Doğa MücadelesiManşet

Samsun Çevre Platformu’ndan Kurupelit’deki ekolojik tahribata karşı uyarı!

0

Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) sözcüsü Mehmet Özdağ ile platform bileşenlerinden  Samsun Mimarlar Odası Başkanı İshak Memişoğlu, Tabipler Odası Başkanı Dr. Murat Erkan ve Atakum Gönüllüleri Derneği Başkanı Bayram Çelik, Kurupelit Yat Limanında sürdürülen ve ekolojik tahribata yol açan çalışmalara dair incelemelerde bulundu.

SAMÇEP sözcüsü Mehmet Özdağ inceleme sonunda yaptığı açıklamada, “Kurupelit Yat Limanı 2014 yılında inşaatına başlanmış anacak hatalı yer seçimi, yanlış projelendirme ve mühendislik hizmetleri nedeniyle tamamlanmadan kaderine terk edilmiş bir durumdadır. Samsun sahillerinin hızla tahrip olması ve devamında ekolojik yok oluşunun nedeni, sahillere yapılan bilimsel ve teknik görüşlerden uzak yatırımlardan kaynaklanmaktadır.” diye konuştu.

Samsun’un ülkenin batı sahillerinde herkesin şahit olduğu ve ekolojik yıkımla sonuçlanan hatalı yatırımlardan ders çıkartması gerektiğiniz altını çizen Özdağ, “Ayrıca bu hatalı yatırımlarla Samsun’un doğasına onarılmaz yaralar açan, kamu kaynaklarını heba eden yöneticilerin ve sorumluların hukuk önünde hesap vermeleri için SAMÇEP olarak her türlü demokratik hakkımızı kullanacağımızın bilinmesini isteriz” dedi.

SAMÇEP adına Kurupelit Yat Limanı çevresinde gerçekleştirilen inceleme sonuçlarını da bir basın açıklaması ile paylaşan sözcü Mehmet Özdağ sözlerine şöyle devam etti.

“Kurupelit Yat Limanı Hatalı Bir Projedir

Samsun sahillerinin hızla tahrip olması ve devamında yok oluşunun nedeni, sahillere yapılan bilimsel ve teknik görüşlerden uzak yatırımlardan kaynaklanmaktadır.

Ondokuzmayıs İlçesi Dereköy Beldesi kıyısında yapılan balıkçı barınağı, Dereköy ve Taflan Beldelerinde kıyı dengesinin bozulmasını hızlandırmıştır. Bugün sahillerimizde geri döndürülemez kıyı facialarının asıl nedeninin bu ve buna benzer yatırımların olduğu bilimsel ve teknik gözle bakıldığında daha iyi anlaşılabilmektedir. Facianın durdurulması için mahmuzlar yapıldıysa da, sahillerde erozyon doğuya doğru ilerlemesini sürdürmüş ve sahillerin tamamen yok olmasına neden olmuştur…

Kıyı erozyonu; yine de durmamış, yeni mahmuzlar yapıldıkça doğu istikametindeki kilometrelerce sahili yutmuştur.  Dereköy Balıkçı Barınağı, balıkçılığın gelişmesi için yapılmış olsa bile yanlış planlandığından kıyı dengesinin bozulmasına yol açmıştır.

Kurupelit Yat Limanın’daki doğa tahribatını SAMÇEP sözcüsü Mehmet Özdağ, Samsun Mimarlar Odası Bşk. İshak Memişoğlu, Tabipler Odası Bşk. Dr. Murat Erkan ve atakum Gönüllüleri Derneği Bşk. Bayram Çelik yerinde gözlemledi

Benzer hatalı uygulama Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Kurupelit Yat Limanının bulunduğu sahillerinde tekrarlanmıştır. Bilimsel ve teknik verilerden yoksun projelendirme sonucu inşa edilen Yat limanı, bulunduğu bölgedeki dalga hareketlerini doğu istikametine yönlendirerek, doğusunda bulunan sahillerde tahribat oluşturmaya başlamış ve devam etmektedir. Yine Yat Limanı giriş ağzının yanlış planlanması neticesinde, denizin  oluşturduğu su hareketleri sonucu Yat limanı içi kum toplamış, Liman kullanılabilir olmaktan çıkmış, yosun kaplanmak sureti ile deniz yüzeyinde kirlilik meydana gelmiştir. Yat Limanının Batı sınırında bulunan derenin getirdiği malzeme, 900 metrelik dalgakıranın ve 300.000 m2 liman içini daha şimdiden doldurmuş durumda olduğu görülmektedir.

Kurupelit Yat Limanında Ekolojik Yıkım Yaşanmaktadır

Marina alanında görülen (yosunlaşma vb) çevresel olumsuzlukların ana nedeni su sirkülasyonun yeterince olmamasından kaynaklanmaktadır. Suyun yer değiştirememesi; oksijen miktarında azalmaya, besin artışına (azot, fosfor) bağlı olarak da yüzeyde görülen olumsuzluklar ile ekolojik dengenin olumsuz etkilenmesine sebep olmaktadır.

Deniz suyu sirkülasyonunun yeterince sağlanamamış olması, zamanla liman içi canlı yaşamını tehdit ederek balık ölümlerine, ayrıca turizm potansiyeli olan bu alanın estetik olarak çirkin bir görünmesine ve kötü kokular yaymasına neden olacaktır. Aşırı alg ve plankton artışının önüne geçmek için derhal önlemler alınmalıdır.

Hatalı Yatırımlardan Dersler Çıkarılmamıştır

Bütün bu gelişmelerden ders alınmamış olmalı ki; benzer hatalar Tekkeköy sahillerinde tekrarlanmıştır. Yıllardır getirdikleri alüvyon malzeme ile Tekkeköy’ün sahilinin oluşmasında katkısı olan iki derenin önüne tersane yapılarak, tersane mendireği iki derenin arasına inşa edilmiştir. Doğu istikametindeki derenin getirdiği malzeme, dalgakıranın içini daha şimdiden doldurduğu görülmektedir.

SAMÇEP olarak;

Yapılacak yatırımlarda bilime, ilgili meslek odalarına ve toplumun sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına saygı duyularak hareket edilmesini aksi halde kamu kaynakları kullanılarak büyük beklenti ile inşaa edilen balıkçı barınağı, yat limanı, deniz dolgusu ile sahil yolu ve tersane gibi yatırımların sadece rant kaygısıyla, yanlış yer seçimi ve yanlış planlama ile doğaya zarar veren, kentimizi yaşanmaz hale getiren yapılara dönüştüğünü defalarca söyledik.

Samsun’umuzu doğal ve kültürel zenginlikleri ve mirası ile daha yaşanabilir bir kent olarak gelecek kuşaklara bırakma sözümüz var.  Bu tür hatalı yatırımlara karşı, kent halkımız ile her türlü demokratik ve hukuki mücadelenin içerisinde olacağımızı bir kez daha hatırlatıyoruz.

Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP)

 

(Yeşil Gazete)

You may also like

Comments

Comments are closed.