KitapManşet

Son dönemin yeşil kitapları (10)

0
Anadolu Orkideleri

“Dikkat! iyisi mi onlara uzun süre bakmayın, zira orkideler bağımlılık yaratır ve yaşam boyu sürecek bir tutkuyu ateşler. Hele üreme yöntemleri! Hayrete düşeceksiniz…”

Fotoğrafçı Faruk Akbaş, Anadolu gezileri sırasında çektiği orkide fotoğraflarından oluşan albüm kitabını aktüel yazılar ve derlemelerle okuyucuya sunuyor…

Anadolu Orkideleri
Faruk Akbaş
Say Yayınları
2010

 

Başak’ın Çevre Günlüğü

 

Çiçekleri, kuşları, kelebekleri kim sevmez? Başak da senin gibi, doğayı çok seviyor ve temiz bir çevrede yaşamak istiyor. Bu konuda çalışmalar yapıyor. Başak duygu ve düşüncelerini, yaptığı çalışmaları günlüğüne yazdı. Okumak ister misin? Kimbilir, Başak’ın Çevre Günlüğü’nü okuduktan sonra, sen de bir günlük tutmaya başlarsın.
Başak’ın Çevre Günlüğü
Gülsüm Cengiz
Say Yayınları
2011
İklim Değişikliği ve Ormancılık: Modellerden Uygulamaya 

Atmosferdeki aşırı karbon birikimini azaltmanın en etkili yollarından  biri, karbonu tutan canlı dokunun, yani ormanların çoğaltılması  ve korunmasıdır. İklim değişikliği ve orman ekosistemleri arasında  iki yönlü bir ilişki bulunmaktadır. İklim değişikliğinin olumsuz

etkileri orman alanlarına zarar verirken, öte yandan ormanlar  karbon yutak alanı oluşturarak iklim değişikliğinin etkilerini  azaltırlar. İklim değişikliğinin orman ekosistemleri üzerindeki olası  etkileri, ormanların hassaslaşması,  orman alanlarının azalması,  yayılışlarının değişmesi, biyokütle artımının azalması, ormanlardaki  tür kompozisyonlarının değişmesi ve orman yangını olasılığının  artmasıdır. Bu etkiler sonucunda sel ve erozyon tehlikesinin artmasının yanı sıra, odun üretimine ve odun dışı orman ürünlerine  bağlı ekonominin olumsuz yönde değişmesi beklenmektedir. IPCC 4. Değerlendirme Raporu’nda Akdeniz Bölgesi iklim  değişikliğinden en çok etkilenecek bölgeler arasında gösterilmektedir.

İklim değişikliğinin beklenen olumsuz etkileri; su kaynaklarında  zayıflama ve azalma, kuraklık, orman yangınları, sıcak dalgalarına  bağlı ölümler, ekolojik bozulmalar, erozyon, tarımsal üretkenlikte  değişiklikler, vektör kaynaklı hastalıklarda artışlar olarak beklenmektedir.

Seyhan Havzası’nda Orman Ekosistemlerinin ve Ormancılığın İklim
Değişikliği’ne Uyum Sağlaması Projesi, 20.450 km2’lik alana sahip olan Seyhan Havzası’nda iklim değişikliğinden kaynaklanan etkilerin ormancılık uygulamalarına entegre edilmesi amacıyla yürütülmüştür.

Bu proje Türkiye’de iklim değişikliğinin orman ekosistemlerinin
dağılımında ne gibi değişikliklere neden olabileceğini ortaya koyan ilk
çalışmalarından biri olmuştur.

Bu kitap da, beklenen değişiklikler doğrultusunda ormancılık uygulamalarını tekrar gözden geçirmemizi sağlayan bir öneri paketi şeklindedir. Bu doğrultuda diğer Orman Bölge Müdürlükleri ve OGM’ de bundan yararlanarak örnek çalışmalar gerçekleştirebilirler

İklim Değişikliği ve Ormancılık: Modellerden Uygulamaya
Adana Orman Bölge Müdürlüğü için Uyum Önerileri
Doğa Koruma Merkezi, Ankara, Türkiye
2012

Erişim: images.dkm.org.tr/2011/12/27/iklim-degisikligi-ve-ormancilik.pdf

More in Kitap

You may also like

Comments

Comments are closed.