COP26ManşetTürkiye

TMMOB: COP26’da atılan imzanın kağıt üzerinde kalmaması için gereklerini yerine getirin

0

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası, Türkiye’nin BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26’ncı Taraflar Konferansı (COP26) kapsamında 2 Kasım tarihinde “Ormanlar ve Arazi Kullanımına İlişkin Liderler Bildirgesi“ne attığı imzanın olumlu bir gelişme olduğunu, ancak bildirgenin ortaya koyduğu ilke ve hedefleri hiçe sayan birçok hukuki düzenlemenin yakın zaman önce uygulamaya konulduğunu hatırlattı.

TMMOB Şehir Plancıları Odası, bildiriyle çelişen düzenlemelerden vazgeçilmesi yönünde çağrı yaptı.

‘Bildirideki ilkeleri hiçe sayar nitelikte’

Yapılan açıklamada, iç hukukta yapılan düzenlemelerden bazılarının Türkiye’nin imzaladığı bildirgede ortaya konan ilkeleri hiç sayar nitelikte olduğu kaydedildi:

Kamuoyuyla daha önce paylaştığımız üzere; 07.01.2021 tarih ve 31357 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve Cumhurbaşkanlığı’nın 06.01.2021 tarih ve 3413 nolu kararı ile kabul edilen ‘6831 sayılı Orman Kanunun Ek 16. maddesi kapsamında Orman Sınırları Dışına Çıkarma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik’ ile orman alanlarında yapılan düzenlemeye ve 30.01.2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve ‘Bazı Alanların Yayla Alanı Olarak İlan Edilmelerine İlişkin Ekli Listede Tarih ve Sayıları Yazılı Bakanlar Kurulu Kararlarında Yer Alan Hükümlerin Yürürlükten Kaldırılmasına’ ilişkin 3461 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı’yla yayla alanlarına ilişkin yapılan düzenlemeye Odamızın da içerisinde bulunduğu TMMOB’ye bağlı birçok oda tarafından dava açılmıştır. Bu davalarımızdaki temel dayanağımız ve iddiamız, her iki düzenlemenin de geri dönülmez biçimde orman varlığımızı azaltacağı, biyoçeşitliliğimize zarar verip birçok flora ve faunanın yaşam alanlarını yok edeceği gerçekliği üzerine kurgulanmıştır. İlgili yargı mercilerinde her iki konuya ilişkin dava süreçlerimiz devam etmektedir.

Tekrardan açık şekilde ifade ediyoruz ki ülkemizin Ormanlar ve Arazi Kullanımına İlişkin Liderler Bildirgesi adlı deklerasyonda imzasının bulunmasını olumluyor ve bunu hem ülkemiz hem de dünyamız adına atılmış yerinde bir adım olduğunu düşünüyoruz. Ancak Ormanlar ve Arazi Kullanımına İlişkin Liderler Bildirgesi adlı deklerasyonda imza koyduğumuz ilkeler ortada iken iç hukukta yapılan düzenlemelerden bazıları belirttiğimiz üzere bu deklerasyondaki ilkeleri hiçe sayar niteliktedir.”

Kağıt üzerindeki bir imzadan ibaret kalmasın

TMMOB Şehir Plancıları Odası, Türkiye’nin bildirideki ilkelerle çelişen düzenlemelerinden vazgeçmesi için de çağrı yaptı:

Bu vesileyle ülkemiz adına atılan imzanın gereklerini yerine getirmek üzere iktidarı hem EK-16 maddesinin uygulanmasına dair yönetmelik, hem de yayla alanlarının orman dışına çıkarılmasına ilişkin düzenlemeleri geri çekmeye çağırıyoruz. Ancak bu şekilde bildirgenin imzalanması ile atılan olumlu adım gerçekten somut bir kazanıma dönüşür ve gerekleri yerine getirilmiş olur. Aksi takdirde kağıt üzerindeki bir imzadan ibaret kalacağı da açıktır.

Bu vesileyle ‘Ormanlar ve Arazi Kullanımına İlişkin Liderler Bildirgesi’nin imzalanması ile kabul ettiğimiz ilkeleri, uyulması gereken politikalar olarak görüp; daha önce söz konusu yasal düzenlemelere ilişkin açtığımız davalara ek beyan oluşturup ilgili mahkemelere sunacağımızı, ormanlarımızla beraber tüm canlı ve cansız varlıklarımızı kararlılıkla savunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

More in COP26

You may also like

Comments

Comments are closed.