ManşetTürkiye

7 kültürel mirasımız daha UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girdi

0

Yok olan kültürel ve doğal değerlerin yaşatılması için gerekli işbirliğini sağlamak amacıyla kurulan UNESCO, 7 kültürel varlığımızı daha geçici olarak bünyesine dahil etti.

Bu yıl Priene arkeolojik alanı, Harput tarihi kenti ve Gaziantep yeraltı su sistemlerinin de aralarında bulunduğu 7 miras daha Dünya Mirası Geçici Listesi’ne eklendi.

Böylece ülkemizin listedeki kültürel miras sayısı 78’e ulaştı.

Priene arkeolojik alanı – Aydın

Priene kenti günümüzdeki yerine, MÖ 350’de kurulmuş olup, sağlam bir kent duvarı ile çevrilidir. Günümüzde de surların bazı kesimlerinde rustik duvar işçiliğinin güzelliği dikkat çekicidir. Usta mimar Miletoslu Hippodamos’un ızgara planı ile yamaca oturtulan kent, yöreye ait gri-mavi mermerden inşa edilen yapılarıyla, dört set olarak inşa edilmiştir. İonya’nın 12 kenti olan Miletos, Priene, Myus, Ephesos, Kolophon, Erithrai, Klazomenai, Foça, Samos, Kios, Teos ve Lebedos’un meydana getirdikleri dini ve siyasi birliğin toplantı merkezi olan Panionion Priene’nin sınırları içinde kalıyor ve buradaki törenleri Prieneliler yönetiyordu.

Sarıkaya Roma Hamamı – Yozgat

Roma dönemine ait “Basilica Therma (Aqua Sarvenae)” isimli antik kentin bulunduğu alandaki Roma Hamamı, modern kaplıca tesislerinin bulunduğu alandadır. Hamamda yaklaşık 2 bin yıldır akan su, yıllardır aynı sıcaklıkta ve aynı minerallerle çıkmaya devam ediyor. Diğer bir deyişle şifalı sular olarak bilinen bu sular yüzyıllardır insanları tedavi ediyor ve hastalıklardan koruyordu. Bir inanca göre bu sulara girenlerin hiçbir derdi kalmıyordu.

Harput Tarihi Kenti – Elazığ

Harput ve yöresi, Anadolu’nun en eski yerleşme birimlerinden biridir. Yerleşme, tarih öncesi dönemlere kadar uzanır. Nitekim ilin Fırat ırmağının çizdiği büyük yay içinde, sulak ve verimli bir ova üzerinde bulunması, doğal kaya sığınakları, kara ve su hayvanlarının bolluğu nedeniyle yöre, Paleolotik (Yontma Taş Devri M.Ö. 10.000) Dönemden beri, yerleşme alanıdır. Akatlar, Hititler, Asurlar, Urartular, Selçuklular, Araplar, Bizanslılar, Osmanlılar vs derken o kadar hengâmenin içinden kurtulup günümüze kadar gelmeyi başarmıştır nadir antik kentlerden biridir.

Justinianus Köprüsü – Sakarya

Sapanca Gölü’nün sularını  boşaltan Çark Deresi (Melas Çayı) üzerinde yer alan köprü erken Bizans döneminin Anadolu’daki en görkemli anıtsal yapılarındandır. Bizans İmparatoru Justinianus (527-565) tarafından M.S. 558-560 yıllarında yaptırılan Erken Bizans döneminden günümüzü sağlam olarak gelebilmiş olan bu taş köprü, 365 metre (apsisli yapıdan zafer takına kadar olan bölüm 384,30 metre) uzunluğunda, 9,85 metre genişliğinde olup, ortada yer alan dairesel 7 kemer, 2 batı, 3 doğu yönünde yer alan uçlara gittikçe küçülen tali kemerler dâhil toplam 12 kemerlidir.

Danişment Beyliği başkenti Niksar: Anadolu Türk Medeniyetinin erken dönem kültürel mirası – Tokat

1083 yılında Niksar’ı fetheden Melik Dânişmend Ahmet Gâzi, burayı Rumlara karşı hem bir üs hem de başkent olarak seçmiştir. Bu dönemde Niksar ilim ve kültür merkezi haline gelmiştir.

Anadolu’daki ahşap çatılı ve direkli camiler

Konya Eşrefoğlu Cami

Kastamonu Mahmut Bey Cami

Sivrihisar Ulu Cami

Afyonkarahisar Ulu Cami

Arslanhane Cami

Gaziantep yeraltı su sistemleri: Kasteller ve Livaslar – Gaziantep

Dünyada benzeri bulunmayan ve su mimarisinin eşsiz örnekleri olan Gaziantep Kastelleri, bir çok işlevi bulunan yapılar olarak inşa edilmiştir.

Livasların geçmişinin 1100’lü yıllara kadar uzandığını belirtilirken, insanların tarihte buralardan kuyularına su aldığını da ortaya çıkan bilgiler arasında.

 

(Milliyet)

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.