Enerjiİklim KriziManşetSağlık

The Lancet: Dünya yanlış yönde ilerliyor, ısınan iklim sağlık sistemlerini tehdit ediyor

0
Fotoğraf: Porapak Apichodilok

Yeni bir rapor, sıcaklık artışını sanayi öncesi seviyelerin 1,5°C üzerinde sınırlandırmaya yönelik eylemlerde daha fazla gecikme yaşanmasının tüm dünyada milyarlarca insan için önemli tehditler oluşturduğuna dikkati çekiyor.

Milyonlarca insanın sağlığına, hayatta kalmasına ve başarılı uyum çabalarına yönelik felaket tehdidini ortaya koyan rapor, küresel ısınmanın 1,5°C ile sınırlanmasının geri döndürülemez zararlarla karşı karşıya olan bir dünyada sağlık merkezli bir müdahale için zorunluluk olduğu vurgulanıyor.

Lancet Sağlık ve İklim Değişikliği Geri Sayım 2023 Raporuna göre, dünya şu anda 2100 yılına kadar 2,7°C ısınma yolunda ilerlerken ve enerji kaynaklı emisyonlar 2022 yılında yeni bir rekor seviyeye ulaşırken, mevcut ve gelecek nesillerin yaşamları pamuk ipliğine bağlı.

University College London‘dan Lancet Countdown İcra Direktörü Dr. Marina Romanello “Sağlık envanterimiz, iklim değişikliğinin artan tehlikelerinin bugün dünya çapında yaşamlara ve geçim kaynaklarına mal olduğunu ortaya koyuyor” dedi.

Romanello, şunları ekledi:

2°C daha sıcak bir dünyaya ilişkin tahminlerin tehlikeli bir geleceği ortaya koyduğunu ve bugüne kadar görülen azaltım çabalarının hızının ve ölçeğinin insanların sağlığını ve güvenliğini korumak için ne yazık ki yetersiz olduğunu acımasız bir şekilde hatırlıyor. Her saniye 1,337 ton karbondioksit salınmaya devam ederken, iklim tehlikelerini sağlık sistemlerimizin baş edebileceği seviyelerde tutmak için emisyonları yeterince hızlı azaltamıyoruz. Eylemsizliğin muazzam bir insani maliyeti var ve bu düzeyde bir ilgisizliği kaldıramayız – bunu hayatlarla ödüyoruz. Geciktiğimiz her an, yaşanabilir bir geleceğe giden yolu daha da zorlaştırıyor ve adaptasyonu giderek daha maliyetli ve zorlu hale getiriyor.”

‘İklim müzakereleri yalnızca boş sözler olma riski taşıyor’

University College London öncülüğünde hazırlanan 8’inci Lancet Countdown raporu, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki 52 araştırma kurumu ve BM kuruluşundan 114 önde gelen uzmanın çalışmalarını bir araya getiriyor ve sağlık ile iklim değişikliği arasındaki bağlantıların en güncel değerlendirmesini sunuyor.

28’inci Birleşmiş M Taraflar Konferansı (COP28) öncesinde yayımlanan rapor, hanehalkı hava kirliliğini, fosil yakıtların finansmanını ve uluslararası kuruluşların iklim azaltımının sağlık açısından ortak faydalarına ilişkin katılımını izleyen yeni ve geliştirilmiş ölçütleri içeren 47 gösterge sunuyor.

“Hala umut için yer var” diyen Dr. Romanello, şunları kaydediyor:

“COP28’deki sağlık odağı, taahhütleri ve eylemi güvence altına almak için hayatımızın fırsatıdır. İklim müzakereleri fosil yakıtların adil ve hızlı bir şekilde kullanımdan kaldırılmasını sağlar, azaltımı hızlandırır ve sağlık için adaptasyon çabalarını desteklerse, Paris Anlaşmasının küresel ısınmayı 1,5°C ile sınırlama hedefine hala ulaşılabilir ve refah içinde sağlıklı bir geleceğe ulaşılabilir. Bu ilerleme gerçekleşmediği takdirde, iklim değişikliği müzakerelerinde sağlık konusuna giderek daha fazla vurgu yapılması, her bir derecelik ısınmanın bugün yaşayan milyarlarca insan ve gelecek nesiller tarafından hissedilen zararları daha da kötüleştirmesi nedeniyle, sadece boş sözler olma riskini taşıyor.”

