Sivil Toplum

Toplum Gönüllüleri Vakfı özgür üniversite istedi

Türkiye’de gençlik alanında faaliyet gösteren en yaygın kuruluşlardan biri olan Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), Yüksek Öğrenim Kurumu tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü aracılığı ile 81 il valisine gönderilen ve üniversitelerin kapısını açan “Özgür ve Güvenli Üniversite” başlıklı yazı hakkında görüşlerini bir mektup ile YÖK’e sundu.

Üniversitelerin zaten öğrenci merkezli olmadığı ve gençlerin üniversitelerde örgütlenmesinin önünde ciddi engeller olduğu görüşünü sunan TOG, bu genelge ile üniversitelerdeki özgürlüklerin daha da kısıtlanacağını belirtti.

TOG:

  • Sivil polislere üniversitelerin içinde yer tahsis edilmesinin polisin kampuslar içinde üniversite yönetiminin onayına gerek kalmadan fiilen sürekli bulunmasının önünü açacağını;
  • Giriş çıkış noktalarında parmak izi dahil olmak üzere çeşitli elektronik tedbirlerin alınmasının üniversite yönetimlerinin öğrenciler üzerindeki kontrolünü ve baskısını arttıracağını;
  • Öğrencilerin ve kulüplerin/toplulukların faaliyetlerini diğer öğrencilerle paylaşmalarını sağlamaya yönelik bilgilendirme masaları ve benzer faaliyetler için –zaten uzun süren- izin prosedürlerinin ağırlaştırılmasının örgütlenme özgürlüğü aleyhine işleyeceğini düşünüyor.

Son olarak bu kararların evrensel hak ve özgürlüklerle çeliştiğine dikkat çeken Toplum Gönüllüleri Vakfı; bu ve benzer önlemlerin gençlerin lehine olacak biçimde değiştirilmesi ve mevcut güvenlik anlayışının özgürlükleri yasal garantiler altına alan bir yaklaşım biçimi çerçevesinde yapılandırılmasını talep etti.

(Yeşil Gazete)

Kategori: Sivil Toplum