Hafta SonuKitapManşet

Son dönemin Yeşil Kitapları

0

Türkiyede Yerel Yönetimler ve Çevre

39 yerel
Çevre sorunları günümüz toplumlarının önemli sorun alanları arasında yer almaktadır. Çağdaş toplumların karmaşık yapısı nedeniyle çevre sorunlarının ortaya çıkması ve çözümü sürecinin oldukça farklı seviyelerden oyuncuları ilgilen-dirdiği ve bu oyuncuların müdahale ve etkisine konu olduğu görülmektedir. Bu oyuncular merkezi yönetimlerden, gönüllü kuruluşlara, uluslararası kuruluşlardan yerel yönetimlere ve özel sektörden bilim insanlarına kadar oldukça geniş bir yelpazede faaliyet gösteren oyunculardır. Günümüzün karmaşık sorunlarının çözümü sürecinde merkezi yönetimler ve ulus üstü oyuncular etkili olmakla birlikte bu alana farklı seviyelerdeki oyuncuların ve özellikle de yerel yönetimlerin dâhil olması artık bir seçenek değil bir zorunluluktur.

Çevre sorunları bir yerden ortaya çıkan, yayılan ve çözümü için yerelde müdahaleyi gerektiren sorunlardır. Özellikle de kentlerin küresel iklim değişikliği başta olmak üzere muhtelif çevre sorunlarına yaptıkları katkıları hesaba kattığımızda bu alanların yönetiminden sorumlu yerel yönetimlerin hem sorunların ortaya çıkmasını önleme hem de var olan sorunların çözümü sürecinde önemli bir rol oynama potansiyelleri mevcuttur. Türkiye’de yerel yönetimlerin çevre sorunlarının önlenmesi ve çözümü sürecindeki yerini belirleyen yasal ve kurumsal çerçeveyi betimleyen bu çalışma, aynı zamanda bu çerçevenin başarısını değerlendirmekte ve bu alanda son dönemde gözlemlenen değişmeleri ortaya koymaktadır. Bu çerçevede bir yandan yerel yönetimlerin artan merkezileşme karşısında karşılaştıkları sorunlar tartışmaya açılırken diğer yandan iklim değişikliği örnek olayı üzerinden yerel yönetimlerin ve yerel yönetim ağlarının küresel sorunlara müdahale potansiyeli incelenmiştir. (Tanıtım Bülteninden)

Türkiyede Yerel Yönetimler ve Çevre
Küresel Sorunlar, Yerel Çözümler ve Yeniden Merkezileşme Tartışmaları
Gökhan Orhan
Seçkin Yayıncılık
2014

* * *

Ormanda Yaşam

38 Orman
Sivil itaatsizlik anlayışının öncülerinden sayılan Amerikalı yazar, filozof ve şair Walden Gölü kıyısında, şehirden ve modern hayattan kopuk bir biçimde geçirdiği yıllara ait deneyimlerini okurlarıyla paylaşırken sosyal ve ekonomik hayata dair, bugün için bile marjinal sayılabilecek fikirlerini öne sürmekten geri durmuyor.Amerika Birleşik Devletleri’nin henüz emekleme çağında olduğu bir dönemde, sanki insanların hırslarının ve ihtiraslarının varabileceği noktayı o günde görmüşçesine, yalnızca doğanın nimetlerinden ve kişinin kendi emeğinden faydalanarak yaşayacağı bir dünyadüzeni tasarlayan Thoreau aynı zamanda tasarladığı düzenin ilk uygulayıcısı. İflah olmaz bir münzevi olan Thoreau ile Walden Gölü kıyısında geçireceğiniz saatler düşünce dünyanızda yepyeni kapılar açacak. “Kedere bir övgü yazmak değil niyetim, sadece seher vaktinde tüneğinde dikilen bir horoz gibi kuvvetle ötmek ve komşularımı uyandırmak. (Tanıtım Bülteninden)

Ormanda Yaşam
Henry David Thoreau
Zeplin Kitap 2014

* * *

İklim Değişikliği ve Kuraklık

40 kuraklık
Ümit Şahin ve Levent Kurnaz’ın “İklim Değişikliği ve Kuraklık” kitabı ilk bakışta fizikî dünyanın temel özelliklerine eğilen ve genel gidişâta dair eğilimleri ele alan bir kitap gibi gözükebilir. Ama, aldanmamalı! Kitabı 4 bin ikiyüz yıl öncesindeki Akad’ın Laneti’nden gelip sadece 35 yıl sonrasının muhtemel su kıtlığına, dev mülteci dalgalarına ve “din” savaşlarının kaotik manzaralarına uzanan cehennemî bir panorama olarak okumakta çok yarar var. Yazarların, önlemler konusuna da ciddiyetle eğildiğini dikkate alırsak, karar alıcılar başta olmak üzere hepimiz için önemli uyarıları olduğunu söylemeliyiz! (Ömer Madra)

İklim Değşikliği ve Kuraklık
Ümit Şahin&Levent Kurnaz
İstanbul Politikalar Merkezi
2014

More in Hafta Sonu

You may also like

Comments

Comments are closed.