ManşetYeşil Havadis

Yeşiller Partisi Meclis’e soru önergesi verdi

Yeşiller PartisiTarım Çalışma Grubu aracılığıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi‘ne GDO konusunda bir soru önergesi verdi.

İstanbul milletvekili Sabahat Tuncel aracılığı ile 19.10.2011 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker’ e yazılı olarak verilen ve yazılı yanıt istenen soru önergesinin içeriği şu şekilde:

“Biyogüvenlik Kurulu, GDO’lu 10 mısır çeşidinin daha yem amaçlı kullanılmak üzere ithal edilmesiyle ilgili olarak hazırlanan bilimsel risk ve sosyo-ekonomik değerlendirme raporlarını http://www.tbbdm.gov.tr/ internet adresi üzerinden halkın görüşüne açtı.  Ancak internet sitesinin çalışılmadığı görülmüştür. Ayrıca Biyogüvenlik Kurulu sosyo-ekonomik değerlendirme komitesinde etkin karar alınması gerekmesine rağmen, raporlardan anlaşıldığı üzere hep bir üyenin itiraz, sekiz üyenin kabul oyu verdiği; bu oranın hiçbir üründe değişmediği, her ürün için hazırlanan iki rapor olduğu ve hiçbir raporun karar kısmının birbirinden farklı olmadığı, bu birbirinin aynısı hazırlanmış raporların, virgülüne kadar aynı olduğu hatta aynı imla hatalarına sahip oldukları ve , Komitenin on bir kişi yerine hep dokuz kişiyle toplandığı anlaşılmaktadır.

Bilimsel komitenin, “oran konulmaksızın GDO içeren tüm ürünlerin etiketlenmesi, bu ürünlerle beslenen hayvanların ürünlerinin etiketinde GD yemle beslendiği ibaresinin bulunması” beyanına rağmen raflardaki ürünlerde GDO’lu olduklarına dair hiçbir beyan ya da etiket olmadığı görülmüştür. Diğer yandan Raporlarda “GDO DNA`ların memelilerin sindirim sisteminde sindirilemediği ve hücrelere kadar taşınabildiği, market sütlerinde GDO yemlere ait DNA`ya rastlandığı, hamile olmayan ve hamile olan kadınlar ile karnındaki bebeklerinde haşereye direnç sağlayan toksine rastlanıldığı, bu toksini içeren mısır ile beslenen sıçanlarda karaciğer ve böbrek rahatsızlıklarının görüldüğü ve farelerde kısırlığa yol açtığı, herbisite direnç geni aktarılan bitkilere kullanılan tarım ilacının kullanımı sonrasında bitkilerde ilaç kalıntısı bıraktığından insan sağlığı açısından durumun yeniden değerlendirilmesi gerektiği, bu geni taşıyan soya ve mısırla beslenen hayvanların et ve ürünlerinde kalıntı yaptığı, insan hücre hatlarında yapılan bir çalışmada glifosinat herbisitinin hücrelerde toksik etki yaptığının görüldüğü” beyanı olmasına rağmen GDO’ lu gıdalar hali hazırda nasıl ithal edildiği ve hangi gıda güvenliği çerçevesinde ele alındığı anlaşılmamaktadır.

  1. 1. Söz konusu web sitesi neden çalışmamaktadır?
  2. 2. Bakanlığınız Biyogüvenlik Kurulu sosyo-ekonomik değerlendirme komitesinin yukarıda bahsedildiği şekilde çalıştığını bilmekte midir? Kurulun çalışma sisteminin etkinleştirilmesi için hangi önlemler planlanmaktadır?
  3. 3. Yem ve gıda amaçlı ithal edilen GDO’lu tohumların, piyasaya sunulmasından sonra tohum olarak kullanılmasını engellenmesi ile ilgili planlar, yaptırımlar ve denetimlerinden hangi kurumların ne şekilde sorumlu olacağı konusundaki ayrıntılar nelerdir?
  4. 4. Raporlarda GDO’lu gıdaların canlılara olan olumsuz etkileri ortaya konulurken GDO’lu gıdalar hali hazırda nasıl ithal edilebilmektedir? Hükümetiniz için halkın sağlığının korunması önemli değil midir?
  5. 5. Bilimsel komitenin beyanına rağmen niçin hala raflarda satılan tek bir üründe bile GDO’ya dair oran bilgisi ve etiket yoktur?
  6. 6. Raporlarda yer alan “GD ürünlerin kaza ile ve/veya sabotajla büyük ölçekte çevreye yayılması durumlarında alınacak hızlı ve kapsamlı önlemlerin Ulusal Afet Planlarıyla ilişkilendirilerek değerlendirilmesi ve planlanması” önerisi konusu ile ilgili etki ve risk analizleri, en kötü durum senaryoları ve bunlara dayanılarak oluşturulan önlem planları,  planlanan tatbikatlar ve yaptırımlar ile ilgili ayrıntılar nelerdir?”

Soru önergesinin aslının taranmışını aşağıdaki TBMM web site adresinden görebilir ve takip edebilirsiniz.

http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/yazili_sozlu_soru_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=96363

adresinde görebilirsiniz.

(Yeşiller Partisi)

Kategori: Manşet