Enerjiİklim KriziManşet

ZeroBuild Summit ’23’ün gündemi, sıfır enerji bina çözümleri: Yılda 20 milyar dolar tasarruf yaratılabilir

0

Dördüncü Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Zirvesi ZeroBuild Summit’23, bu yıl 26-29 Nisan 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek. 45. Yapı Fuarı TurkeyBuild İstanbul ev sahipliğinde İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek zirveye hibrit olarak katılım sağlanacak.

Zirvede daha iyi mimarlık, daha iyi mühendislik kavramları vurgulanırken yapı malzemeleri ve teknolojileri sayesinde Sıfır Enerji Bina’ların nasıl yapılabileceği örneklerle aktarılacak.

ZeroBuild Summit ’23 4’üncü Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Zirvesi Direktörü Doç. Dr. Gamze Karanfil Kaçmaz bu yılki zirve kapsamında mimari, teknoloji, yapı malzemeleri ve sistemlerinin “ZeroBuild Possible” (Sıfır Enerji Bina Mümkün) konseptinde hazırlandığını açıklıyor.

Zirvede, gerektirdiği az miktardaki enerjiyi kendi kendine üretebilen, enerji, iklim, sürdürülebilir kentleşme gibi alanlarda pek çok katkı sunan Sıfır Enerji Bina’ların konuşulacağını aktaran Kaçmaz, “Hem yeni inşaatların Sıfır Enerji konseptiyle üretilmesinin hem de halihazırdaki binaların bu konseptte yenilenmesinin gerekliliklerini inceleyeceğiz. Bu dönüşümün nasıl mümkün olacağını mühendislik, mimarlık gibi farklı disiplinlerle ele alacağız” diyor.

“Şubat ayında yaşadığımız deprem felaketi sonrasında bugün ve gelecek için daha yaşanılabilir bir dünya yaratmak hepimizin ortak görevi” diyen Kaçmaz, “ZeroBuild ailesi olarak bizler de sorumluluk hissettiğimizden dolayı, programımızın bir kısmının deprem odaklı olmasına karar verdik” diye belirtiyor.

Deprem Dayanıklı Sıfır Enerji Binalar‘ın bir deprem ülkesi olan Türkiye‘de yaşayanlar için çok değerli, konuşulması ve aksiyon alınması gereken bir konu olduğunu kaydeden Doç. Dr. Kaçmaz, “Farklı alanlardan profesyonellerin bir araya gelmesiyle Sıfır Enerji Bina dönüşümünü el birliğiyle başarabiliriz. Zirvemizde bu yönde bilinç yaratarak eyleme geçilmesini hızlandırmaya çalışacağız” diye aktarıyor.

ZeroBuild Summit’23 4’üncü Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Zirvesi Direktörü Doç. Dr.
Gamze Karanfil Kaçmaz

‘Yılda 20 milyar dolar tasarruf yaratılabilir’

Sıfır Enerji Binalar enerji ihtiyaçlarını son teknoloji mimari ve mekanik tasarım, bileşen seçimleri ve uygulama yöntemleri sayesinde azaltan ve enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan sağlayan binalar olarak tanımlanıyor.

Zirve direktörü Kaçmaz, bu binaların sürdürülebilirlik ve enerji tasarrufu alanında katkılarının yanı sıra, enerji fazlalarının şebekeye satılabileceğini belirterek, “Böylece giderleri azaltmanın ve enerji tasarrufu yaratmanın yanında, gelir dahi getirebilirler” diyor.

Sıfır Enerji Binaların, yapı mevzuatına uygun şekilde depreme karşı dayanıklı olarak inşa edilmesi gerekiyor.

Gamze Karanfil Kaçmaz, “Deprem gibi bir afet sonrasında elektrik, ısınma gibi sistemleri çalışmayı bırakmaz. Bu sayede, gelecekte de yaşayabileceğimiz olası afetlerde hem içindeki insanları koruyacak hem de afetten zarar gören diğer insanlara daha insancıl koşullar sağlayacaktır. Beslenme, ısınma, dinlenme gibi temel ihtiyaçlara alan yaratacaktır” diye ekliyor.

Kaçmaz, şunları kaydediyor:

“Depremin ardından pek çok binanın onarılacağı veya yeniden yapılacağı bir sürecin içerisindeyken, Sıfır Enerji Bina dönüşümünü gündeme getirmek ve yetkilileri bu konuda aksiyon almaya çağırmak için çok doğru bir zamanda olduğumuzu düşünüyoruz. Bu nedenle zirvemizde, hasar görmüş ve onarılacak ya da sıfırdan üretilecek binaların Sıfır Enerji Bina şeklinde veya en azından daha sonra dönüştürülebilecek şekilde, A enerji sınıfında inşa edilmesini savunacağız. Bu tür bir dönüşümün her sene 20 milyar dolara yakın tasarruf yaratacağını da öngörüyoruz.”

Fotoğraf: UNDP Özbekistan

‘Sıfır Enerji Binalara tam geçiş imkansız değil’

Türkiye’de her bina kentsel dönüşüm kapsamında bulunmadığı gibi eski bina sayısı da oldukça fazla. Bu nedenle tüm binaların sıfır enerji hedefine ulaşması için zaman ve maliyet gibi zorluklar devreye giriyor.

