Yeşeriyorum

Akdeniz Yeşilleri: Bir Örgütlenme Modeli – Mustafa Tuncaelli

0

Ankara’da gerçekleştirdiğimiz Yeşiller Partisi 1. Olağan Genel Kurulunda bir araya gelen Akdeniz bölgesindeki Yeşiller olarak ortak bir girişim başlatma kararı almış ve şöyle bir çağrı metni hazırlamıştık:

AKDENİZ BÖLGESİNDE  “AKDENİZ YEŞİLLERİ” ADI ALTINDA ÖRGÜTLENMEK İÇİN ÇAĞRI

Sevgili Dostlar,

Akdeniz bölgesindeki çevre hareketleri içinde uzun yıllar emek harcamış kişiler olarak çoğumuz birbirimizi tanıyoruz. Güzel dostluklar oluşturduk. Güzel şeyler yaptık. Ama bunlar hep çevrenin doğanın korunması ile sınırlıydı. Bundan sonra bir siyasi parti olarak da bu bölgede etkin olabilmek ve partimizin hedefleri doğrultusunda etkin işler yapabilmemiz  için Yeşiller Partisi üyeleri ve sempatizanları olarak bu  bölgede örgütlememiz gerekiyor.

Bildiğiniz gibi partimiz henüz çok genç bir parti. Hem kadro sayısı hem de maddi durumu Türkiye’nin her bölgesindeki sorunlara müdahil olması, çözümler getirmesi ve mücadele örgütlemesini mümkün kılmıyor. Bu işler ancak bu yörelerde yaşayan biz partililer ve sempatizanları tarafından yapılabilir.

Önümüzdeki dönemde en önemli mücadele konuları olarak Akkuyu’da yapılması planlanan Nükleer Santrallar, Termik Santrallar, Hes’ler, Sulak Alanların kurutulması gibi sorunlar yanı sıra kirli savaşın durdurulması, insan hak ve özgürlükleri ihlallerine karşı mücadeleler, her türlü ayrımcılığa karşı mücadele vb. gibi öne çıkan konularda etkin bir mücadele verebilmek için biz aşağıda imzası olan Yeşiller Partisi üyeleri olarak bölgemizde Akdeniz Yeşilleri grubu olarak örgütlenmeye  karar verdik. Akdeniz bölgesinde yaşayan ve bizlerle birlikte bu mücadelede içinde olmak isteyen tüm dostlarımızı bu çalışma grubuna katılmaya çağırıyoruz.

AKDENİZ YEŞİLLERİ

Akdeniz bölgesinde yaşayan Yeşiller Partisi üyesi 12 kişi tarafından hazırlanan ve Akdeniz Bölgesindeki DAÇE (Doğu Akdeniz Çevrecileri), BAÇEP (Batı Akdeniz Çevre Platformu) ve bu iki platformun birlikte oluşturdukları AKÇEP (Akdeniz Çevre Platformu) iletişim ağlarında yayınlanan bu metin kısa sürede yankı buldu. Akdeniz Yeşilleri örgütlenmesinin iletişim adresi olarak bir yahoo grup oluşturuldu. Oluşturulan yahoo grup bugün parti üye ve sempatizanları ile birlikte 53 kişilik bir yapıya ulaştı.

Bu girişim ile birlikte Akdeniz Bölgesindeki örgütlenmemiz hızlandı. Bölgede tek tek yada küçük gruplar halinde ve hiçbir şey yapamaz durumdayken bugün bir çok yerde yerel örgütlenmemiz var ve Yeşiller olarak somut işler yapıyoruz. Burada kastedilen resmi olarak örgütlenmiş parti örgütlenmesi değil, ‘ben Yeşilim’ diyerek bu yapı içinde yer alan ve Yeşiller olarak iş yapan yerel örgütlenmeler.

Buna örnek vermek gerekirse Muğla ilindeki örgütlenmeleri örnek verebiliriz. Akdeniz Yeşilleri örgütlenmesinden önce Muğla il sınırlarında sadece Bodrum ilçesinde o’da girişim halinde kalan bir Yeşiller örgütleme çabası vardı; şu an da Muğla ili sınırları içersinde Akdeniz Yeşilleri örgütlenmesi olarak Muğla Merkez ilçe, Datça, Bodrum, Fethiye’de yerel örgütlenmelerimiz mevcut. Marmaris’te ise tam örgütlenme haline dönüşmese de namzet bir yapı var. Muğla dışındaki illerde de örneğin Antakya’da örgütlenmemiz var. Antalya’da ise zaten bir parti örgütlenmesi vardı, bu yapı Akdeniz Yeşilleri’nin bir parçası olarak devam ediyor. İskenderun’dan, Adana’dan, Mersin’den de şu an yerel bir örgütlenmeye dönüşmemiş olsa da iletişim halinde olduğumuz Akdeniz Yeşilleri var.

