ManşetDoğa Mücadelesi

Sinpaş’ın projesinin bilirkişi raporundan ekokıyım çıktı

0

Sinpaş GYO’nun, Marmaris’te inşa ettiği “Kızılbük Resort Otel ve Devre mülk” projesini incelemek üzere hazırlanan bilirkişi raporu, bölgedeki kıyıya, ormana, endemik türlere ve bölgenin ekolojik bütünlüğüne zarar verdiğini ortaya koydu. Bilirkişi raporuna göre Muğla Valiliği tarafından verilen “ÇED gerekli değildir” kararı ise yasalara aykırı. Ek olarak proje için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu hazırlanması gerekiyor.

Marmaris’te Milli Park’taki  Kızılbük koyunda Sinpaş, 2 etaptan oluşan 205 odalı bir otel ve 1407 adet devre mülkü kapsayan proje için, 27 Temmuz’da başlayan ve 8 Ağustos’a kadar devam eden orman yangınları söndürüldükten beş gün sonra Muğla Valiliği tarafından “ÇED Gerekli Değildir” kararı verilmişti. 

Muğla’nın Marmaris İlçesi İçmeler Kızılbük mevkiinde yapımı devam eden resort otel ve devre mülk projesi tartışmalara yol açmış, Valilik tarafından verilen karar da tepki çekmişti. Marmaris Kent Konseyi üyeleri de projeye karşı Valilik tarafından alınan kararın iptal edilmesi için hukuk mücadelesini başlatmıştı.

Fotoğraf: Bahadır Özgür/Twitter

‘Heyecanlıyız, mutluyuz’

Konuya ilişkin olarak Marmaris Kent Konseyi tarafından yapılan açıklamada “Heyecanlıyız, mutluyuz” ifadelerine yer verildi. 53 sayfalık bilirkişi raporunun değerlendirildiği açıklamada “Yaşam alanlarımızın korunması yolunda çok önemli bir gelişme olan bu rapor ışığında, Muğla 3. İdare Mahkemesi’nin ‘yürütmeyi durdurma’ kararı vermesini umutla bekliyoruz. Böylece bilirkişi raporunca da tespit edilen ekokıyımı bir an önce durdurup geri döndürülemez zararın daha fazla büyümesini önlemiş olacağız” denildi.

Bilirkişi raporu: İnşaat kıyıyı ve Mili Parkı tahrip ediyor

Mahkeme tarafından atanan bilirkişi heyetince 30 Aralık 2021’de yapılan keşif sonrası rapor geçen hafta mahkemeye sunuldu. Raporda projenin hem bölgedeki ekolojik yaşamı tahrip ettiğini, hem de yasalara aykırı müdahalelerin olduğunu ortaya koydu. Raporda ÇED’in zorunlu olduğu vurgulanırken aynı zamanda raporda kararın iptal edilmesi gerektiği yönünde görüş beyan edildi. Oteller, tatil köyleri ve/veya turizm kompleksleri ve benzeri eşik değerinin aşılması nedeniyle alanın ÇED’e tabi projeler kapsamında değerlendirilmesinin gerektiği belirtildi.

Toz ve gaz emisyonları

Proje sürecinde inşaat aşamasında oluşacak toz ve gaz emisyonları açısından Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği‘ne aykırı işlemlerin gerçekleştirildiği de ayrıca bildirildi. Ek olarak projede atık suların toplanacağı yapının boyutlarının ve sızdırmazlığının herhangi bir yönetmelik çerçevesinde belirtilmemiş olduğu ifade edildi. Kıyı bölgesinde bulunan iskele ve havuz yapılarının proje tanıtım dosyasına dahi alınmadığı bildirildi. Kıyıya yapılan yapıların 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında değerlendirilmesi için ÇED kararının verilmesinin gerekli olduğu bildirildi.

‘Proje alanının ekolojik değeri yüksek’

Projede kullanılan alanın doğal ve ekolojik değerinin yüksek olduğu belirtilirken bu alanlarda arazi kullanımı ve yapılaşmanın fen, sanat, sağlık ve çevre şartlarına uygun olması, afet etkinliklerinin azaltılması; doğal, tarihi, kültürel çevrenin ve ekosistemlerin korunması, yaşatılması ve geliştirilmesinin gerektiğine yer verildi. Bilirkişi raporunda projeyle doğa ve ekosistem üzerinde ciddi bir tahribat meydana geldiğinin altı çizilerek çevreyi kirletmeyecek önlemler alınmadığı belirtildi.

Fotoğraf: Bahadır Özgür/Twitter

‘Endemik ve faunaya ait habitatlar tahribat gördü’

Ek olarak bölgede endemik, kesin koruma altına alınan fauna türleri veya koruma altına alınmış fauna türlerinin olduğu belirtilirken buna rağmen proje alanında taahhüt edilenin aksine bitkilerin yok edildiği ve faunaya ait habitatların tahribat gördüğünün tespit edildiğine yer verildi. Arazinin topoğrafyasının değiştirildiğinin bildirildiği raporda, iş makinesi, inşaat malzemesi depolama gibi işlemlerin Milli Park alanına zarar verdiği de ayrıca tespit edildi.

‘Alandaki biyoçeşitlilikte değişimler gözlendi’

Öte yandan projenin nedeniyle ekolojik olarak biyoçeşitlilikte önemli değişimlerin gözlendiği bildirildi. İnsan eliyle yapılan kıyısal düzenlemeler ve tahribat eklendiğinde değişimin arttığı da yinelendi.

Raporda Milli Parklar Kanunu’nda açıkça ifade edildiği üzere bu alanlarda tabii ve ekolojik denge ve tabii ekosistem değeri bozulamaz ve her türlü müdahaleler ile çevre sorunları yaratacak işlemler yapılayacağına yer verildi. Projede Marmaris Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Revizyon Plan Raporu’na göre yapıların konumunun tayini, bitki örtüsüne ve doğal yapıya en az zarar verecek şekilde yapılması zorunlu olduğu yönündeki hüküme uyulmadığı, parsel içinde ve dışında yapılması zorunlu yol, kanalizasyon, su isale hattı gibi altyapı tesislerin Milli Park içinde yapılacağı halde, bunlarla ilgili Marmaris Milli Park Genel Müdürlüğü’nden görüş alınmadığına yer verildi.

 

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.