DuyurularManşet

Türkiye için Çevresel Katılımcılık Hibe Programı-III başvuruları başladı

0

TEMA Vakfı’nın ortağı olduğu ENV.net-III proje dönemi kapsamında gerçekleşecek “Yerel Sorunlara Yerel Çözümler: Çevresel Katılımcılık” Hibe Programı-III katılımcıların başvurularına açıldı.

Hibe programı, çevre sivil toplum kuruluşlarının ulusal mercilerle yapıcı bir diyalog geliştirmesine destek olmak, yerelde savunuculuk çalışmalarını desteklemek, vatandaşların kararlara katılımını sağlamak, AB çevre müktesebatına uyum sürecinde çevre alanındaki reformları teşvik etmek ve katılımcılığı artırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda, AB politika gündemine yönelik çevre politikalarının proje bölgesinde geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlıyor.

Bu faaliyetler, AB Çevre Müktesebatının başlığı altında yer alan Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED), Stratejik Etki Değerlendirmesi (SÇD), çevresel sorumluluk, çevresel bilgiye erişim, hava kalitesi, su kalitesi, atık yönetimi, doğa koruma, endüstriyel kirliliğin kontrolü, kimyasallar, iklim değişikliği ve gürültü başta olmak üzere döngüsel ekonomi konularında başvuran kurum tarafından tespit edilen yerel bir soruna karşı halkın katılımını destekleyici ve çözüm üretme çalışmalarını kapsıyor.

ENV.net projesinin üçüncü dönemi, Türkiye ile Batı Balkanlar’ı kapsıyor. Toplam dokuz ortaklı proje, Türkiye’den bir sivil toplum kuruluşu, Batı Balkan ülkelerinden altı sivil toplum kuruluşu ve Avrupa Birliği üyesi iki ülkeden sivil toplum kuruluşunu içeriyor.

Proje kapsamında minimum hibe tutarı 1,000 Euro, maksimum hibe tutarı ise 3 bin Euro olarak belirlendi.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde uygulanacak proje, sözleşmenin imzalanması ile başlayacak; süresi en az 3 en fazla 6 ay olacak.

Nasıl başvuru yapılacak?

Başvurular e-posta ile [email protected] adresine en geç 31 Aralık 2018 saat 17:00’a kadar (Türkiye saati) yapılabilir.

Hibe talimatları ve başvuru formu başvuru paketinden  indirilebilir.

Projeye dair sorular, gönderilen e-posta konu bölümüne “ENV.net III Hibe Çağrısı” notu düşülerek en geç 28 Aralık 2018, saat 17:00’a kadar [email protected] adresine iletilebilir.

(Yeşil Gazete)

Kategori: Duyurular

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.