için yetkililerle görüşse de herhangi bir sonuç alamadı. Konuyla ilgili bir basın açıklaması yapan yöre sakinleri, orman idaresinin hastalık olduğu için kesim yapıldığını söylediğini ancak durumun böyle olmadıklarını belirtti:

Halbuki ormanın değişik yerlerinden ibre, dal ve gövdelere ait çektiğimiz çok sayıdaki fotoğrafın bilim insanları tarafından incelenmesi neticesinde, orman ağaçlarında kesmeyi gerektirecek herhangi bir böcek zararının olmadığı bilgisi bizlere ulaştırılmıştır. Orman idaresi tarafından kesimin gerekçesi olarak sunulan bu ifadenin doğru olmadığı gerçeği üzerine orman kesiminin derhal durdurulmasını talep ediyoruz.”

‘Turizme zarar verecek’

Açıklamada, ağaç kesiminden motorlu testerelerin çalışmaya başladığı zaman haberleri olduğunu belirten köylüler, bu kesimin turizme büyük zarar vereceğini belirtti:

Kaş ilçesi turizm yönünden oldukça hareketli ve ülke ekonomisine ciddi döviz katkısı olan bir bölgedir. Doğası yönüyle yabancı ülke vatandaşlarının dikkatini çeken, ilçe merkezine çok yakın bir noktada yapılan orman kesimi ülke turizmine büyük bir zarar vererek döviz kaybına neden olacaktır. Ülkemize böyle bir zararı kimsenin vermeye hakkı yoktur. Bu bağlamda orman kesiminin derhal durdurulmasını talep ediyoruz.”

Bölgede karakulak popülasyonunun da olduğunun altını çizen yöre sakinleri, ormanın yok edilmesinin nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bu hayvanların yaşam alanlarını da yok edeceğini kaydetti.

Felaketlere yol açabilir

Basın açıklamasında ormanın yok edilmesinin erozyon, sel gibi felaketlere yol açacağı vurgulandı:

Kesim yapılan ormanlık alanın eğimi yüzde 45-50 düzeyindedir. Arazinin sahip olduğu yüksek eğim, kesimden sonra başlatılacak gençleştirme çalışmalarını büyük oranda engelleyecek ve gençleştirmenin başarısız olması sonucunu doğuracaktır. Bu eğime sahip bir ormanın muhafazasıyla erozyonu önleyerek toprağı tutması varken, kesilmesi ile hem erozyon, hem sel hem de taşkına yol açmasına sebebiyet vermek gerçekten anlaşılır bir tutum değildir. Kesimde ısrar edilmesi durumunda köyümüzde bulunan 300 dönüm sera, sel ve erozyon tehdidi altında kalacak olup bu durum ülke ve bölge ekonomisine olumsuz olarak yansıyacaktır. Yine yapılan kesimle görülmüştür ki 3 ev heyelan tehlikesiyle baş başa bırakılmıştır. Ayrıca kesimden sonra yeraltı sularının azalmasına bağlı olarak köyde ve seralarda büyük bir susuzluk yaşanacağı açıktır. Ülke doğası ve yöre insanının yaşam hakkının korunması için ormanda yapılan kesimin derhal durdurulmasını talep ediyoruz.”

Ayrıca, Ahatlı’da iki yıl önce kurulan Ahatlı Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi‘nin bu yıl yapmayı planladığı tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi ve arıcılık faaliyetlerinin de ağaç kesimi sebebiyle zora girdiği ifade edildi.

Endemik bitkiler de zarar görecek

Orman kesimiyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan bitkilerin de büyük zarar göreceğinin altı çizildi:

Bölgemizde çok önemli bir bitki, yok olma tehlikesi altında zorluklar altında yaşamını sürdürmektedir. Bu iki bitkiden birisi endemik ve kritik tehlike altında bir tür olan Likya Kaş orkidesi, diğeri de endemik ve tehlike altında bir tür olan Likya çalbasıdır. Her iki tür de ismini yaşadığı bölgeden almaktadır. Kesim sırasında bu nadide endemik bitkilerimizin büyük bir zarar göreceği açıktır. Ülke doğasının korunması ve endemik türlerimizin gelecek nesillere aktarılabilmesi için orman kesiminin derhal durdurulmasını talep ediyoruz.”

Son zamanlarda ülkede sıkça görülmeye başlanan ağaç kesimleriyle ilgili bir açıklama yapan yetkililer, bu kesimlerin planlı bir çalışmanın parçası olduğunu söylese de uzmanlar aynı görüşte değil. Uzmanlar, dövizdeki artış yüzünden ham madde ihtiyacını karşılamak için Türkiye’nin orman varlığının yoğun bir baskı altına alındığını ileri sürüyor.