Sivil Toplum

3. köprüyü en çok destekleyenler karşıya geçmeyenler, trafik sorununun çözümü metronun arttırılması

0

Kuzey Ormanları Savunması’nın girişimiyle hazırlanan ve İstanbul’da ulaşım koşulları ve yaşam algısını araştıran anket çarpıcı sonuçları ortaya koydu.Özellikle yapılması olası 3. Köprü’yle ilgili İstanbulluların algısını ilk defa ortaya çıkaran anketteki sonuçlara göre kentliler 3. Köprü’nün trafiğe olumlu katkısını, normaldeki katkısından üç kat fazla olacağını düşünüyor. Köprünün yapılmasını en çok isteyenler iki yaka arasında hiç yolculuk yapmayanlar, ulaşım sorununu çözmek için önerilerde birincilik metroyu geliştirmekken, köprü yapımı ancak 7. Sırada geliyor.

IMG_2834

İstanbulluların en büyük sorunu ulaşım

Doç. Dr. Haluk Levent ve Sosyolog Güven Dağıstan’ın hazırladığı, İstanbul’da 34 ilçeden 3019 kişiyle yapılan görüşmelerden ortaya çıkan veriler geçen hafta TMMOB toplantı salonunda kamuoyuyla paylaşıldı. KONDA kamuoyu araştırma şirketinin katkılarıyla hazırlanan anketten elde edilen sonuç, %68,45’lik kesimin en büyük sorun olarak ulaşım/trafik sorununu görmesi, ikinci sırada %31,08’lik oranla nüfus artışı / göç geliyor, su sorunu ise %1,33’le son sırada.

En büyük sorun ulaşım olarak görülmekle birlikte, araştırmaya göre köprünün İstanbul trafiğine etkisi, normalde olduğundan daha fazlaymış gibi algılanıyor. Ulaşım/trafik sorunun çözümü için yapılması gerekenler konusunda %46,7 ile metroyu geliştirmek birinci sırada geliyor. İETT verilerinden yapılan projeksiyona göre iki yaka arasındaki trafiğin İstanbul’daki kent trafiğine etkisi %11,22, 3. Köprü’nün katkısı ise % 1.5 düzeyinde olacağı tahmin ediliyor, oysa ankete katılanların tahminlerine göre köprülerin trafiğe etkisinin ortalaması %34,94.

87949_trafik_1

Gençler kentle ilgili kararlara daha çok katılmak istiyor

Ankete katılan kişilerin %40,92’si üçüncü köprünün yapılmasına olumlu yaklaşırken %26,40’ı yapılmasını istemiyor. %22,68’i ise olumlu ya da olumsuz bir fikre sahip değil. Araştırmaya göre eğitim seviyesi arttıkça köprüye karşı çıkılma oranı da artıyor; ayrıca gençler ve daha eğitimli kesim kentle ilgili karar süreçlerinde geniş kitlelerin dahil edilmesi gerektiğini düşünüyoe. Öte yandan kadınlar 3. köprünün yapımından önce sorumlu kurumların halkı yeterince bilgilendirip bilgilendirmediği sorusuna erkeklerden daha yüksek oranda hayır cevabı verirken LGBTI bireylere göre ise sorumlu kurumların halkı yeterince bilgilendirme oranı %0.

“Ulaşımı çözecekse ağaç kesilsin” diyenler yarıdan fazla

İstanbullunun ormanlık alanlarla ilişkisi ve 3. Köprü inşaaatının yeri konusundaki veriler de ilginç sonuçlar ortaya çıkardı. Kuzey Ormanları civarındaki 3000 hektarlık alanın dönüşüme uğrayacağı inşaat projesinin nerede yapılacağını ankete katılanların yarıya yakını biliyor. %24,12’si ulaşım sorununun çözümü için tek bir ağacın dahi kesilmesini istemezken %54,75’i ise trafik sorunu çözülecekse doğal çevreye zarar verilebileceğini düşünüyor. Köprü inşaatının bazı kesimlere ekonomik getiri sağlamak ve İstanbul’un kuzeyindeki ormanlık alanları yapılaşmaya açmak için yapıldığını düşünenlerin oranı ise %55,1.

kuzey-ormanlari-icin-yuruyorlar-17118

Anketle ilgili yalan habere tekzip geldi

Araştırma sonuçları açıklandıktan sonra Star Gazetesi başta olmak üzere bazı medya mecralarında yalan haberlerin aktarılması üzerine araştırmayı hazırlayan ekipten Doç. Dr. Haluk Levent bir açıklama yayınladı. Star’ın yayından kaldırmasına rağmen diğer haber sitelerinin alıntı yaptığı haberdeki yanlışlıkları düzeltmek amacıyla yayınlanan tekzip metninde kolektif olarak hazırlanan anket çalışmasının KONDA şirketinin sadece danışmanlık yaptığı, TMMOB’unsa sadece basın toplantısı için yer verdiği vurgulandıktan sonra şöyle deniyor:

“Star Gazetesi, 12 mart 2014 tarihinde bizim araştırmayı bir cümleye sıkıştırdığı üç yalanla okuyucularına duyurdu. “Üçüncü köprüye karşı çıkan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) KONDA Araştırma ve Danışmanlık Şirketi’ne yaptırdığı anket çalışmasında 3’üncü köprü için onay çıktı.”