Fotoğraf: Ricardo Arduengo / AFP

İklim eylemsizliği insan hayatına, geçim kaynaklarına mal oluyor

İklim değişikliğini ciddi bir şekilde hafifletmedeki başarısızlık, sağlıkla ilgili kayıpların ve zararların küresel olarak artmasıyla apaçık ortada. Dünya 2023 ‘te 100 bin yılı aşkın bir sürenin en sıcak küresel sıcaklıklarını yaşadı ve her kıtada sıcaklık rekorlarının kırılmasıyla dünyanın dört bir yanındaki insanlar ölümcül zararlara maruz kaldı.

Mevcut 10 yıllık küresel ortalama 1,14°C ısınma durumunda bile, insanlar 2018-2022 yılları arasında ortalama 86 gün sağlığı tehdit eden yüksek sıcaklıklar yaşadı ve bunların yüzde 60’ından fazlasının insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle gerçekleşme olasılığı iki kattan fazla oldu.

65 yaş üstü kişilerde sıcaklığa bağlı ölümler, 2013-2022 döneminde 1991-2000 dönemine kıyasla yüzde 85 oranında arttı. Bu artış, sıcaklıklar değişmemiş olsaydı, yani sadece değişen demografik özelliklerin dikkate alınması durumunda beklenen yüzde 38’lik artışın oldukça üzerinde.

Aşırı hava olaylarının artan yıkıcılığı, su güvenliğini ve gıda üretimini tehlikeye atarak milyonlarca insanı yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya bırakıyor. Daha sık görülen sıcak dalgaları ve kuraklıklar, 2021 yılında 122 ülkede 127 milyon daha fazla insanın orta ila şiddetli gıda güvensizliği yaşamasına neden oldu.

Benzer şekilde, değişen hava koşulları da yaşamı tehdit eden bulaşıcı hastalıkların yayılmasını hızlandırıyor. Örneğin, daha sıcak denizler, insanlarda hastalık ve ölüme neden olabilen Vibrio bakterilerinin yayılması için uygun olan dünya kıyı şeridi alanını 1982’den bu yana her yıl 329 km artırarak 1,4 milyar insanı ishal hastalığı, ciddi yara enfeksiyonları ve sepsis riski altına soktu. Tehdidin özellikle Vibrio’ya elverişli kıyı sularının her yıl 142 kilometre arttığı Avrupa‘da daha yüksek olduğu kaydediliyor.

Fotoğraf: Brian Lapointe. / Florida Atlantic University

‘Kriz üstüne krizle karşı karşıyayız’

Sağlık sistemleri, insanları değişen iklimin artan sağlık zararlarından korumak için ilk savunma hattı olarak görülüyor. Ancak mevcut 1,14°C‘lik ısınma bile sağlık hizmetleri üzerinde ciddi bir baskı oluştururken, ankete katılan 525 şehrin 141’i, yani yüzde 27’si, sağlık sistemlerinin iklim değişikliğinin etkileri altında ezilmesinden endişe duyduklarını bildirdi.

Çarpıcı bir şekilde, aşırı hava olaylarından kaynaklanan ekonomik kayıpların toplam değerinin 2022 yılında 264 milyar ABD doları olacağı tahmin ediliyor; bu değer 2010-2014 dönemine kıyasla yüzde 23 daha yüksek.

Isıya maruz kalma aynı zamanda 2022 yılında küresel olarak 490 milyar potansiyel işgücü saati kaybına yol açtı. Gelir kayıpları, düşük ve orta gelirli ülkelerde GSYH’nin çok daha yüksek bir oranını oluşturuyor. Bu kayıplar geçim kaynaklarına giderek daha fazla zarar veriyor ve iklim değişikliğinin etkileriyle başa çıkma ve toparlanma kapasitesini kısıtlıyor.

