EkolojiManşetTürkiye

Sinop’ta imar planları iptal: Tüm inşaatlar durdu

0

Samsun Bölge İdare Mahkemesi, Sinop Belediyesi Meclis’nde onaylanan Nazım İmar Planı ve Revizyon planlarını iptal etti. Kararla birlikte yeni bir imar planı hazırlanıp onaylanıncaya kentte hiçbir inşaat yapılamayacak.

Sinop Belediyesi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planları belediye meclisince 4 Eylül 2016 tarihli ve 116 sayılı karar ile onandı. Sinop Çevre Dostları Derneği ise planın iptali istemiyle Samsun 1’inci Bölge İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Derneğin mahkeme tarafından da haklı bulunan iptal isteminin gerekçeleri şöyle:

3194 sayılı İmar Kanunu‘na ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği kazanılmış hak kurallarına, şehircilik ilke ve esaslarına, şehrin gelecekte yaşayacak nüfusunu belirleyen nüfus projeksiyonlarına aykırı olması; planlardaki gösterim tekniğinin eksik gösterilmesi; alt ölçekteki planlama kararlarının üst ölçekteki planlama kararlarına ve planlama alanı sınırlarına uymaması…

Sinop 1’inci Bölge idare mahkemesi, imar planlarını mevzuata ve hukuka uygun bulmadı. Kararla birlikte yeni bir imar planı hazırlanıp onaylanıncaya kentte hiçbir inşaat yapılamayacak.

Sinop Çevre Dostları Derneği Başkanı Hale Oğuz, iptal kararını şöyle yorumladı: “Bu durumda şehir girişinde ve Ada Mahallesi’nde örnekleri görülen şehir imarına kalıcı hasar veren uygulamaya devam edilemeyecektir. Aslında mahkeme esas karardan önce yürütmeyi durdurma talebimize cevap vermiş olsaydı imar mevzuatına ve hukuka uygun olmayan uygulamalarla şehrimiz zarar görmemiş olacaktı. Sinop İmar Planı’nın iptali aynı zamanda yeni bir imar planı yapılıp, onaylanıncaya kadar hiçbir inşa faaliyeti yapılamayacağı anlamına gelmektedir. İptal kararı Sinop halkı ve Sinop Belediyesi için büyük bir şanstır. Beyaz bir sayfa açılmıştır. Karar belediye meclisine taşınır ve yeni bir plan yapma kararı alınırsa hızlı ve doğru bir çalışma ile mağduriyetler önlenebilir.”

Belediye Başkanı: Sağlıklı bir imar planı yapacağız

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan da mahkemenin imar planlarını iptal etmesiyle birlikte bütün Sinop’un plansız hale geldiğini belirterek şunları söyledi: “Mahkeme kararından sonra Meclis’i toplayıp yeni bir imar planı yapılması kararı aldık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda bekleyen 1/25 binlik revizyonu ile ilgili talebimiz var. 3 madde üzerine kurulu itirazımız var. Bu talebin de bu süreçte yerine getirilip bu revizyon planının da gerçekleştirilmesini sağlayacağız. Koruma amaçlı imar planımızın da gerçekleştirilmesi ile birlikte bu 3 planı üst üste koyarak Sinop’un bir daha tadilatına gerek kalmayacağı, sağlıklı bir imar planıyla buluşturmayı ümit ediyoruz. ”

More in Ekoloji

You may also like

Comments

Comments are closed.