Hayvan HaklarıManşetTürkiye

70 yaban keçisinin avına izin veren bakanlık ihalesinin iptali için dava açıldı

0

Vegan Derneği Türkiye (TVD) ve Hayvan Hakları ve Etiği Derneği; Yunuslara Özgürlük Platformu, Hayvanlara Adalet Derneği (HAD) ve Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM), Türkiye’de nesli tükenme tehlikesi altındaki 70 yaban keçisinin 2021-2022 Av Yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı çerçevesinde av turizmi adı altında Adana, Mersin, Niğde, Hatay ve Kayseri’de öldürülmesini engellemek için Adana 2. İdare Mahkemesi‘nde Tarım ve Orman Bakanlığı’na dava açtı.

Davada yürütmenin durdurulması kararı alınırsa, 31 Mart 2022 tarihine kadar av acenteleri aracılığıyla öldürülmesi planlanan her bir hayvanın kurtulması sağlayacak.

Dernekler, müdahillik başvurularında da bulundu

Bunun yanında dernekler, İzmir Barosu ve Ankara Barosu’nun açtığı Türkiye çapındaki tüm av ihalelerinin ve Merkez Av Komisyonu (MAK) kararlarının iptalini talep eden davalara müdahillik başvurularında da bulundu.

Hukuka ve Anayasa’ya aykırılık gerekçesiyle baroların iptalini istediği av kararları iptal edilmezse, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nın kırmızı listesinde nesli tehdit altında olan üveyik ve elmabaş patka kuş türlerinin yanı sıra tilki, çakal, yabani tavşan, ada tavşanı ve yaban domuzu gibi kara memelileri de öldürülecek.

‘Ulusal ve uluslararası mevzuata aykırı’

Dernekler dava dilekçesinde, 31 Mart 2022 tarihine kadar 18 parti halinde 70 yaban keçisi “acente kotasının avlattırılması işi” ihalesinin yürütmesinin acilen durdurulmasını ve iptalini talep etti. Bununla birlikte, yaban keçilerinin avlanması üzerinden maddi gelir elde edilmesinin ulusal ve uluslararası mevzuata aykırılık teşkil ettiği de vurgulandı.

Dilekçede, “Bu ihale sürecinin işlemeye devam etmesi, hem ihale konusu hayvanların yaşam hakkı hem de yaban hayatının korunması anlamında telafisi imkansız zararlar doğuracaktır. Bu zararların önüne geçilebilmesi için; 31.03.2022 tarihine kadar sürecek av ile ilgili olarak İdari Yargılama Usulü Kanunu md.27/2 gereğince idarenin savunmasının alınması beklenmeden davası konusu ihalenin yürütmesi durdurulmalıdır” ibaresine de yer verildi.

‘Yaşam hakkı, hayvanlar için gözetilmesi gereken temel hak’

Ayrıca, geçen yıl ceylanlar, yaban keçileri ve kızıl geyikler için farklı şehirlerdeki baro ve STK’lerin açtığı davaların kazanıldığı da hatırlatılarak şunlar belirtildi:

Doğal yaşam alanında yaşamakta olan, yaban hayatın gerekliliğini sağlayan, kendi yurdunda ve tabiatında kimseye zarar vermeden nesli tükenme tehlikesi altında olan yaban keçilerinin öldürülmesinin paraya çevrilme işlemi kamu düzenine tamamen aykırı bir işlemdir. Kamunun zorlayıcı gücü öldürme eylemini kapsamamaktadır. Daha önceki iptal kararlarında da kararı veren mahkemelerce defalarca tekrar edildiği üzere, hiçbir canlının yaşam hakkı ihlal edilemez ve elinden bu yaşam hakkı alınamaz. Söz konusu turizm ve ekonomi adına canlıların vurularak vahşice katledilmesi sonrasında kazanılacak paranın kamu menfaati olarak görülebilmesine imkan bulunmamaktadır. Anayasal bir hak olan yaşam hakkı yalnızca insanların değil, insan dışı hayvanların da gözetilmesi gereken temel haklarındandır.”

Dernekler, doğa ve hayvan hakları savunucularının dava açmak veya açılan davalara müdahillik başvurusunda bulunmak için gereken örnek dava dilekçelerini web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından paylaştı. Av karşıtı mücadeleye katılmak isteyen şahıs ve derneklere ulaşarak diğer illerde de dava açılması için de çaba sarfediliyor.

Dilekçe örneklerine buradan ulaşabilirsiniz.

You may also like

Comments

Comments are closed.