Lancet Countdown Gelişmekte Olan Küçük Ada Devletleri Bölgesel Merkezi Direktörü Dr. Georgiana Gordon-Strachan, “Kriz üstüne krizle karşı karşıyayız” uyarısında bulunarak şunları kaydediyor:

Sera gazı emisyonlarından genellikle en az sorumlu olan yoksul ülkelerde yaşayan insanlar, sağlık üzerindeki etkilerin yükünü taşıyor. Küresel ısınmanın daha da kötüleştirdiği ölümcül fırtınalara, yükselen denizlere ve mahsulleri solduran kuraklıklara uyum sağlamak için finansmana ve teknik kapasiteye en az erişebilenler de yine bu kişiler. Buna rağmen zengin ülkeler, savunmasız ülkelerin iklim değişikliğiyle başa çıkmalarına yardımcı olmak için yılda 100 milyar ABD doları gibi nispeten mütevazı bir meblağ sağlama konusunda uzun süredir verdikleri sözü tutmayarak sağlıklı bir geleceğe adil ve eşitlikçi bir geçişi tehlikeye atıyor.”

iklim

‘2050’ye dek sıcaklığa bağlı ölümler yüzde 370 artacak’

Bu yılki rapor ilk kez, ısınan bir dünyayı nelerin beklediğine dair rahatsız edici bir bakış açısı sunuyor. İklim Kırılganlığı Forumunun (CVF) desteğiyle geliştirilen yeni projeksiyonlar, 1,5°C hedefinin kaçırılması halinde nüfus sağlığı açısından hızla artan riskleri ortaya koyarken, Lancet Countdown tarafından izlenen her sağlık tehlikesinin, sıcaklıkların yüzyılın sonuna kadar 2°C‘ye yükselmesi halinde daha da kötüleşeceği öngörülüyor.

Bu senaryoya göre, sıcaklığa bağlı yıllık ölümlerin yüzyılın ortalarına kadar yüzde 370 oranında artması ve sıcağa maruz kalmanın küresel olarak kaybedilen potansiyel işgücü saatlerini yüzde 50 oranında artırması bekleniyor. Daha sık görülen sıcak dalgalarının, 2041-2060 yılları arasında yaklaşık 525 milyon daha fazla insanın orta ila şiddetli gıda güvensizliği yaşamasına yol açarak küresel yetersiz beslenme riskini daha da kötüleştirebileceği öngörülüyor.

Hayatı tehdit eden bulaşıcı hastalıkların da yüzyılın ortalarına kadar daha fazla yayılacağı öngörülüyor; Vibrio bakterileri için uygun kıyı şeridi uzunluğu yüzde 17 ila 25 oranında artarak yüzde 23 ila 39 daha fazla vakaya yol açacak ve dang hummasının bulaşma potansiyeli yüzde 36 ila 37 oranında artarak hızlı küresel yayılmasına katkıda bulunacak.

Lancet Countdown Latin Amerika Bölgesel Merkezi Direktörü Prof. Stella Hartinger, “Böylesine korkunç tahminler karşısında, adaptasyon tek başına iklim değişikliğinin etkilerine ayak uyduramaz ve maliyetler hızla aşılamaz hale geliyor” diyor.

Hartinger, şunları aktarıyor:

“İklim değişikliğinin sağlık semptomlarını tedavi etmenin ötesine geçerek birincil önleme konusuna odaklanmalıyız. İklim değişikliğinin temel nedenleri, sağlık tehlikelerinin büyüklüğünün sağlık sistemlerinin uyum sağlama kapasitesini aşmamasını sağlamak için tüm sektörlerde azaltımın hızla hızlandırılması yoluyla ele alınmalıdır. Hükümetler nihayet bu uyarılar doğrultusunda hareket etmeye başlamazsa, işler çok ama çok daha kötüye gidecektir.”

Dünya yanlış yönde ilerliyor

2022 Lancet Geri Sayım raporu, küresel enerji krizine yanıt olarak sağlığa zarar veren fosil yakıtlardan uzaklaşmayı hızlandırma fırsatının altını çiziyor. Ancak bu yılki rapordan elde edilen veriler, dünyanın yanlış yönde ilerlediğini ortaya koyuyor.

Yeni ve güncellenmiş göstergeler fosil yakıtlara yapılan yatırım ve kredilerin artmakta olduğunu ortaya koyuyor. Küresel enerji sisteminin karbon emisyonları 2022 yılında yüzde 0,9 artarak 36,8 Gt’ye ulaşırken, hükümetler fosil yakıtların yaygınlaşmasını teşvik etmeye devam ediyor.

2020 yılında 87 ülkeden 69’u, yani tüm küresel karbon emisyonlarının yüzde 93’ünden sorumlu ülkeler, net 305 milyar dolar değerinde fosil yakıt sübvansiyonu sağladı; bu rakam 26 ülkede ulusal sağlık harcamalarının yüzde 10’unu, 10 ülkede ise yüzde 50’sini aşıyor.

