Hafta SonuKitapManşet

Son dönemin Yeşil Kitapları

0

Vegan Devrimi ve Hayvan Özgürlüğü

Gazeteci, yazar, hayvan özgürlüğü aktivisti Zülâl Kalkandelen’in yeni kitabı Vegan Devrimi ve Hayvan Özgürlüğü, Kült Neşriyat etiketiyle yayınlanıyor.

Kalkandelen, Türkçe’de alanında hazırlanmış en kapsamlı telif çalışma olma niteliğini taşıyan kitapta, konuya ilişkin kabul görmüş dar kanâatler üzerine metinlerarası bir eleştiri kuruyor. Feminizm, çevrecilik ve Marksizm’in hayvan hakları açısından eleştirilerine yer verilen kitap, tüm duyarlı canlılar için yaşam hakkını ve hayvan özgürlüğünü savunan veganizmin insanlığın evrimindeki önemine vurgu yapıyor. Yaşadığımız gezegende insan, hayvan ve yeryüzünün özgürlüğünün ancak bir arada gerçekleşebileceğinin altını çizen yazar, veganizmin gelişimini tarihsel süreçte ele alarak açıklıyor.

Vegan Devrimi ve Hayvan Özgürlüğü adlı kitapta, uluslararası alanda tanınmış veganlar ve hayvan özgürlüğü aktivistleriyle röportajlara da yer veriliyor. Müzisyen Moby ile veganlık ve yaşam hakkı; müzisyen ve yazar John Robb ile veganlık ve punk ilişkisi; Kuzey Amerika Hayvan Özgürlüğü cephesinin kurucularından Dr. Jerry Vlasak ile ALF’yi ve doğrudan aksiyon; avangart noise müzisyeni Keiji Haino ile veganlıkla ilişkilendirdiği Japon “Ma” konsepti, ABD’nin ilk vegan başkan adayı Clifton Roberts ile hayvan hakları mücadelesinin siyasetteki yeri hakkında yapılan röportajlar, farklı bakış açılarını yansıtan bir çeşitlilik içeriyor.

Vegan Devrimi ve Hayvan Özgürlüğü

Zülal Kalkandelen

Kült Neşriyat

2018

***

Çılgın Projeler

İnsanların gerçek ihtiyaçlarını karşılamayan, doğanın haklarını hiçe sayan projeler sürdürülemez. Bunlar, maliyeti insanların, doğanın ve gelecek kuşakların üstüne yıkılan, siyasi kârın iktidara, ekonomik kârın iktidara yakın iş çevrelerine aktarıldığı projelerdir. Türkiye’de ya da herhangi bir ülkede, ekonomik kalkınma adına tutulan mevcut yol ne toplumsal, ne ekolojik dahası ne de ekonomik olarak sürdürülebilir değildir. Yol, köprü ya da kanal için ormanları talan eden, kentsel dönüşüm adına insanları yerinden yurdundan eden bu projelere “ama ekonomik kalkınma için bunları, bir süre gözardı edebiliriz” argümanı arkasına sığınarak ekonomik bir gerekçe bile bulmak mümkün değildir. Zira bu projeler ekonomik olarak da sürdürülebilirliğe hizmet etmemektedir. Bu projeleri besleyen demir-çelik, çimento, inşaat gibi sektörler, ülkenin cari açığını en fazla artıran sektörlerdir. Kısa ve orta vadede çare, ekonomik yapının yeşil bir dönüşüme tabi tutulmasıdır.

Deliliğe ve delilere değil, o projeden etkilenecek insanların katılımına, fikrine ve sağduyusuna ihtiyacımız var. Beş on senelik yatırımlara değil, uzun ömürlü ve çağın gerektirdiği girişimlere ihtiyacımız var. Tüm bunlar kendiliğinden olmayacak. İşte o noktada da halkın katılımına ve sahiplenmesine ihtiyacımız var.

Okudukça hayrete düşeceğiniz ve alternatiflerinin nasıl mümkün olduğunu göreceğiniz bu kitap, size umut verecek. Unutulmasın hiç bir şey yapmayanın umudu da olmaz. Umudu olmayan insanın, geleceği de olmaz. 

Çılgın Projeler

Kolektif- Editor:Ahmet Atıl Aşıcı

Yeni İnsan Yayınevi

2018

***

Yatağan Termik Santralı Etki Alanındaki Turgut Köyü Hak İhlalleri Raporu

Ekoloji Kolektifi Derneği bu raporlandırmalarla, toplumsal eşitsizlik ve adaletsizlik temelinde gelişen üretim sistemlerinin yol açtığı ekolojik tahribatın, sosyal ve çevresel boyutunu hak temelli görünür kılmak ve ortaya çıkan bu mağduriyetlerin yaratacağı kamuoyu ile bu mağduriyetlerin giderilmesini esas alan perspektiflerin kamu yönetiminin ve kamu yöne- ticilerinin odağı haline gelmesini ve toplumsal hak bilincinin gelişmesini sağlayarak hukuki dönüşümler elde etmeyi amaçlamaktadır.

Bu raporun özel amacı ise Muğla ilinde yaşayan ve fakat termik santralle- rin yarattığı kirlilik ve termik santrallere yönelik maden sahalarının yarattığı güvencesizlik koşullarının hangi hak ihlallerine yol açtığı, bu durum karşısında yurttaşların hangi haklara ve hukuki olanaklara sahip olduklarını bir çerçeve olarak ortaya koyabilmektir.

Yatağan Termik Santralı Etki Alanındaki Turgut Köyü Hak İhlalleri Raporu

Ekoloji Kolektifi Yayını

Hazırlayanlar: Hülya Yıldırım, Ülkü Şahin, Deniz Özturan, Fevzi Özlüer, Doğu Eroğlu, Can San, Cömert Uygar Erdem

2018

 

Derleyen: Barış Gençer Baykan

More in Hafta Sonu

You may also like

Comments

Comments are closed.