ManşetTürkiye

AİHM içtihatları artık Türkçe

0

1950 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne ilişkin ihlâl iddialarını ele
almak üzere 1959 yılında Avrupa Konseyi Üye Devletleri tarafından Strazburg’da kurulan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları artık Türkçede.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Dean Spielmann’ın yaptığı açıklamada Mahkemenin içtihat veritabanı
HUDOC’un, kısmen Türk Hükümetinin gönüllü katkısıyla finanse edilrek Türkçe versiyonunu kullanıma
sunulduğunu belirtti.
Başkan, “Mahkeme; karar ve yayınlarımızın pek çoğunun tercüme edilmesi de dâhil olmak üzere,
Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı’nın, içtihatları yayma faaliyetlerimize sağladığı destek
seviyesinden etkilenmiştir. Bunların tümü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ulusal düzeyde daha
etkin bir şekilde uygulanmasına büyük katkıda bulunmaktadır ve diğer Devletlere örnek teşkil
edebilir” şeklinde açıklamada bulunmuştur. HUDOC veritabanı, 2012 yılında gözden geçirilmiş olup,
Mahkeme içtihatlarının resmî diller (İngilizce ve Fransızca) dışındaki dillerde yapılan tercümelerine
ulaşmak için tek adres olma konusunda giderek daha fazla rol oynamaktadır. Türkiye ve İnsan Hakları
Güven Fonundan gelen katkılar sayesinde, HUDOC hâlihazırda 2.600’den fazlası Türkçe olmak üzere
(Mahkeme’nin Türkiye hakkındaki kararlarının tamamı dahil) 27 dilde yaklaşık 10,000 tercüme
içermektedir. Dile özgü bir filtre, serbest metin içerikleri dâhil olmak üzere, HUDOC arayüzünde hızlı
aramaya imkân vermektedir. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, Mahkeme’nin
içtihatlarına ilişkin bilgi notlarını tercüme etmekte ve yayılmasını sağlamaktadır.
İnsan Hakları Güven Fonu; Türkiye’de ve Güneydoğu Avrupa ile Kafkaslardaki diğer on ülkede temel
içtihat tercümelerinin sayısını ve ulaşılabilirliğini artırmayı amaçlayan üç yıllık bir projeye destek
vermektedir. Tercümeler, gerek HUDOC yoluyla gerekse bu ülkelerdeki ortakların yardımıyla
yayılmaktadır (bkz. 6 Temmuz 2012 tarih ve 288 (2012) sayılı Basın Açıklaması).

Mahkeme ayrıca, kayda değer sayıda belgenin Bulgarca, Yunanca, Macarca, Rusça ve İspanyolcaya
tercüme edilmesine de yetki verdi. Rusça bir HUDOC arayüzün tamamlanmak üzere olup, gelecek
aylarda kullanıma sunulacağı açıklandı.

 

Yeşil Gazete

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.