ManşetTürkiye

Torba yasa ve turizm teşvik düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandı

0

25 maddelik işverenlere asgari ücret desteğini de içeren 7333 sayılı bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun Resmi Gazete‘de yayımlandı.

Bu kanunla birlikte, Resmi Gazete’de turizmi teşvik kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun da yayımlandı.

Torba yasada yer alan maddeler

Yayımlanan torba yasaya göre, işverenlere, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2,50 TL, aylık 75 TL asgari ücret desteği sağlanacak. Bu destek, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

Yasayla birlikte, terör örgütleriyle mücadele adı altında kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, ihracı, rütbelerinin geri alınması, mesleğe ilişkin unvanların kullanılmaması gibi uygulamalara ilişkin düzenlemelerin süresi bir yıl daha uzatılacak.

Turizmi teşvik kanunundaki maddeler

Turizmi teşvik kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunda yer alan maddelere göre ise, belirlenen süreler içinde turizm işletmesi belgesi alamayan konaklama ve plaj işletmeleri, işletmeye açılamayacak ve faaliyette bulunamayacak.

Bu işletmelerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, Turizm Bakanlığı tarafından yapılan bildirim üzerine yetkili idare tarafından bir ay içinde iptal edilecek.

Bakanlık tarafından turizm işletmesi belgesi iptal edilen konaklama tesislerinin iptal kararının tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde, plaj tesislerinin ise 30 gün içinde yeniden turizm işletmesi belgesi almaları zorunlu olacak.

Gerçek veya tüzel kişiler, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belge almak şartıyla deniz turizmi tesisleri işletmeciliği yapabilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm merkezlerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından uygun görülen yat limanlarının yapılması amacıyla yatırımcılara taşınmaz tahsis etmeye yetkili olacak.

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.