EnerjiManşet

AB sanayisi için yakılan fosil yakıtların yüzde 90’ı elektrikle ikame edilebilir

0

Endüstriyel süreçlerde fosil yakıtların yerini elektrik temelli teknolojilerin alması giderek daha mümkün hale geliyor.

Agora Industry tarafından yapılan bir çalışma, doğrudan elektrifikasyonun 2035 yılına kadar Avrupa sanayisi tarafından henüz elektriklendirilmemiş enerji talebinin yüzde 90’ını karşılayabileceğini gösteriyor. Dolayısıyla bu tür teknolojilerin hızla benimsenmesi, Avrupa’nın iklim hedeflerine çok önemli bir katkı sağlayacak ve sektörün küresel rekabet gücünün sağlanmasına yardımcı olacaktır.

Cam eritmek, gıda üretmek ve çelik dövmek için gereken proses ısısının üretimi, Avrupa Birliği’ndeki endüstriyel sera gazı emisyonlarının dörtte üçünden sorumlu. Çoğunlukla fosil yakıt temelli süreçlerden düşük karbonlu alternatiflere geçiş ise, sektörün emisyonlarını Avrupa’nın iklim hedefleri doğrultusunda azaltmak ve küresel rekabet gücünü sağlamak için kritik öneme sahip.

Yeni bir çalışma, proses ısısı üretmek için elektrifikasyonun teknik  potansiyelini inceliyor. Buna göre, bugün mevcut olan teknolojilerin proses ısısı için gereken enerjinin büyük bir  kısmını sağlayabilir. Diğer teknolojiler olgunluğa ulaştıkça ve yaygınlaştıkça, bu potansiyel  yüksek sıcaklık uygulamalarını kapsayacak şekilde artabilir ve 2035 yılına kadar sanayide henüz  elektriklendirilmemiş nihai enerji talebinin yüzde 90’ını karşılayabilir.

Yazarlara göre, doğrudan elektrifikasyon  teknolojileri, on yıldan biraz daha uzun bir süre içinde, şu anda proses ısısı için kullanılan fosil yakıtların büyük bir  kısmını kullanılmaz hale getirebilir.

Agora Industry Direktörü Frank Peter, bloğun iklim hedeflerini karşılarken endüstriyel rekabet  gücünü sağlamanın, bir sonraki AB politika döngüsü için en önemli öncelik olması gerektiğine dikkat çekiyor:

“Proses ısısı için fosil  yakıtların yerini alma konusunda doğrudan elektrifikasyonun sahip olduğu önemli potansiyel göz önüne  alındığında, kullanımını teşvik etmek ve benimsenmesini teşvik etmek için doğru teşvikleri oluşturmak için güçlü  bir durum söz konusudur.”

Elektrikli ısıyı bir üst seviyeye taşımak

Çalışma, büyük ısı pompalarının ve elektrikli kazanların kağıt üretimi, çeşitli kimyasal süreçler ve gıda endüstrisi için gereken sıcaklıklarda (sırasıyla 200 ve 500 santigrat dereceye kadar) endüstriyel ölçekte proses ısısı sağlayabildiğini ortaya koyuyor.

Dirençli ısıtma ve elektrik ark ocakları, metalleri ve plastikleri eritmek için gereken yaklaşık bin 800 santigrat dereceye kadar güvenilir bir şekilde sıcaklık üretebilirken, indüksiyon teknolojisi 3 bin santigrat dereceye kadar daha yüksek sıcaklıklara bile ulaşabilir. Klinkerin yakılması ve çeliğin ısıtılması için muhtemelen plazma torçları ve şok dalgasıyla ısıtma gibi halen geliştirilme aşamasında olan yöntemler gerekecektir. Tüm bu çözümler, doğru çerçeve koşulları sağlandığında, 2035 yılına kadar yaygın olarak benimsenmelerini hem teknolojik hem de ekonomik olarak mümkün kılan açık gelişim yollarına sahip.

Doğrudan elektrikli ısı ve biyokütle veya hidrojen gibi hibrit konseptlerin  en iyi çözümü sağladığı durumlar olabilir. Bununla birlikte, kullanım durumlarının çoğunda, ısının doğrudan elektrifikasyonu yenilenebilir enerjinin en verimli kullanımını oluşturuyor.

Çalışma, 2 067 Terawatt saatin 2019’da AB 27 genelinde proses ısısı için kullanılan enerjinin (TWh) 208 TWh’si hariç tamamının 2035 yılına kadar elektrikli hale getirilebiliceğini söylüyor. Bunun gerçekleşmesi için bir dizi engelin ortadan kaldırılması gerekiyor.

Elektrikli ısının potansiyelinden tam olarak yararlanma

Elektrifikasyonun yaygınlaşmasının önündeki mevcut engeller arasında fosil gaza kıyasla göreceli maliyet ve yenilenebilir elektrik için mevcut üretim ve taşıma kapasitesinin sınırları yer alıyor. Sektörler de büyük ölçekli elektrikli uygulamaları çalışır halde görene kadar geçiş yapmakta tereddüt edebiliyor. Çalışma bu engellerin üstesinden gelmek için olası politika çözümlerini de tanımlıyor.

Frank Peter, “Yeni göreve gelen Avrupa Komisyonu, bir AB endüstriyel elektrifikasyon eylem planı geliştirerek ekonomik ve iklimsel hedefler konusunda güçlü bir sinyal gönderme fırsatına sahiptir” diyor: “Elektrikli proses ısısı üretimine öncelik vermeleri konusunda şirketleri desteklemeli ve böylece bu teknolojinin yaygınlaşmasına yardımcı olmalıdır.”

Böyle bir eylem planı, elektrikli ısı teknolojilerinin pazara girişini kolaylaştırmak, örneğin yatırımları mümkün  kılmak için ısı pompaları ve e-kazanlar için dağıtım hedefleri belirleyerek, endüstriyel bir ittifak oluşturmayı içermeli. Eylem planların  ayrıca Horizon Europe ve AB ETS İnovasyon Fonu gibi finansman programlarının doğrudan elektrifikasyon projelerine öncelik vermesini, sanayi için hızlandırılmış şebeke erişimini ele almasını ve endüstriyel ısı elektrifikasyonunun şebeke planlamasına entegre edilmesini sağlaması gerekiyor.

Agora Industry tarafından hazırlatılan ve Fraunhofer Sistem ve İnovasyon Araştırmaları Enstitüsü tarafından hazırlanan 82 sayfalık ‘Endüstriyel proses ısısının doğrudan elektrifikasyonu’ raporu buradan ücretsiz olarak indirilebilir.

More in Enerji

You may also like

Comments

Comments are closed.