ManşetEnerjiYerel

Adana’daki termik santral inşaatı kural tanımıyor

0

Adana‘da inşaatı devam eden Hunutlu Termik Santrali projesinde şirket Çevresel Etki Değerlendirme Raporu’nda yer almayan değişikliklere soyundu.

Adanaya Temiz Hava Kampanyası’nı başlatan ve ulusal sivil toplum kuruluşlarının desteğini alan Doğu Akdeniz Çevre Platformu bir açıklama yaparak santralin baca tasarımında değişiklik yapıldığını ve yeni tasarımda bacanın soğutma kulesi içine alındığını ortaya koydu.

Termik santralin neden olacağı hava kirliliğini, kıyıya ve denize etkilerini öngörüp buna göre önlemler öneren bir belge olan ÇED raporunun santral projesinde yapılan en küçük değişiklikle bile geçersiz kaldığını dile getiren platform üyeleri, ÇED sürecinin yeniden başlaması gerektiğini dile getirdi.

‘Hava kirliliği daha geniş bir alana yayılacak’

Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi (Centre for Research on Energy and Clean Air – CREA) tarafından yapılan analizi kamuoyuyla paylaşan Doğu Akdeniz Çevre Platformu’nun sözcüsü Dr. Sadun Bölükbaşı şunları söyledi:

Tesisle ilgili yapılan bir haberle Hunutlu Termik Santrali’nin bacasının soğutma kulesi içine alındığını öğrendik; şirket bu değişiklikle hava kirletici emisyonların azaltıldığı ve Hunutlu’nun Türkiye’nin ‘ilk bacasız termik santrali olacağını’ iddia etse de çalışmalarımıza göre bu argüman geçerli değil.

CREA’nın yaptığı çalışmaya göre yeni baca ile sağlık etkileri azalmıyor hatta bir miktar artış bile söz konusu. Ayrıca bacaların soğutma kulesinin içerisine alınması hava kirletici ikincil partikül maddelerin miktarını artırabilir ve hava kirletici emisyonlar çok daha geniş bir alana yayılabilir.

Bakanlığa başvuru yapıldı

Bölükbaşı, “Onanan ÇED raporunda böyle bir çalışma ve modelleme yer almadığı için hava kirliliğinin ne kadar alanı nasıl etkileyeceği ve ne gibi sağlık etkilerine neden olacağı bilinmiyor” ifadelerini kullandı.

Değişiklik nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvuruda bulunduklarını belirten Bölükbaşı yeni bir ÇED raporu hazırlanana kadar santral inşaatının durdurulmasını talep ettiklerini belirtti.

İnşaat devam ederken imar planı değişti

Açıklamada ayrıca inşaat devam ederken santrale ait imar planlarının yeniden değiştirildiği belirtildi. Dr.Sadun Bölükbaşı “Plan değişikliğinde santralin su alma ve su deşarj yapıları iptal edilmiş görünüyor. Bu şartlar altında soğutmayı gerçekleştirebilmek için santralin nereden su temin edeceği belli değil. Termik santral gibi etkileri sadece bulunduğu yörede değil, çok daha geniş bir bölgede hava, su ve toprakta hissedilen bir tesisin, bu şekilde plansız ve kuralsız şekilde ilerlemesi endişe verici” dedi.

Termik santral için daha önce yapılan imar planı revizyonlarının iptali için açılan davanın bilirkişi raporunu paylaşan Platform, bilirkişi raporunun; santralin imar planlarının İskenderun Körfezi Bütünleşik Kıyı Alanları Planı ve Mersin-Adana Bölgesi Çevre Düzeni planlarına ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğunu ortaya çıkardığını, ÇED raporunda koruma için belirtilen tedbirlerin ise gerçekçi ve mümkün olmadığını ortaya koyduğunu hatırlattı.

Açıklamaya göre, santralin inşaatı aynı zamanda IUCN tarafından nesli “tehlike altında” olduğu belirlenmiş yeşil deniz kaplumbağasının yuvalama alanına tehdit oluşturduğu için Bern Sözleşmesi’ni ihlal ediyor. Ayrıca, hem Çin hem Türkiye’nin imzacı olduğu Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin 8d, 8k ve 14c maddelerine de aykırılık gösteriyor.

Kategori: Manşet

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.