ManşetYeşillerden

Avrupa Yeşil Mutabakatı Yeşil Düşünce Derneği tarafından Türkçeleştirildi

0

Yeşil Düşünce Derneği altında faaliyet gösteren Yeşil Ekonomi Çalışma Grubu, Avrupa Komisyonu tarafından kaleme alınan ve 2019 yılında çağrısını yaptığı Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı Türkçe’ye çevirdi.

Dernek yaptığı açıklamada yeşil ekonomi konusunun ekoloji, sürdürülebilirlik, iklim değişikliği ve yenilenebilir enerji, demokrasi ve medya ile birlikte Yeşil Düşünce Derneği’nin başlıca çalışma alanlarından birisi olduğunu belirtti.

Yeşil Mutabakat ne içeriyor?

Yapılan açıklamada “Yeşil Mutabakat, AB’nin 2050’ye kadar net sera gazı emisyonlarının sıfırlandığı, ekonomik büyümenin kaynak kullanımından ayrıştırıldığı(decoupling) ve kimsenin ve hiçbir bölgenin geride bırakılmaması temel hedeflerini içeren stratejisiyle, emisyonları azaltırken iş imkanları yaratacak ve yaşam kalitesini artıracaktır” denildi.

Yeşil Düşünce “Böylece, ana çerçevesini sunduğumuz Avrupa Yeşil Mutabakat belgesinin bütüncül çevirisinin ilgi görmesi ve yaygınlaştırılmasını, yeşil yeni düzen perspektifimizin oluşmasında önemli bir ilk adım olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeşil Mutabakat’ın Türkçe çevirisine bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.