DünyaManşet

Yıl Sonu Anketi 2014: Dünya iyimserleşirken Türkiye kötümserleşiyor

0

Win/Gallup International araştırma şirketinin Eylül – Ekim 2014 arasında 65 ülkede toplamda 64 bin kişi ile görüşerek hazırladığı  “Yıl Sonu Anketi 2014” sonuçları yayınlandı. Sonuçlara dünya ve Türkiye kıyaslaması ile bakıldığında dünyanın iyimser bir havaya büründüğü ülkemizin ise daha da mutsuzlaştığı görülüyor.

En mutlu ülke Fiji

Dünya genelinde ankete katılanların %70’i kendilerini mutlu olarak tanımlarken, %42’si gelecek yılın ekonomik anlamında daha refah bir yıl olacağını düşünüyor. Batı Avrupa ülkelerinde ise bu oran %12’de kalıyor.

Fiji %93 oran ile en mutlu ülke olurken Irak %31 ile en mutsuz ülke oluyor.

Ankete katılanların yarısı (%53) geçen seneki anketle kıyasla %5 artış ile 2015’in daha iyi bir yıl olacağını düşünüyor. Daha kötü bir yıl olacağını düşünenlerin oranı ise %20’den %15’e düşüyor. Oranlar gösteriyor ki Afrika en iyimser kıta; Afrika ülkeleri %75 oranında, Asya ülkeleri ise %63 oranında gelecek yılın daha iyi bir yıl olacağını düşünüyor.

Ülke olarak mutsuzlaşıyoruz

Türkiye’de 1008 kişi ile telefon üzerinden yapılan ankete 18-65 yaş aralığında 504 kadın, 504 erkek katıldı.

Geçen seneki sonuçlar ile kıyaslandığında, gelecek yılın daha kötü olacağını düşünenlerin oranının arttığı, ekonomik anlamda daha kötü bir yıl olacağına dair görüşlerin arttığı ve kendini mutlu olarak tanımlayanların oranında düşüş olduğu görülüyor.

Katılımcıların, %40‘ı daha kötü bir yıl olacağını (2013 sonucu %32), %59′u uluslararası alanda daha çatışmacı bir yıl olacağını, %52‘si ekonominin kötüye gideceğini (2013 sonucu %44) düşünüyor.

Kendini mutlu olarak tanımlayanların oranı ise %51’den %46‘ya düşüyor.

Demokrasi açığı büyüyor

Her ne kadar demokrasinin en iyi yönetim olduğunu düşünenlerin oranının yüksek olması (%86) sevindirici olsa da sonuçlar demokrasi açığının gittikçe arttığını gösteriyor.

%55 seçimlerin özgür ve güvenilir olduğuna inanmıyor.

%86 ülkedeki demokrasinin sorunları olduğunu ancak yine de demokrasinin en iyi yönetim şekli olduğunu düşünüyor.

%51 ülkenin, halkın iradesi ile yönetilmediğine inanıyor.

En güvenilmez meslek grubu siyasetçiler

Geçen sene yapılan akette olmayan kurumlara, meslek gruplarına güven bölümünde, katılımcılara çeşitli meslek gruplarına güvenip güvenmedikleri soruluyor. Sonuçlara bakıldığında %80 oranının üzerine çıkabilen meslek gruplarının öğretmenler ve sağlık çalışanları olduğu görülüyor. Bu grupların ardından %74 güven ile Ordu geliyor. Siyasetçiler ise %78 oranındaki güvenilmezlikleri ile güvenilmez mesleklerin başını çekiyor.

Katılımcıların;

%86’sı öğretmenlere  güveniyor,

%81’i sağlık çalışanlarına  güveniyor,

%74’ü orduya  güveniyor,

%60’ı polise güveniyor,

% 78’i siyasetçilere  güvenmiyor,

%65’i iş adamlarına  güvenmiyor,

%63’ü gazetecilere  güvenmiyor,

%62’si bankacılara güvenmiyor,

%51’i dini liderlere güvenmiyor,

%49’u adalet çalışanlarına(hakim, savcı..)  güvenmiyor.

(Yeşil Gazete)

More in Dünya

You may also like

Comments

Comments are closed.