Doğa MücadelesiEnerjiManşetYerel

YK Enerji’den şimdi de GES projesi: Bu projenin katılım toplantısının yapılması bile hukuka aykırı

0

MUĞLA– Muğla’nın Milas ilçesinde kömürlü termik santral işleten ve Akbelen Ormanı‘nda kömür sahalarını genişletmek isteyen Yeniköy-Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş’nin, rehabilite etmesi gereken maden ruhsatlı alanlara GES (Güneş Enerji Santrali) kurması için ÇED süreci başlatıldı.

ÇED süreci kapsamında dün düzenlenen Halkın Katılımı Toplantısı‘nda ise vatandaşlar, “Önce kömür madenine ve santrale ÇED Raporu hazırlayın”  diyerek tepkilerini gösterdi.

Bugün Yeniköy-Kemerköy Elektrik üretim ve ticaret A.Ş.’nin rehabilite etmesi gereken maden ruhsatlı alanlara kurmak istediği GES (Güneş Enerji Santrali) için HKT (Halkın Katılımı Toplantısı) yapıldı.

Toplantıya yalnızca Pınar ve Dereköy köylülerinin davet edilirken projeden etkilenecek İkizköy ve çevre köylere toplantının bilgisi verilmedi. Fethiye gibi uzak bölgelerden dernekler davet edilmesine rağmen İkizköy Çevre Derneği gibi santrale en yakın olan bölgelerdeki dernekler de toplantıya çağrılmadı.

Toplantıdan önce ÇED başvuru dosyasını inceleyen İkizköy Çevre Derneği, dosyada birçok usulsüzlük ve hata olduğunu; bu toplantının yapılmasının bile hukuka aykırı ve gayrimeşru olacağını belirtti:

“Bu hukuksuz toplantıya karşı çıkmak ve toplantının neden usulsüz olduğunu açıklamak için farklı dernekler ve vatandaşlarımız ile toplantı salonuna gittik. Toplantının yapıldığı alanın da usulsüz ve olması gerektiği gibi olmadığını gördük. Mekanın dar olması sebebiyle dışarıda kalan birçok vatandaşla birlikte içeride olanlardan da arka kısımda kalan insanların görüntü ve sese yeterince ulaşamaması bile usule uygun olmadığının somut kanıtlarındandı.”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan yetkililerin toplantıyı açmasıyla, komşu İkizköy’de yaşayan Esra Işık; öne atılarak ÇED başvuru dosyasının, HKT sırasında halka anlatılması gereken bu projenin olumlu ve olumsuz yönleri ile ilgili bilginin ÇED raporu çıktığında raporda yazılacağını söylediğini ve bunun usulsüz olduğunu dile getirdi.

Işık, toplantının amacının şirketin reklamını yapmasını sağlamak değil, halkın doğru ve bilimsel olarak bilgilenmesi ve görüşleriyle sürece katılması olduğunu hatırlattı.

Yetkililerden yetersiz yanıt alınması üzerine Esra Işık, “Önce santral ve madene ÇED yapın” pankartı açarak, yıllardır yöre halkının santralin ve kömür madeninin yıkıcı etkileri altında yaşadığını, anlattı ve halkı bu denli etkileyen ve bu projeden altı  kat büyük olan santral ve madene ÇED yapılması gerekirken yapılmadığını, bunun da büyük bir çelişki ve ikiyüzlülük olduğunu” söyledi. Işık’ın sözlerini halk ayakta alkışladı.

Yıllardır yenilenebilir enerjiye geçilmesi gerektiğini söylediklerini ve kömür madeni ve santralle baş etmeye çalıştıklarını ifade eden Işık, GES projesini, daha uzun seneler santrali çalıştırabilmek için tasarladıklarını, hem halkı zehirlemeye ve kömür çıkarmak için doğayı talan etmeye devam edip hem de çevreci ve doğa dostu görünmeye çalıştıklarını söyledi.

Işık’a destek veren avukatlar ve diğer vatandaşlar da bu toplantının usulsüzlük nedeniyle yapılamayacağını dile getirdi.

Tutanağa “halk bilgi almak istemiyor” yazdılar

Tartışmaların ve seslerin yükselmesiyle, salonda toplantı yapılamadı.

Yaşananların tutanağa geçmesi istendiğinde, tutanakta “halkın bilgi almak istemediği “yönünde asılsız ve suç niteliğinde bir açıklama yapıldığı görüldü.

Toplantıların ilki saat 11:00’de “Yeniköy Termik Santrali Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali Projesi” projesi için, ikincisi ise saat 13:00’te ise “Kemerköy Termik Santrali Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali Projesi” için planlanmıştı.

İlk toplantının ardından diğer toplantı için beklemeye devam eden vatandaşlar, bekledikleri sırada toplantı salonu dışarıya çıkarıldı.