Akdeniz Yeşilleri Örgütlenmesine Niye İhtiyaç Duyuldu?

Bunun cevabı çağrı metninde veriliyor.

Bildiğiniz gibi partimiz henüz çok genç bir parti. Hem kadro sayısı hem de maddi durumu Türkiye’nin her bölgesindeki sorunlara müdahil olması, çözümler getirmesi ve mücadele örgütlemesini mümkün kılmıyor. Bu işler ancak bu yörelerde yaşayan biz partililer ve sempatizanları tarafından yapılabilir…

Yani, Akdeniz Bölgesindeki başta ekolojik sorunlar olmak üzere,her türlü insan hak ve özgürlükleri ihlallerine, her türlü ayrımcılığa, savaş kışkırtıcılığına ve militarizm destekçiliğine karşı, daha adil ve daha yaşanılır, barış içinde bir Türkiye ve dünya için, yurttaşların kendilerini ilgilendiren her türlü sorunda söz ve karar sahibi olduğu doğrudan demokrasi için Akdeniz Bölgesindeki Yeşiller olarak başkasından bir şey beklemeden kendimiz bir şeyler yapmak için bir araya geldik. Partimizin hem kadro hem de maddi durumu olarak yetersiz olduğunu biliyoruz. Ne yapılacaksa biz, kendi imkanlarımızla, kendi insanlarımızla yapmalıyız.

Akdeniz Yeşilleri Nasıl bir örgütlenmedir? Nasıl üye olunabilir?

Akdeniz Yeşilleri parti üye ve sempatizanlarından oluşan bir örgütlenmedir. Üye olmak için parti üyesi olmak gerekmemektedir. Yeşiller Partisinin on ilkesini benimseyen ve Akdeniz Bölgesinde yaşayan herkes bu yapı içersinde yer alabilir. Bu ilkeler;

 1. Doğaya Uyum
 2. Sürdürülebilirlik
 3. Küresel Mücadele
 4. Erkek Egemenliğin Reddi
 5. Şiddetin Reddi
 6. Doğrudan Demokrasi
 7. Yerellik
 8. Adil Paylaşım
 9. Özgür Yaşam
 10. Çeşitliliğin Korunması

Üye olmak için;

 • http://groups.yahoo.com/group/akdenizyesilleri      web sitesine  girilip üyelik başvurusu yapılabilir.
 • Ya da [email protected]  adresine e-posta atmak gerekiyor.
 • İşlemlerde problem yaşayanlar doğrudan moderatöre [email protected] adresine e-posta atıp taleplerini iletebilirler.

Akdeniz Yeşilleri Örgütlenmesinin Parti Örgütlenmesinden Farkı Nedir?

 1. Akdeniz Yeşilleri’ne üye olmak için parti’ye üye olmak gerekmiyor. Yeşillerin on ilkesini benimsemiş olması yeterli.
 2. Üye olmakta ayrılmak ta kolay. Kişinin ben gruptan ayrılmak istiyorum demesi yeterlidir.
 3. Herhangi bir aidat ödemek gerekmiyor.
 4. Tamamen gönüllülük esasına dayanıyor.
 5. Parti içersindeki MYK, Parti Meclisi gibi yapılar ve aldıkları kararlar bu yapıyı bağlamıyor.

Akdeniz Yeşilleri örgütlenmesinin Parti örgütlenmesine göre avantajları ya da dezavantajları nelerdir?

