Hafta SonuKitapManşet

Son dönemin Yeşil Kitapları

0

İklim Değişikliği ve Medya

Medya, iklim değişikliği gibi çok boyutlu, sonuçları açısından belirsizliklerle dolu ve hızlı politik kararlar almayı gerektiren konuları toplumların gündemine taşımakta önemli bir role sahiptir. Ancak kuraklık dönemleri, alışılmadık hava olayları ve gündeme oturan küresel gelişmeler dışında iklim değişikli- ğinin Türkiye’nin kitlesel medya organlarında pek fazla yer bulabildiği söylenemez. Türkiye’de kitlesel medya kuruluşlarında yöneticilik yapan gazeteciler- le yapılan mülakatlardan yola çıkan bu araştırmada iklim değişikliği ve bağlantılı konuların Türkiye’de neden medya gündemine yeterince gelmediği ve hangi şartlarda ve bağlamlarda haber olabildiği so- ruları ele alınmıştır.

İklim Değişikliği ve Medya (Politika Notunu okumak için tklynz

Ümit Şahin ve Mehmet Ali Üzelgün
IPM Yayını
2016

 

Toplum ve Bilim aralık sayısı: Ekolojinin Politikası: Piyasa, Mekan, Gıda

Bu sayıdaki yazıların bir hedefi ekoloji, mekân ve piyasa kavramlarının belirli söylemsel rejimler içinde nasıl devreye girdiğini, ortaya çıkan politik problemleri nasıl çerçevelendirdiğini ve üretilen çözümleri nasıl sınırlandırdığını göstermek; dolayısıyla bu kavramın her yerde karşımıza çıkan farklı yüzlerini eleştirel bir gözle yeniden ele almak. Ancak bu özel sayı sadece bir kavramın fikrî takibi üzerine kuru- lu değil. Bu kavram etrafında belirli mekânların nasıl örgütlendiğine, yaşam alanla- rının bozulup nasıl yeniden kurulduğuna ve bu esnada insanların ve diğer varlıkların ilişkilerinin nasıl dönüştüğüne bakıyoruz. Dolayısıyla sermayenin genişlemesini ve daha hızlı birikmesini mümkün kılan teknik-politik alanları irdeliyoruz.

Toplum ve Bilim Aralık 2016 (138-139)

 

Doğa Tarihi

Yaşlı Plinius’un İS 77-79 yıllarından günümüze ulaşan ve otuz yedi kitaptan oluşan Doğa Tarihi adlı bu büyük eseri kozmoloji, coğrafya, antropoloji, zooloji, botanik, tıp, farmakoloji, mineraloji ve sanat tarihi gibi hususlarda iki bin cildi bulan kitaptan derlenmiş bilgi, gözlem ve olguları bir arada toplaması bakımından bir ansiklopedi olma niteliğini taşıyor. Bu bilgi hazinesinin takdim ve fihristinin yer aldığı birinci kitabı ile kozmoloji konularının ele alındığı ikinci kitabı, eserin ilk defa Türkçeye kazandırılan bu baskısında bir araya geliyor.

Doğa Tarihi
Gaius Plinius Secundus
Çeviren: İnanç Pastırmacı
Say Yayınları
2017

 

 

Derleyen: Barış Gençer Baykan

Kategori: Hafta Sonu

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.