Finans sektörü de artan sağlık tehditlerine katkıda bulunuyor. 2017-2021 yılları arasında fosil yakıtlara verilen toplam özel banka kredisi 572 milyar dolara ulaştı. Fosil yakıtlara en fazla kredi veren 40 özel banka, 2017-2021 yılları arasında sektöre her yıl toplam 489 milyar dolar yatırım yaptı ve yarısından fazlası 2010-2016 yılları arasında kredilerini artırarak sıfır emisyonlu enerji geçişini daha da engelledi.

Dünyanın en büyük 20 petrol ve gaz devi, geçen yıldan bu yana öngördükleri fosil yakıt üretim seviyelerini artırarak, sera gazı emisyonlarının 2040 yılında 1,5°C’lik ısınmayla uyumlu seviyeleri 2022 stratejilerinde beklenen yüzde 112’lik artışa kıyasla yüzde 173 oranında aşmasına ve Paris Anlaşmasına uyumlarının daha da azalmasına neden oldu. Endişe verici bir şekilde, fosil yakıt şirketleri 2022 yılında sermaye yatırımlarının sadece yüzde 4’ünü yenilenebilir enerji kaynaklarına ayırarak sağlıklı bir geleceği daha da ulaşılmaz hale getirdi.

Bu arada, en yetersiz hizmet alan ülkeler temiz enerjiye geçişte geride bırakılıyor ve temiz enerjilere adaletsiz erişim, en savunmasız toplulukları havayı kirleten yakıtlara bağımlı hale getiriyor. Bol miktarda doğal yenilenebilir enerji kaynağına rağmen, zengin ülkelerdeki yüzde 11’e kıyasla, düşük gelirli ülkelerde elektriğin sadece yüzde 2,3’ü yenilenebilir kaynaklardan elde ediliyor. Üstelik zengin ülkelerdeki yüzde 7,5’e kıyasla, bu ülkelerdeki hanelerin yüzde 92’si evlerini pişirmek ve ısıtmak için hâlâ odun veya tezek gibi kirletici biyokütleye ihtiyaç duyuyor.

Lancet Countdown Ekonomi ve Finans Çalışma Grubu Lideri Prof. Paul Ekins, “Dünya geri dönülemez bir zararın eşiğindeyken, hükümetlerin ve şirketlerin utanmadan petrol ve doğalgaza yatırım yapmaya devam etmeleri, Paris 1,5°C hedefine ulaşılamamasını sağlamak ve milyonlarca insanın sağlığını riske atmak anlamına geliyor” diye belirtiyor.

Ekins, “Hem fosil yakıtlara yapılan bu yatırım hem de fosil yakıt üretimine ve tüketimine akıtılmaya devam eden sübvansiyonlar, temiz yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılmasını ve satın alınabilirliğini teşvik etmek ve halk sağlığını ve dayanıklılığını geliştiren faaliyetlere acilen yeniden yönlendirilmelidir” diye ekliyor.

Sağlık merkezli iklim eyleminin dönüştürücü fırsatları

Zorlukların büyüklüğüne rağmen rapor, iklim eyleminde eşitlik ve adalete öncelik veren sıfır karbonlu bir geleceğe sağlık merkezli bir geçişten elde edilebilecek hayat değiştiren sağlık faydalarını özetliyor. Bu hedefin temelinde, düşük gelirli ülkelerde temiz enerji ve enerji verimliliğine geçişin hızlandırılması ve desteklenmesine yönelik bir taahhüt yer alıyor.

Lancet Countdown Azaltım Eylemleri ve Sağlık Eş Faydaları Çalışma Grubu Lideri Prof. Ian Hamilton, “Ülkeleri kirli yakıtlardan yerel, modern yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş için güçlendirmek, yalnızca acil sağlık faydaları sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda yerel becerileri geliştirerek, istihdam yaratarak, yerel ekonomileri destekleyerek ve özellikle enerji yoksulluğunun insanların sağlığını ve refahını hâlâ zayıflattığı bölgelerde evleri ve sağlık tesislerini elektriklendirmek için şebeke dışı alanlara enerji sağlayarak sosyoekonomik ve sağlık eşitsizliklerini de azaltacaktır” diyor.