‘Akdeniz Yeşilleri örgütlenmesine niçin ihtiyaç duyuldu?’ kısmında bahsettiğimiz amaçlar doğrultusunda bir şeyler yapmak isteyen ama herhangi bir partiye de üye olamayan yada olmak istemeyen kişilerin bir şeyler yapmak amacıyla bir araya geldiği, güçlerini birleştirdiği bir yapıya ihtiyaç vardı. Akdeniz Yeşilleri bu ihtiyacı gidermiştir. Örgütlenmede ve iş yapmada yeterli sayıda insan olmadığı için Yeşiller olarak bir çalışma yapılamazken şimdi birçok yerde yapabilir hale geldik

Avantajları;

 1. Partiye üye olmanın getirdiği kısıntılar olmadığı için herkes bu örgütlenmenin üyesi olabilir. Yaşça 18 yaşının altındakilerde üstündekilerde rahatlıkla üye olabilir. Parti örgütlenmesine üye olması mümkün olmayan devlet memurları rahatlıkla bu yapı içinde yer alabilir. Almışlardır da.
 2. Herhangi bir parti örgütüne üye olmak istemeyenler, buna kendini hazır hissetmeyenler bu yapı içersinde rahatlıkla yer alabilirler. Almışlardır da.
 3. Parti tipi örgütlenmelere kesinlikle karşı olanlar bu yapı içersinde rahatlıkla yer alabilirler. Almışlardır da.
 4. Bir şey yapmak isteyen ama şu anda partiye de üye olmak istemeyen kişilerin katılmasıyla bir çok yerde yerel örgütlenmeler kurulabilir. Kurulmuştur da.
 5. Şimdiye kadar çevre ve ekoloji mücadelesinde bulunmuş fakat parti üyesi olmayan kişiler, Yeşiller’i ve Yeşil Felsefeyi daha yakından tanıma ve birlikte hareket etme fırsatı bulmuşlardır.

Dezavantajları;

Bu örgütlenme Yeşillerin bir örgütlenmesidir ama yasal bir mahiyeti olmadığı için Yeşillerin seçimlere girebilmek için 41 ilde örgütlenmesine şu an için bir katkısı yoktur. Yani Yeşiller bu şekilde ülke çapında örgütlense bile bağımsız yerel adaylar çıkarmak haricinde seçimlere girebilmek için yasal vizeyi alamaz. Bunun için yasal parti örgütlenmelerine gerek var.

Akdeniz Yeşilleri Örgütlenmesi Parti Örgütlenmesine Karşı Bir Alternatif mi?

Kesinlikle hayır. Tam tersine Akdeniz Yeşiller örgütlenmesi çevrecilerin, ekolojistlerin, anarşistlerin, feministlerin ya da kendine ne ad verirse, ya da kendini nasıl tanımlarsa tanımlasın bu yapı içersinde yer alan kişi yada grupların Yeşiller Partisi’nin çalışmalarını daha yakından takip etme, Yeşil Felsefeyi öğrenme, Yeşil kimliği edinme sürecidir. Oluşturulan bütün birimler kendilerine Muğla Yeşilleri, Datça Yeşilleri, Fethiye Yeşilleri, Bodrum Yeşilleri gibi adlar vermekte Yeşiller kimliği ile hareket etmektedirler. Bu yapı Yeşiller Partisi’ne bir alternatif değil tam tersine Yeşiller Partisi’ne giden yolu açan bir süreçtir.

Akdeniz Yeşilleri örgütlülüğü şu an ne aşamada?

Muğla ve ilçelerindeki yerel örgütlenmeler Muğla ili bölge örgütlenmesini yaratmak için iki defa bir araya geldiler, bir erkek bir kadın iki kişi kolaylaştırıcı seçildi. Çalışmalar devam ediyor.

Bildiğim kadarıyla Antakya Yeşilleri yasal parti örgütünü yaratsak mı, yoksa böyle mi devam etsek, bunun tartışmasını yapıyorlar. Onların da çalışmaları devam ediyor.

Son olarak AKDENİZ YEŞİLLERİ, 12 Aralık 2010’da Fethiye Pastoral Vadi’de Fethiye Yeşillerinin ev sahipliğinde Akdeniz bölgesi çapında ilk defa bir araya geliyor ve AKDENİZ YEŞİLLERİ 1.TOPLANTISI’nı yapıyorlar.

Yolumuz uzun, yapacak çok şey var ama yola çıktık. Güçlenerek devam ediyoruz.

Akdeniz Yeşilleri örgütlenme modeli bir ihtiyaçtan dolayı ortaya çıktı, kendini geliştirerek devam ediyor. Bu model, örgütlenme sıkıntısı çeken Ege Yeşillerine, Karadeniz Yeşillerine, Doğu Anadolu Yeşillerine, İç Anadolu Yeşillerine vb. tüm yeşillere bir örnek teşkil edebilir.

Takdir dostlarımızın.

Kategori: Yeşeriyorum

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.