Tüm usulsüzlüklere rağmen devam eden toplantıyı halk terk etti

Toplantının açılışında Esra Işık, niyetlerinin çatışmak olmadığını, bu toplantının usulsüzlük nedenlerini anlatıp yapılmaması gerektiğini vurgulamak olduğunu söyledi.

Vatandaşlar tarafından yazılan dilekçeyi ve burada sıralanan gerekçeleri halkın önünde yinelendi ve görevlilere teslim edildi; bunun tutanaklara geçmesini talep edilerek toplantıya devam edileceği takdirde halkın alanı terk edeceği belirtildi.

Yetkililerin toplantıyı sürdürme çabaları üzerine vatandaşlar, bir önceki küçük toplantı salonu koşullarının da uygun olmadığını, toplantı salonu dışarıya açık havaya taşındığında da uygun koşullar altında toplantı yapılmadığını dile getirdi. Halk, yaşananları şöyle aktarıyor:

“Bilakis, halk aşağıya dizilmiş sandalyelere oturtulmuş, Çevre Şehircilik Bakanlığı görevlileri ve proje sahibi YK enerji şirketi yetkilileri yüksek bir basamakta ve hiyerarşik bir düzende duruyordu. Bu düzenin bile bu toplantının usulüne uygun olmadığını söyleyerek bazı vatandaşlar tüm hukuksuzluklara rağmen halâ yapılmaya çalışılan toplantı alanını terk etti.

YK Enerjinin Genel Müdürü de halkın katılım toplantısındaydı. Şirketin toplantıya servis araçları ile işçileri ve ortamı gerecek kışkırtacak kişiler getirdiği; toplantı arasında kumanya dağıttığı görüldü.

İtiraz dilekçesi: Suça dayalı katılım toplantısı yapılamaz

Toplantıya katılan İkizköylüler ve diğer köylülerin toplantıda dile getirdikleri itirazlar ve gerekçeleri, Bakanlığa hitaben yazılan itiraz dilekçesinde şöyle özetlendi:

” 1- ÇED Başvuru Dosyası, ÇED mevzuatına aykırı ve gayrimeşrudur.

2- Başvuru Dosyası’nda madencilikle bozulan alanların rehabilite edilerek GES ekonomik ömrünü tamamladığında terk edileceği belirtilmektedir. Oysa maden alanları üzerinde GES kurulmaktadır. İlgili yönetmelikte, ÇED Başvuru Dosyası’nda doğaya kazandırmanın, rehabilitasyonun nasıl yapılacağının ayrıntılı anlatılması gerekmektedir.

3-

GES’in kurulacağı maden alanları özelleştirilme ihalesiyle maden alanı olarak devredilmiştir. Üzerinde GES kurulması ihale şartlarına aykırı ve ihaleye fesat karıştırma suçudur. Suça dayalı ÇED sürecinin yürütülmesi ve bu süreçte Halkın Katılımı Toplantısı yapılması mümkün değildir.

4- ÇED Başvuru Dosyası’nda çevreye etkilere ilişkin bilgilerin ÇED Raporunda yer alacağı belirtilmektedir. Yapılacak sunum ve toplantıya sunulacak olanlar halkın bilgilendirilmesi niteliğinde değildir. Toplantının amacına aykırı sunum ve başvuru dosyasına dayanarak toplantı yapılamaz.

5- Başvuru Dosyası’nda yardımcı kaynak olarak belirtildiği halde sadece GES hakkında ÇED süreci yürütülmektedir. Entegre tesis olan Kemerköy Termik Santrali ÇED süreci dışında tutulamaz. Bu şeklide gerçekleşen ÇED süreci ve parçası olarak Halkın Katılımı Toplantısı yapılması mümkün değildir.

Başvuru Dosyası’nın reddedilmesi ve bilgilendirmeye yönelik kurum görüşlerini içerir biçimde düzenlenmesi gerekirken bu gerekliliğe aykırı şekilde düzenlenen Başvuru Dosyası’na dayanan ve bilgilendirmeye içermeye toplantının yapılamayacağının aşağıda imzası olan halktan bizler dikkate alınmasını talep ederiz.”

HKT’nin yapılma sebebi, yörede yaşayan halkın proje hakkında bilgilenmesi ise, çevreye etkilerin ÇED Raporu’nda yer alacağı belirtildiğinde, bu toplantı projenin etkileri konusunda hiçbir bilgi vermemekte; sadece yanıltıcı, biçimsel olarak toplantının yapıldığını söylemekten ibarettir ve tümüyle anlamsız, yanıltıcı işleve sahiptir.

ÇED sürecinde,  yöre halkının görüş bildirmesi gerekliliğine uygun olmayan, hatta ÇED sürecini anlamsız, tümüyle göstermelik hale düşüren rapora dayanarak Toplantı yapılması mevzuata aykırı ve gayrimeşrudur; böyle bir toplantı yapılamaz.

 

 

You may also like

Comments

Comments are closed.