Doğa MücadelesiManşet

Zeytinlikleri madenciliğe açan yönetmeliğin yürütmesi durduruldu

0

Danıştay 8. Daire, 1 Mart 2022 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanan zeytinlik sahaları madencilik faaliyetlerine açan yönetmelik değişikliğinin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle açılan davayla ilgili kararını açıkladı.

İYİ Parti Muğla Milletvekili Prof. Dr. Metin Ergun’un açtığı davada, 13 Eylül’de kararını açıklayan yüksek mahkeme, zeytinlik yönetmeliğinin yürütmesinin durdurulmasına hükmetti. 

Zeytinlikleri maden işletmelerine açan yönetmeliğe dava yağıyor
Onlarca dava açılmış, yürütmesi durdurulmuştu: Bakanlık itiraz etti, zeytinliklerde madencilik faaliyetlerinin önü açıldı
79 kuruluştan ortak açıklama: Zeytinliklere yönelik tehdit tekrarlanıyor, tedirginiz

Metin Ergun yazılı bir açıklama yaparak başvurusuyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Bildiğiniz gibi, 1 Mart tarihinde Resmi Gazete’de bir yönetmelik değişikliği yapıldı. Ne hazindir ki bu değişiklik, hukuka aykırı bir şekilde yapıldı. Bu yönetmelik değişikliği yapılırken Anayasa, Maden Kanunu ve zeytincilik faaliyetlerini koruyan ve düzenleyen 3573 sayılı Kanun yok sayıldı. Yani Anayasa’nın ve kanunların koruması altında olan zeytinlikler, yönetmelik değişikliğiyle ranta ve talana açıldı. Dolayısıyla kanunun ‘3 kilometre dahi yaklaşamazsın’ dediği zeytinlikler, büyük bir tehdit altına girdi. İktidar ise bu rant ve talan girişimini ‘kamu yararı var’ diyerek meşrulaştırmaya çalıştı. Halbuki bu yönetmelik değişikliğinde hiçbir kamu yararı yoktu. Tam tersine bu değişiklik, kamu yararından ziyade rantı ve talanı amaçlayan bir düzenleme mahiyetindeydi.

Bu düzenlemeyle fosil yakıtlara dayalı verimsiz enerji santralleri yaşatılmaya çalışılacak ve daha fazla hava kirliliği oluşmasının önü açılacaktı. ‘Söktüğümüz zeytinleri tekrar eski yerine dikeceğiz’ veya ‘ne kadar sökersek aynı sayıda zeytin ağacı dikeceğiz’ denilerek büyük bir çevre katliamı yapılacaktı. Kısacası iktidar, kanunen koruması gereken alanları yandaş şirketler için rant ve talana açacaktı.”

Danıştay: Yönetmelik değişikliği kanuna aykırı

Dava dilekçesinde bu düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini talep ettiğini belirten İYİ Parti’li vekil, “Danıştay 8. Daire, açtığımız davada, 13 Eylül 2022 tarihli kararıyla söz konusu yönetmeliğin yürütmesinin durdurulmasına hükmetmiş ve karar metninde bu yönetmelik değişikliğinin kanuna aykırı olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, zeytinlik sahalarıyla ilgili yalnızca kanunla düzenleme yapılabileceği gerekçesiyle Bakanlığın bu konuda yönetmelik çıkarma yetkisinin bulunmadığını vurgulamıştır” dedi.

Ergun, bu kararla Türkiye’nin  en önemli doğal zenginliklerinden birisi olan ve binlerce yıl yaşayan zeytin ağaçlarının ve zeytinliklerin talan edilmesinin önlendiğini kaydetti:

“Biz, doğal çevreyi korumayı, geliştirmeyi ve bu zenginliklerimizi gelecek nesillere aktarmayı vatanseverlik anlayışımızın gerektirdiği bir sorumluluk olarak gören insanlarız. Çevreciliğin aynı zamanda vatanseverlik olduğuna inanan bir anlayışa sahibiz. İktidarın yıllardan beri alışkanlık haline getirdiği rant, talan ve yağma siyasetiyle bundan sonra da hem siyasi anlamda hem de hukuki anlamda mücadelemize devam edeceğiz.”

 

You may also like

Comments

Comments are closed.