EkolojiManşetTürkiye

Yeşil Mutabakat Eylem Planı genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı

0

Resmi Gazete‘nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın imzasıyla Yeşil Mutabakat Eylem Planı konulu bir genelge yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde hedef, Türkiye’nin sürdürülebilir, kaynak-etkin ve yeşil bir ekonomiye geçişine katkı sağlamak olarak açıklandı. Genelgeye göre, kurulan Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu‘na dokuz  bakanlıktan temsilci katılacak.

Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum hedefi

Genelgede şu ifadeler kullanıldı:

“Avrupa Birliği’nin (AB) 11 Aralık 2019 tarihinde ‘Avrupa Yeşil Mutabakatı’ ile ekonomisinin dönüşümünü sağlayacak yeni bir büyüme stratejisi benimseyeceğini açıkladı. Takip eden süreçte uluslararası ekonominin önde gelen diğer aktörlerinin de ekonomilerinin yeşil dönüşümüne yönelik hedefler belirledi.

Bu çerçevede; ülkemizin hem sürdürülebilir, kaynak-etkin ve yeşil bir ekonomiye geçişine katkı hem de Avrupa Yeşil Mutabakatı ile öngörülen değişikliklere Türkiye AB Gümrük Birliği kapsamında sağlanan bütünleşmeyi koruyacak ve daha da ileriye taşıyacak şekilde uyum sağlamasını teminen Ticaret Bakanlığı tarafından kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile iş birliği içerisinde hazırlanan ‘Yeşil Mutabakat Eylem Planı’ Bakanlığın resmi internet adresinde (www.ticaret.gov.tr) yayımlanacaktır.

‘Yeşil Mutabakat Eylem Planı’ kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi; Eylem Planı’nın uygulanması sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın, bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca titizlikle sağlanması hususunda gereğini rica ederim.”

İhtisas çalışma grupları oluşturulabilecek

Genelgeye göre, Avrupa Yeşil Mutabakatı ile öngörülen değişikliklere uyum için kurulacak çalışma grubuna destek için ihtisas çalışma grupları oluşturulabilecek.

Tüm çalışma ve toplantılara ihtiyaç duyulması halinde ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte üniversiteler sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri, özel sektör temsilcilerinin de katkı vermesi sağlanabilecek.

Avrupa Yeşil Mutabakatı nedir?

Avrupa Komisyonu tarafından kaleme alınan ve 2019 yılında çağrısını yaptığı Avrupa Yeşil Mutabakatı, 2050 yılında net sıfır emisyonuna ulaşılan bir Avrupa Birliği ve bunu yaparken kimseyi arkada bırakmama stratejisine dayalı yaklaşımlar içeriyor.

İklim hedeflerine ulaşılması için gerekli olan yatırımların karşılanması amacıyla yeni bir sürdürülebilir yatırım planını öngören mutabakat gereği,  AB’nin uzun dönem bütçesinin yüzde 25’inin iklim ve çevre konularına odaklanması planlanıyor.

Mutabakat, geçtiğimiz günlerde Yeşil Düşünce Derneği tarafından Türkçeleştirilmişti. 

 

More in Ekoloji

You may also like

Comments

Comments are closed.