Kaçmaz, kısa vadede önceliğin binaların yalıtımına yatırım yapılması olduğunu aktararak, “Mevcut binalar için bina kabuklarının ısı yalıtımını gerçekleştirmekle yola çıkabiliriz. Maliyet hesaplama hususunda ise maalesef çok fazla parametre olduğundan net bir rakam veremeyiz. Ancak geri dönüş sürelerinin dört yıla kadar indiğini biliyoruz” diye belirtiyor.

Devletin yalıtım motivasyonuyla ilgili mevcut bir Yalıtım Kredisi de bulunuyor. Bu kredi, kişilerin ısı yalıtımı ile sağlayacağı enerji tasarrufuyla kredi taksitlerinin büyük bir kısmını veya tamamını ödeyebildiği bir uygulama olarak; düşük faizli (yüzde 0,99), 60 aya kadar vade seçeneklerinin sunulduğu ve hane başına 50 bin TL üst limiti içeren bir finansman çözümü sunabiliyor.

Doç. Dr. Kaçmaz, “Mevcut binalarımızın ısı yalıtımıyla enerji verimli ve çevreye duyarlı olabilmesi ile bu sayede enerjide daha az dışa bağımlı bir ülke olmamız adına yapıcı bir uygulama” ifadelerini kullanıyor ve ekliyor:

Ülkemizin tümünde Sıfır Enerji Bina’lara tam bir geçiş asla imkansız değil. Böyle bir geçişi 2053’e kadar başarabileceğimizi tahmin etmekle beraber, maliyet yine pek çok değişkene bağlı olacaktır.

‣ ZeroBuild Summit’23’de sıfır enerjili binalar için örnek yapı ziyarete sunulacak

Fotoğraf: John Petersen / Oberlin College

Enerji korunumunda büyük fark

Türkiye’nin büyük oranda dışa bağımlı olması, ekonomiye enerjinin cari açığın yüzde 70’i olması şeklinde yansıyor. Kaçmaz, “Sıfır Enerji Bina’lar, Türkiye’nin enerji arz güvenliğini ve bu anlamda ekonomimizi destekleyebilir. TEİAŞ verilerine de bakabiliriz. Bu verilere göre konutlarda harcanan enerji, Türkiye’deki toplam enerji tüketiminin yüzde 30’u. Öte yandan Sıfır Enerji Binalar ise, diğer binalara göre yüzde 70 ile yüzde 90 arasında daha düşük enerji harcıyor” diyor.

İklim krizi ile mücadele için karbonsuz şehirler oluşturulması gerekiyor. ZeroBuild verilerine göre, sıfır enerji konseptiyle üretilmeyen binalar, küresel ısınmaya neden olan ve sera gazını oluşturan karbondioksit salınımının yüzde 40’ına denk geliyor.

Gamze Karanfil Kaçmaz, su kullanımının da önemli bir konu olduğunu hatırlatarak, şunları söylüyor:

Ulaştığımız bir başka veri de su kullanımının yüzde 12, atıkların yüzde 65, elektrik tüketiminin yüzde 71’lik oranının standart binalardan kaynaklandığı yönünde. Ülkemizin daha önce imza attığı 2053 Net Sıfır Karbon taahhüdüne göre de Sıfır Enerji Bina’lara dönüşüm yönünde bir çerçeve çizilmişti, dolayısıyla buradan da bakacak olursak bir an önce bu yöndeki adımları hızlandırmalıyız.

Fotoğraf: Pete Beverly

Geniş katılım bekleniyor

Zirvede “Sıfır Enerji Bina Mümkün-ZeroBuild Possible” sloganıyla değişimi başlatmak üzere dört gün boyunca 17 oturumda 100’e yakın konuşmacı daha iyi bir gelecek hedefiyle bir araya gelecek.

Sıfır Enerji Bina bileşenleri, binalarda enerji verimliliği uygulamaları, mevzuatlar ve yönetmelikler, finansman, ısı yalıtımı ve insan sağlığı ilişkisi, enerji etkin tasarımlar ile sürdürülebilir mimari, alternatif enerji sistemleri ve uygulama örnekleri gibi pek çok konu üzerinde çalışan bakanlık yetkililerinin yanı sıra, politika yapıcılar, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, bina profesyonelleri, üreticiler ve tedarikçiler etkinlikte konuşmacı veya katılımcı olarak yer alacak. Çeşitli sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, belediyeler, birlikler ve derneklerden de isimler zirveye katılım sağlayacak.

Sıfır Enerji Binaların hem çok daha düşük enerji tüketimi için hem de yenilenebilir enerji sayesinde daha az karbon salımı için insan kaynaklı iklim krizine karşı önemli bir katkı olacağını belirten Kaçmaz, enerji-arz güvenliğinin de hem bireysel olarak hem de yurt genelinde güçlendirilebileceğini söyleyerek ilgilileri zirveye davet ediyor.

ZeroBuild Summit’23’e dair tüm bilgilere web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilirsiniz.

More in Enerji

You may also like

Comments

Comments are closed.