DuyurularManşet

Pomakça kursları başlıyor

0

Türkiye tarihinde ilk defa Pomakça kursu düzenleniyor. Kurs İstanbul Pomak Kültür Derneği ile Geoaktif Kültür ve Aktivizm Merkezi tarafından ortaklaşa düzenleniyor. Yetkililer bu Pomakça eğitim/öğretim denemesi olarak niteliyorlar.

Pomakça Dil ve Kültür Kursu haftada bir defa, üç saat süreyle yapılacak. İlk bir iki haftada alfabe, fonoloji ve genel imla çalışmaları üzerinde yoğunlaştıktan sonra, normal ders döngüsüne girilecek.  Kursta genel olarak öğrencinin, Pomakça okuma, yazma, konuşma, dinleme ve anlama gibi alanlarda belli bir yetkinliğe ulaşması hedeflenmektedir. Bu klasik yöntemlerin yanı sıra, telaffuz, diksiyon, deyimler, özgün terimler, şarkı sözü çözümlemeleri gibi güncel dil öğeleri de belli bir düzen içerisinde öğrenciye kazandırılacak. Ayrıca derslerde vesile oluştukça Pomaklar üzerine sosyo-kültürel bir inceleme de yapılacak; bu inceleme, tarih, kültür, din, sosyal yapı, edebiyat, sanat ve Pomak dünyasının güncel gündemlerinden oluşan bir seçkiyi içerecektir.

Toplamda 108 saat, 36 ders, 9 ay sürecek bu kursun sonunda ortalama bir performansla öğrenci dilin belli başlı gramatik yapısını önemli ölçüde öğrenmiş olacak, günlük-sosyal dilde kendisini ifade edebilecek, herhangi bir Pomakça materyali okuyup önemli bir kısmını anlayabilecek, Pomak dünyası hakkında ciddi bir bilgi birikimine sahip olabilecek seviyeye erişmesi hedefleniyor.

Pomaklar ve Pomakça
Güney Slav dillerinden olan Pomakça, Bulgarca ve Makedonca başta olmak üzere, Balkanlardaki diğer dillerle yakın benzerlikler içerir. Özellikle Bulgarca ile Pomakça arasında anlaşabilirlik düzeyi oldukça yüksektir. Bununla birlikte, Pomakça bir eğitim veya resmi devlet dili olarak merkezileşmediği için, zamanla diğer Slav dillerinden bazı bakımlardan farklılaşmıştır. Günümüzde Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya ve Arnavutluk’ta yaşayan Pomakların nüfusu 2 milyon dolaylarında tahmin edilmektedir. Türkiye’de ise, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Bursa ve Balıkesir gibi illerde yaşayan Pomakların nüfusu 300 bin olarak tahmin edilmektedir. Türkiye’de Pomakça üzerine daha önce herhangi bir çalışma, eğitim ve yayın yapılmamakla beraber, bir konuşma dili olarak varlığını korumaktadır.

 

( ayrıntılı bilgi: http://www.geoaktif.com/pomakca_kurs_ders_kurslari_dersleri.html )

 

Yeşil Gazete

More in Duyurular

You may also like

Comments

Comments are closed.