ManşetDoğa Mücadelesi

Akçay sulak alanına moloz dökülmesi kararına iptal

0

Akçay Sulak Alanı‘nda Tarıma Dayalı (Süs Bitkileri ve Çiçekçilik) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması için hazırlık olarak değerlendirilen alana moloz dökümüyle ilgili plan değişikliği mahkeme tarafından iptal edildi.

Balıkesir 1. İdare Mahkemesi sulak alana Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından moloz dökülerek doldurulması kararının hukuka uygun olmadığına karar verdi.

Çok sayıda çevre örgütünün alana moloz dökülmesiyle ilgili dava açması üzerine büyükşehir belediyesi davaların sonucunu beklemeden moloz dökümü ile ilgili meclis kararını iptal ederek alana moloz dökümünü durdurmuştu. Mahkeme kararıyla sulak alanın sanayiye açılması girişiminin önü tamamen kesilmiş oldu.

Açılan davada, söz konusu alanın sulak alan envanterinde yer almadığına yönelik açıklamaların sulak alanın “mahalli” ya da “ulusal” sulak alan olarak tescil edilmemiş olmasının, sulak alan koruma mevzuatı gereğince bu alanların korunmaları açısından bir farklılık ya da istisna getirmediğine vurgu yapılmıştı. Çevre örgütleri, Anayasa, çevre kanunu ve uluslararası yasalara atıfta bulunularak alandaki moloz döküm faaliyetinin durdurulması ve OSB ile ilgili planların iptali isteniyordu.

‘Sulak alanın doldurulmasında hukuka uyarlık bulunmuyor’

Balıkesir 1. İdare Mahkemesi, konunun 2021 yılında Mahalli Sulak Alan Komisyonu gündemine alındığını, sulak alan niteliğinin ve sınırlarının net olarak belirlenmesi için izleme yapılacağını, komisyon marifetiyle statü ve sınır tespit süreci başlatıldığını belirtti.

Kararda, “Anılan yerde davalı idarece zeminin sertleşmesi ve tesviye yapılması amacıyla yapılacak dolgu çalışmalarının ilgili komisyonca yapılacak olan izlemeyi imkansız kılacağı açık olduğundan, Akçay Sulak Alanı’nın doldurulmasına ve moloz dökülmesine son verilmesine yönelik yapılan başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır” denildi.

‘Sulak alanlar rant uğruna talan edilemez’

Davacılardan Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, mahkeme kararıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Mücadelemiz sonucunda elde edilen bu kazanımlar çok önemlidir. Ancak tümüyle ‘sulak alan’ özelliğine sahip bu alanın tamamının hem ulusal/mahalli öneme haiz bir sulak alan hem de korunan alan olarak tescili için çalışmalarımız her türlü baskı ve yıldırma politikalarına rağmen kararlılık ile sürdürülecektir.

İklim krizinin etkilerini ciddi bir şekilde yaşadığımız böylesi bir dönemde, sulak alanları korumanın ne denli önemli olduğu açıktır. Ender türlerden oluşan çok zengin flora ve faunaya ev sahipliği yapan sulak alanların rant uğruna talan edilmelerine göz yumulamaz.”

Ne olmuştu?

Kuzey Ege bölgesinin son sulak alan ekosistemlerinden birisi olan Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı’nın bir kısmında Edremit Tarıma Dayalı (Süs Bitkileri ve Çiçekçilik) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (ETDİOSB) kurulması için Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda değişiklik yapılmıştı.

Yapılan değişikliğin ardından 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planları onaylanırken, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, söz konusu planların iptali için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve Tarım ve Orman Bakanlığına idari başvuruda bulunmuştu.

Başvuruların sonuçsuz kalması üzerine, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Edremit Çevre Sağlığı ve Doğayı Koruma Derneği, Doğa Araştırmaları Derneği, Doğa Derneği, Proje Evi Üretim, Eğitim, İşletme ve Çevre Koruma Kooperatifi, Yeşil Düşünce Derneği ve bölgede yaşayan iki yurttaş planların iptali ve yürütmeyi durdurma talebiyle Bakanlıklara Balıkesir İdare Mahkemesi’nde ve Danıştay Başkanlığında dava açmışlardı.

Açılan davada ETDIOSB alanı olarak ilan edilen taşınmazların bulunduğu alanın büyük bir kısmının Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı içerisinde kaldığı dile getiriliyordu.

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.