EmekManşetTürkiye

Uzaktan çalışmayla ilgili esaslar Resmi Gazete’de yayımlandı

0

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, uzaktan çalışmayla ilgili esasları belirleyen yönetmelik Resmi Gazete‘nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, iş ilişkisi doğrudan uzaktan çalışma sözleşmesiyle kurulabileceği gibi, işyerinde çalışmakta olan işçinin iş sözleşmesi, işçiyle işverenin anlaşması durumunda uzaktan çalışma sözleşmesine dönüştürülebilecek.

Uzaktan çalışma talebi yazılı olarak bildirilebilecekken, uzaktan çalışmanın mevzuatta belirtilen zorlayıcı nedenlerle işyerinin tamamında ya da bir kısmında uygulanacak olması durumunda uzaktan çalışmaya geçiş için işçinin talebi, onayı aranmayacak.

Talebe ilişkin değerlendirme, 30 gün içinde işçiye talebin yapıldığı usulle bildirilecek.

Uzaktan çalışma için gerekli malzemeyi işveren karşılayacak

İş sözleşmesinde aksi kararlaştırılmamışsa uzaktan çalışanın mal ve hizmet üretimi için gerekli malzeme ve iş araçları işveren tarafından sağlanacak.

İş sözleşmesinde uzaktan çalışmanın uygulanacağı zaman aralığı ve süresi belirlenecek.

Taraflar tarafından mevzuatta öngörülen sınırlamalara bağlı kalmak şartıyla, çalışma saatlerinde değişiklik yapılabilecek.

Fazla çalışma ise, işverenin yazılı talebiyle işçinin kabul etmesi durumunda mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılabilecek.

İş sözleşmesinde, işin yerine getirilmesi için mal veya hizmet üretimiyle doğrudan ilgili zorunlu giderlerin tespit edilmesine ve karşılanmasına ilişkin hususlar belirtilecek.

Bazı işlerde uzaktan çalışma uygulanamayacak

Yönetmelikte, tehlikeli kimyasal madde ve radyoaktif maddelerle çalışma, bu maddelerin işlenmesi ya da maddelerin atıklarıyla çalışma, biyolojik etkenlere maruz kalma gibi risk bulunan çalışma işlemlerinin olduğu işlerde uzaktan çalışmanın yapılamayacağı kaydedildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca ilgili mevzuata göre, hizmet alımı suretiyle gördürülen işler ile milli güvenlik açısından stratejik öneme haiz birim, proje, tesis veya hizmetlerden hangilerinde uzaktan çalışma yapılamayacağı birim, proje, tesis veya hizmetten sorumlu olan veya hizmeti alan kamu kurum ve kuruluşunca belirlenecek.

Aynı zamanda, işveren uzaktan çalışan işçisinin yaptığı işin niteliğini dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği hususunda çalışanı bilgilendirmekle, gerekli eğitimi vermekle, sağlık gözetimini sağlamakla ve sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla da yükümlü.

Kategori: Emek

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.