ManşetSivil Toplum

“Yaşam Buluşması”ndan 80.madde karşıtı basın toplantısı ve eyleme çağrı!

0

Çoğunluğu çevre ve ekoloji mücadelesinin içinden 97  doğa ve yaşam savunucusu sivil toplum insiyatifinin “Yaşam Buluşması” çatısı altında imzacı olarak  toplanıp günler öncesinden yaptığı çağrı doğrultusunda  80. Madde’nin ve ilgili  6745 Sayılı Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun’un yaratacağı yıkımın detayları ve olası sonuçları 19 Ekim Çarşamba günü(bugün) basın mensuplarına yönelik olarak tek tek anlatıldı.

14800868_10154531423884534_899222569_n

İçeriği “80. Madde nedir?/80. Madde nelere sebep olacak?/ 80. Maddenin Anayasaya ve Uluslararası Hukuka aykırılığı nedir? / 80. Madde mücadeleyi nasıl etkileyecek?” sorularını yanıtlamayı  ve  ortaya çıkacak vahim tabloya dikkat çekmeyi amaçlayan basın toplantısında açılış konuşmasını  Yaşam Buluşması adına  Celal  Karaca  yaptı. Karaca 80.Maddenin in Türkiye genelinde doğaya darbe vuran niteliğine dikkat çekti ve  22 Ekim Cumartesi günü Türkiye genelinde  İstanbul,Ordu, Bartın, Artvin, Amasra, Çanakkale ve daha bir çok ilde eş zamanlı olarak yapılacak olan eylem için de çağrı yaptı.

Basın toplantısında Çevre Hakları Avukatları adına açıklama yapan  Avukat İbrahim Demirci 80. Maddenin hukuki içeriğine ve parlamenter sistemi dolayısıyla doğanın bir parçası olan toplumsal hayatı  nasıl etkileyeceğine dair  bilgiler paylaştı. Sözlerine 80. Maddenin “yok hükmü” taşıyacak kadar mevcut Anayasa ile ters düştüğünü açıklayarak başlayan Av. Demirci “80.maddenin  4. fıkrasına baktığınızda Bakanlar kuruluna yasa yapma yetkisi vermenin Anayasa’daki  “yasama-yürütme-yargı” için var olan Güçler ayrılığı ilkesine aykırı bir pozisyon alınması anlamına gelir”dedi.

Demirci ayrıca  80.Madde’nin ’in içinde yer aldığı 6745 sayılı kanunun da  yatırımların proje bazında desteklenmesiyle kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde gerçekleştirilebilecek düzenlenmelere kadar pek çok değişiklik içerdiğini ifade etti. Buna göre icat edilen Varlık Fonu da  hazineden ayrılan bir miktarın, yatırım getirmesi amacıyla, doğa ve çevre talanı öngörülen projelerde üstlenici şirketlere kredi olarak dağıtılması için oluşturulan bir yan ekonomi ürünü. Bu fon yatırımda  arz güvenliği sağlamak, dışa bağımlılığı azaltmak, teknolojik gelişim ve dönüşüm sağlamak, yenilikçi, katma değer yaratan projelerin desteklenmesi:  gümrük vergisi muafiyeti sağlamak ve yatırım katkı  oranı gibi sunmak gibi amaçlarla kullanılacak.

14797329_10154531425579534_1494725232_n

Demirci’nin açıklamalarına göre 80.Madde’nin c bendi de, hazine taşınmazlarının yatırımcılara 49 yıllığına veya bedelsiz olarak devrini öngörüyor olmasıyla  her tür doğal kaynağın, orman, mera vb arazilerin işletme sahiplerine tahsisine imkan vereceği için  büyük sorun teşkil ediyor. Proje bazlı yatırımlara diğer kanunlarla getirilen izin tahsisi, ruhsat, lisans ve tescillerle ilgili ortaya çıkan engellerle  yasa maddelerinde karşılaşılabilecek diğer kısıtlayıcı hükümlere de Bakanlar kurulunun istisnai hükümler getirebileceğini ve projelerin engelleyici hükümlere takılmasını önleyecek, süreci hızlandırıcı ve kolaylaştırıcı düzenlemeler  yapma yetkisi verecek.

Kısacası herhangi bir işletme/tesis/fabrika /yatırım/HES / hatta nükleer santral  yapılırken izin alınması gereken süreçlerde her hangi bir engelle karşılaşılırsa bu madde Bakanlar Kurulu’na engel olan yasada değişiklik yapma hakkı tanıyor olacak.

Basın toplantısının ikinci konuşmacısı Çevre Mühendisleri Odası adına Kübra Ayçiçek oldu. Ayçiçek 80. Madde’nin Türkiye genelinde  şirket yöneticilerine kendi krizlerinden kurtulmaları için yaratılacak imkan olduğunu ve bunun  neden olacağı ekolojik yıkımın, halihazırda yürürlükte olan bu maddenin uygulamada kalmasının  çevre ve ekoloji açısından nelere mal  olacağını  anlattı. Ayçiçek, bugün legalitenin hükümetin elinde olduğunu ve hukukun değişikliğe uğratıldığını ifade ederken  uzmanların ve meslek odalarının bulunduğunun,  hükümetin uluslararası sözleşmelerle sınırlı olduğunun altını çizdi.

Basın toplantısında konuşma yapan diğer bir isim CHP Eski Milletvekili Melda Onur oldu. Onur  “15 Temmuz“a dikkat çekti. 15 Temmuz yaşanmamış olsaydı 80.madde için verilen  yasa teklifinin Anayasa Mahkemesi(AYM)’den döneceğini ifade etti. Sözlerine bugün AYM yapısının kendisini tehdit altında hissettiği ve bürokrasinin kararlarının hukuka dayanmadığı şeklinde devam etti. Onur AYM için bir fakındalık yaratmak amacıyla Ankara’ya bir ziyaret gerçekleştirileceklerini de açıkladı ilaveten Pazar günü Şişli Kent Kültür Merkezi’nde “Demokrasi için Birlik” buluşması yapılacağını duyurdu. Buluşma 09:00-19:00 arasında bütün gün sürecek. Onur,  bu buluşmada halk denetim meclisinin oluşturulmasının hedeflendiğini, dolayısıyla çevre ve ekoloji derneklerinin katılımıyla anayasa vurgusunun yapılmasının  önemli olduğunu söyledi.

14794051_10154211523038019_1726364616_n

80.Maddeye karşı Yaşam Buluşması’nın parçası her insiyatifin kendi adıyla yayınladığı aynı afiş Cumartesi 13:00’da bizleri galatasaray meydanın’na çağırıyor.

Toplantıya katılan  basın mensuplarına  80.Maddenin çeliştiği uluslararası sözleşmelerin listesini  de  içeren 6 sayfalık bir basın kiti (ilk sayfasını aşağıda paylaşıyoruz)  dağıtıldı. Toplantı  cumartesi  günü gerçekleştirilecek  eyleme çağrı ve soru-cevap kısmıyla sona erdi.1

Haber: Pınar Demircan

(Yeşil Gazete)

 

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.