Bu arsız ifadenin neresini düzeltebileceğimizi bilemiyoruz. Kısaca şunları diyebiliriz:
1. Araştırmayı KONDA yapmadı.
2. Araştırmayı Mimarlar Odası yaptırmadı.
3. TMMOB’un halen olayla bir ilgisi yok.
4. Üçüncü köprüye onay çıkmadı, biz de zaten noter değiliz.”

Araştırmaya ilişkin sonuçların bazıları şöyle:
– İstanbul’da yaşayan kişilerin %9,72’si hafta içi her gün iki yaka arasında seyahat etmektedir. Haftada birkaç kez ya da ayda birkaç kez yolculuk yapan kişilerin günlük katılımlarıyla bu oran %11,22’ye çıkmaktadır. İstanbul’da yaşayan kişilerin %44,27’si ise bir yakadan diğerine neredeyse hiç geçmemektedir.
– Verilen cevaplara göre ulaşımda otobüs(İETT, ÖHO)%58,10 ile birinci sıradadır. Özel araç %26,43’ken, Metrobüs %25,21’le üçüncü sıradadır.
– Ankete katılanların iki yaka arası yolculukları sırasında en çok kullandıkları araçlar arasında Metrobüs %43,76 ile birinci sıradadır. Vapur %38,03 ile ikinci özel araç %27,33’le üçüncü sıradadır.
– Ulaşım/trafik sorunun çözümü için yapılması gerekenler konusunda %46,7 ile metroyu geliştirmek birinci sıradadır. Sırasıyla otomobil kullanımını azaltıcı önlemler almak ikinci, toplu taşıma araçlarının sefer sayılarını arttırmak üçüncü, Metrobüs hattını geliştirmek dördüncü ve kenti doğru planlamak 5. Sırada yer almaktadır. 3. köprünün yapılması ise 7. sıradaki çözüm olarak görülmektedir.
Ormanlık alanlar
– İstanbul’daki ormanlık alanların kullanım sıklığı ile ilgili verilere göre insanların %14,77’si ormanlık alanlara sıklıkla giderken %52,63’ü neredeyse hiç gitmemektedir. %32,61’i ise zaman zaman gitmektedir.
– Ormanlık alanları kullanmayan kişilerin dörtte biri ise ulaşım imkânlarının yetersizliğini sebep olarak göstermiştir.
– Ormanın kent yaşamı için önemi sorgulandığında insanların yalnızca %2’si ormanın kent yaşamı için önemli olmadığını düşünmesine karşın %46,8’lik bir kesim ormanı kent yaşamı için vazgeçilmez önemde olduğunu düşünmektedir.
– Yapılması planlanan 3. köprü güzergâhının İstanbul’un en kuzeyindeki ormanlık alanda olduğunun bilinmesi oranı %49,64’dür. Ankete katılan kişilerin %37,78’i bilmiyorum cevabı vermiştir. %12,58’lik kesim ise yapılması planlanan 3. köprünün güzergâhının yerleşim alanından geçtiğini (yani ormanlık alandan geçmediğini-hiç ağacın kesilmediğini) düşünmektedir.
– 3. Köprü projesinde 3000 hektarlık alan (680 hektar doğal sit alanı, 931 hektar tarım alanı, 1453 hektar ormanlık alan) dönüşüme uğrayacaktır. Ankete katılan kişilere 3000 hektarlık alanın dönüşüme uğrayacağının bilinip bilinmediği sorulmuştur. Ankete katılanların %92’sinin ormanın kent yaşamı için çok önemli olduğunu düşünmesine karşın bu ölçekte bir dönüşümden haberdarlık oranı %44,22’dir.
– Ankete katılanların %77,2’si üçüncü köprünün yapılması durumunda hava kirliliğinde artış olacağını düşünürken ankete katılanların %18,91’i hava kirliliğinin değişmeyeceğini düşünmektedir. Ankete katılanların %3,9’u ise kuzey ormanlarındaki dönüşümün ardından hava kirliliğinin azalacağını düşünmektedir.

(Yeşil Gazete)

Kategori: Sivil Toplum

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.