LGBTİ+ManşetSivil Toplum

STGM: Medyada en çok LGBTİ+ dernekleri hedef gösteriliyor

0
Fotoğraf: STGM

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi’nin hazırladığı Türkiye’de Sivil Toplum Örgütleri: Örgütlenme Özgürlüğü ve Katılım Hakkı başlıklı rapor yayınlandı. Raporda Büyük Aile Buluşmaları (!) adı altında yapılan nefret mitingleriyle Tarlabaşı Toplum Merkezi’ne yapılan linç kampanyasına da yer verildi.

Ezgi Karataş, Hakan Ataman ve Murat Özçelebi’nin hazırladığı raporda; LGBTİ+ hakları alanında faaliyet gösteren derneklerin karşı karşıya kaldığı sorunlara da yer verildi.

Rapora göre; LGBTİ+’lar, mahpuslar, basın çalışanları ve insan hakları ihlali mağdurları; Türkiye’deki sivil toplum örgütleri tarafından en az belirtilen hedef kitleler oldu.

Kaos GL‘nin aktardığına göre; raporda sivil toplum örgütlerine yönelik denetimlerin tedirginlik yarattığı ve söz konusu denetimlerin örgütlenme özgürlüğü üzerinde baskı kurduğu ifade edildi:

“LGBTİ+ alanında faaliyet gösteren bir derneğin yetkilisi özellikle kendi alanları üzerinde daha fazla baskı ve denetim olması nedeniyle diğer örgütlerin uzaklaştığını ve yalnızlaştıklarını belirtti. Ayrıca baskılara dayanamayan bir LGBTİ+ derneğinin kendini feshetme yoluna gittiği bilgisi de aktarıldı.”

‘LGBTİ+ alanındaki faaliyetleri nedeniyle yoğun bir linç kampanyasına maruz kaldı’

Raporda Tarlabaşı Toplum Merkezi’ne yönelik linç kampanyası da yer aldı:

“Dernek 2021’de önce sosyal medya ortamında özellikle de LGBTİ+ alanındaki faaliyetleri nedeniyle yoğun bir linç kampanyasına maruz kaldı ve ardından Haziran 2021’de İstanbul Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürlüğü tarafından denetlendi.”

On beş yıldır Tarlabaşı’nda çocukların ve kadınların bir araya gelebilecekleri güvenli alanları kurmak için çalışan Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği’ne iki ayrı dava açıldı. Neredeyse bir yıl boyunca medyanın hedef gösterdiği merkez, hakkında açılan fesih davasını yine medyadan öğrendi.

‘Büyük(!) Aile Buluşmaları’ da raporda yerini aldı

Türkiye’deki sivil toplum örgütlerine yönelik sözlü ve fiziki baskılara da yer verilen raporda LGBTİ+’ları hedef gösteren saldırılardan şöyle bahsedildi:

“LGBTİ+ dernekleri ve cinsiyet eşitliği temelinde savunuculuk yapan dernekler başta olmak üzere belli kesimlere yönelik özellikle cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığa varan sözlü ve fiziki saldırılar gerçekleşmiştir. Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu önderliğinde bir araya gelen farklı gruplar LGBTİ+ derneklerini hedef göstermiş, ayrımcılık içeren ifadelerle toplantı ve gösteriler düzenlemişlerdir. Söz konusu sözlü taciz ve saldırılara Havle Kadın Derneği’nin kurucuları ve üyeleri de Onur Haftası’na destek verdikleri için maruz kalmıştır”

Rapora göre; medyada en çok hedef alınan sivil toplum örgütlerinin başında LGBTİ+ dernekleri geldi.

More in LGBTİ+

You may also like

Comments

Comments are closed.