ManşetSivil Toplum

Toplumsal Cinsiyetin Tarihi mümkün mü?

0

frengiTarih Vakfı Eminönü’ndeki merkez binasında yeni bir konuşma dizisini başlatıyor.

Bir kaç senedir devam eden ve artık gelenekselleşmeye başlayan Perşembe Konuşmaları kapsamında bu sene Ermeni soykırımının 100. yıldönümü dolayısıyla Ermeni meselesine odaklanan toplantılar sürüyor. Yeni başlatılan Toplumsal Cinsiyet tarihi konuşmalarının da ilgi çekmesi bekleniyor.

“Toplumsal Cinsiyet Tarihi Konuşmaları” başlığını taşıyan tartışma dizisinin ilk konuşması, 26 Mart Perşembe akşamı Seçil Yılmaz’ın “Frengi Zamanında Aşk: Geç Osmanlı’da Evliliğin Anatomisi ve Arzunun Patolojisi” başlığını taşıyan konuşmasıyla başlayacak.

Son yıllarda kadın tarihi üzerine çalışan araştırmacılar, kadınların ekonomik hayatta, aile ilişkilerinde, hukuk sisteminde varlıklarını göz önüne serdiler, pek çok kadının hikâyesini gün ışığına çıkardılar ve özellikle II. Meşrutiyet sonrası kadın hareketi ve kadın dergiciliği üzerinden kadınların politik varlık ve eylemliliklerini görünür kıldılar. Bu tartışma dizisi, mevcut çalışmaları bir başka düzleme taşımayı hedefleyerek, “toplumsal cinsiyet” kavramı “Osmanlı ve Türkiye özelinde analitik ve eleştirel bir kategori olarak nasıl ele alınabilir?”, “Toplumsal cinsiyet tarihçiliği Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti tarih yazımına nasıl katkı yapabilir?” ve en önemlisi “Toplumsal cinsiyet tarihçiliği yapmak mümkün müdür?” gibi sorulara cevap aramayı amaçlıyor.

Toplumsal Cinsiyet Tarihi Konuşmaları başlığını taşıyan dizinin ilk konuşması 26 Mart 2015, Perşembe akşamı gerçekleşecek. Seçil Yılmaz, Frengi Zamanında Aşk: Geç Osmanlı’da Evliliğin Anatomisi ve Arzunun Patolojisi başlığını taşıyan konuşmasında özellikle on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren, Osmanlı hekimleri tarafından ‘sessiz, sinsi ve ölümcül bir tehlike’ olarak tanımlanan frenginin toplumsal cinsiyet, beden ve duygular üzerindeki etkisini anlatacak.

Hem cinsel ilişki hem de gündelik ‘masum’ temaslarla bulaşabilen, üreme ile gelecek kuşaklara aktarılan ve etkisini on yıllarca sürdüren frengi; evlilik, aile ve cinselliğe dair tartışmaları ve sosyal politikaları etkileyen ve yönlendiren bir hastalık olarak toplumsal cinsiyet tarihinin ilk tartışma konusu oluyor.

Konu: Frengi Zamanında Aşk: Geç Osmanlı’da Evliliğin Anatomisi ve Arzunun Patolojisi
Konuşmacı: Seçil Yılmaz
Tartışmacı: Gülhan Balsoy
Tarih: 26 Mart 2015, Perşembe
Saat: 19.00
Yer: Tarih Vakfı, Ragıp Gümüşpala Caddesi No: 10, Eminönü (Marmara Belediyeler Birliği Binası)

Seçil Yılmaz kimdir?
Lisansını ODTÜ Tarih Bölümü’nde, yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nde tamamladı. 2008-2009 yıllarında Fulbright bursu ile New York Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulundu. Halen The Graduate Center, CUNY Tarih Bölümü’nde Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet dönemlerinde salgın hastalıklar, tıp ve toplumsal cinsiyet temaları çerçevesinde frenginin sosyal tarihi üzerine doktora çalışmasına devam ediyor.

 

Yeşil Gazete

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.