Sivil Toplum

Şeffaflık Derneği, Türkiye İzleme Raporu’nu açıklıyor

0

Şeffaflık Derneği, 30 Haziran Perşembe günü “Yolsuzlukla Mücadele Kriterleri: Yargı, Yasama ve Kamu Yönetimi Türkiye İzleme Raporu”nu açıklayacak. Etkinlik, saat 16:30’da Beşiktaş Barbaros Bulvarı’ndaki Point Hotel Barbaros’ta gerçekleşecek. Açıklamanın ardından Derneğin 3. kuruluş yıldönümünün kutlanacağı kokteyle herkes davetli.

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm kesimlerinde şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkelerini egemen kılma amacını taşıyor.

Dernek, ilkelerini gerçekleştirme faaliyetleri çerçevesinde, yolsuzluğu sosyal, ekonomik ve politik krizleri besleyen, hukukun üstünlüğü ve demokratik sistemin işleyişini engelleyen, rekabeti ve ekonomik gelişimi önleyen, doğal kaynakların doğru kullanımını engelleyen ve insanları yoksulluk ve sefalete sürükleyen bir olgu olarak görüyor.

Yolsuzluk bildirimleri için Merkez'i arayabilirsiniz

 

Şeffaflık Derneği, yolsuzluğun azaltılması yönündeki çalışmaları kapsamında kamu kesimi, iş dünyası, sendikalar, üniversiteler, meslek örgütleri ve sivil toplum örgütleri gibi konuyla ilgili tüm tarafları bir araya getirerek faaliyetlerinde bu çok aktörlü işbirliğini esas alıyor. Toplumsal yapıyı oluşturan veya kamu gücünü elinde bulunduran tüm kişi ve kurumların açık, dürüst, hukuka uygun, etik, izlenebilir ve hesap verebilir şekilde davranmasını talep eder ve kendisi de bu ilkeler çerçevesinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Şeffaflık Derneği, küresel düzeyde 90′dan fazla ülkede faaliyet gösteren Uluslararası Şeffaflık Örgütü′nün ilke ve amaçlarını paylaşıyor. Türkiyeli ülke temsilcisi olarak yakın iş birliği içinde çalışıyor. Örgütün periyodik olarak yayınladığı Yolsuzluk Algılama Endeksi, Rüşvet Verenler Endeksi ve Küresel Yolsuzluk Raporu gibi uluslararası raporların hazırlanmasına katkı sağlıyor; söz konusu raporları yaygınlaştırarak ve Türkiye kamuoyunun bilgisine sunuyor.

 

(Yeşil Gazete)

More in Sivil Toplum

You may also like

Comments

Comments are closed.