Aynı zamanda, hava kalitesindeki iyileştirmeler, her yıl doğrudan yakıt kaynaklı dış ortam hava kirliliğine maruz kalmaktan kaynaklanan 1,9 milyon ölümün çoğunu ve iç ortam hava kirliliğinden kaynaklanan milyonlarca ölümü önleyebilir. Erişilebilir aktif, kamusal ve elektrikli seyahatlere geçiş, fiziksel aktiviteyi destekleyerek sağlığı iyileştirirken, seyahatle ilgili PM2,5 emisyonlarının neden olduğu yıllık 460 bin ölümün çoğunu önleyebilir.

Bununla birlikte, daha sağlıklı, düşük karbonlu diyetlere geçişin hızlandırılması, her yıl kötü beslenme nedeniyle 12 milyona varan ölümün önüne geçebilir ve süt ürünleri ve kırmızı et üretiminden kaynaklanan tarımsal emisyonların yüzde 57’sini azaltabilir. Bu kazanımlar aynı zamanda daha sağlıklı nüfuslar yaratılması, sağlık sistemleri üzerindeki baskıların azaltılması, sağlıkla ilgili emisyonların en aza indirgenmesi ve sağlıkta eşitliğin teşvik edilmesi açısından da önem taşıyor.

Daha az kömür, daha az ölüm

Acilen harekete geçilmesi gerekmekle birlikte, hayat kurtarıcı bir dönüşümün başlangıcı olabilecek bazı cesaret verici ilerleme işaretleri de bulunuyor. Bu yılki rapor, fosil yakıt kaynaklı hava kirliliğinden kaynaklanan ölümlerin 2005 yılından bu yana neredeyse yüzde 17 oranında azaldığını ve bu düşüşün yüzde 80’inin kömür yakılmasından kaynaklanan kirliliğin azaltılmasına yönelik çabalardan kaynaklandığını ortaya koyuyor.

Aynı zamanda, temiz enerjiye yapılan küresel yatırım 2022 yılında yüzde 15 artarak 1,6 trilyon dolara ulaştı ve fosil yakıt yatırımlarını yüzde 61 oranında aştı. 2021 yılında yeşil enerji sektörüne verilen krediler 498 milyar dolara yükselerek fosil yakıt kredilerine yaklaştı. Sonuç olarak, yenilenebilir enerji 2022’de elektrik kapasitesindeki büyümenin yüzde 90’ını oluşturdu ve yenilenebilir enerji alanındaki istihdam 2021’de 12,7 milyon çalışanla rekor seviyeye ulaştı.

Bu yılki Lancet Geri Sayım raporu, hükümetler, işletmeler ve kamu tarafından daha önce görülmemiş ölçekte küresel işbirliği ve eylem ihtiyacını somutlaştırıyor. Lancet Countdown Eş Başkanı Prof. Anthony Costello, “Uyum için paranın kilidini açma hırsı kritik öneme sahip olsa da, sağlık merkezli eylem acil hafifletme gerektiriyor” diyor: “Bu, insanların sağlığını fosil yakıt ve sağlığa zarar veren diğer endüstrilerin çıkarlarına karşı savunmayı gerektirecektir. Şimdiki ve gelecek nesillerin gelişebileceği bir gelecek için bugünden dönüştürücü iklim eylemlerine ihtiyaç var.”

‘Fosil yakıtların yaygınlaşması insanlar için ölüm fermanı’

Yayımlanan rapora yanıt veren BM Genel Sekreteri António Guterres, “Dünya genelinde milyarlarca insanın sağlığının ve geçim kaynaklarının rekor kıran sıcaklıklar, mahsulleri yok eden kuraklıklar, artan açlık seviyeleri, büyüyen bulaşıcı hastalık salgınları ve ölümcül fırtınalar ve seller nedeniyle tehlikeye girmesiyle birlikte bir insanlık felaketinin ortaya çıktığını görüyoruz” diye konuştu.

Guterres, şunları kaydetti:

“Fosil yakıtların yaygınlaşmaya devam etmesi milyonlarca insan için bir ölüm fermanıdır. İklim eyleminin ısrarla ertelenmesinin hiçbir mazereti olamaz. İklim değişikliğinin en kötü sonuçlarını önlemek, milyonlarca hayatı kurtarmak ve dünyadaki herkesin sağlığını korumaya yardımcı olmak için sıcaklık artışı 1,5°C ile sınırlandırılmalıdır.”

‣ Lancet 2022 Raporu: İnsan sağlığı, fosil yakıtların insafına kaldı
‣ The Lancet: Sağlıklı bir gelecek için iklim değişikliği ile mücadele hızlandırılmalı

More in Enerji

You may also like

Comments

Comments are closed.